Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Deratyzacja

Strona główna » Urząd Miejski » Straż Miejska » Warto wiedzieć » Deratyzacja

Szczur wędrowny - (Rattus norvegicus) - gatunek gryzonia z rodziny myszowatych (Muridae). Wywodzi się z południowo - wschodniej Azji. Pierwsze doniesienia o pojawieniu się tego gatunku w Europie pochodzą z Anglii, z 1732 roku. Jako gatunek synnantropijny rozprzestrzenił się na całym świecie. W wielu miastach populacja tych gryzoni może przewyższać liczbę mieszkańców danego miasta. Są wszystkożerne, z łatwością przemieszczają się siecią kanalizacyjną, przenoszą wiele chorób zakaźnych takich jak wścieklizna, dur szczurzy czy włośnica a na dodatek są bardzo inteligentne
(źródło: www.wikipedia.pl).

Czy zatem człowiek jest w stanie skutecznie walczyć z takim przeciwnikiem ?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, gdyż tak do końca nie wiemy z jakim potencjałem przeciwnika mamy do czynienia, a biorąc pod uwagę zdolności rozrodcze samicy szczura wędrownego, sięgające wg różnych źródeł nawet do 50 młodych rocznie, problem mamy poważny.

Podstawowym celem 14- dniowej akcji deratyzacyjnej jest zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Podstawowe założenia akcji deratyzacyjnej oraz obowiązki właścicieli nieruchomości są każdego roku podawane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i obejmują:
- dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.);
- usunięcie z terenu pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni;
- wyłożenie trutek, w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać tylko preparaty ogólnodostępne zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu;
- w miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegające przed niebezpieczeństwem zatrucia ludzi i zwierząt;
- usunięcie resztek preparatów oraz uporządkowanie miejsc i pomieszczeń zalecane jest zaraz po zakończonej deratyzacji.

Przed każdą akcją deratyzacyjną (corocznie termin wyznacza i ogłasza Prezydent m. Zawiercia)

Kontrolę wykonania obowiązków wynikających z zarządzenia Prezydenta przeprowadzają strażnicy miejscy (w stosunku do zarządców nieruchomości mieszkalnych, oświatowych i handlowych)

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna