Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Straż Miejska

Warto wiedzieć

Deratyzacja

Szczur wędrowny - (Rattus norvegicus) - gatunek gryzonia z rodziny myszowatych (Muridae). Wywodzi się z południowo - wschodniej Azji. Pierwsze doniesienia o pojawieniu się tego gatunku w Europie pochodzą z Anglii, z 1732 roku. Jako gatunek synnantropijny rozprzestrzenił się na całym świecie. W wielu miastach populacja tych gryzoni może przewyższać liczbę mieszkańców danego miasta. Są wszystkożerne, z łatwością przemieszczają się siecią kanalizacyjną, przenoszą wiele chorób zakaźnych takich jak wścieklizna, dur szczurzy czy włośnica a na dodatek są bardzo inteligentne
(źródło: www.wikipedia.pl).

Czy zatem człowiek jest w stanie skutecznie walczyć z takim przeciwnikiem ?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, gdyż tak do końca nie wiemy z jakim potencjałem przeciwnika mamy do czynienia, a biorąc pod uwagę zdolności rozrodcze samicy szczura wędrownego, sięgające wg różnych źródeł nawet do 50 młodych rocznie, problem mamy poważny.

Podstawowym celem 14- dniowej akcji deratyzacyjnej jest zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Podstawowe założenia akcji deratyzacyjnej oraz obowiązki właścicieli nieruchomości są każdego roku podawane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i obejmują:
- dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.);
- usunięcie z terenu pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni;
- wyłożenie trutek, w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach ich żerowania. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać tylko preparaty ogólnodostępne zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu;
- w miejscach wyłożenia trutek należy umieścić napisy ostrzegające przed niebezpieczeństwem zatrucia ludzi i zwierząt;
- usunięcie resztek preparatów oraz uporządkowanie miejsc i pomieszczeń zalecane jest zaraz po zakończonej deratyzacji.

Przed każdą akcją deratyzacyjną (corocznie termin wyznacza i ogłasza Prezydent m. Zawiercia)

Kontrolę wykonania obowiązków wynikających z zarządzenia Prezydenta przeprowadzają strażnicy miejscy (w stosunku do zarządców nieruchomości mieszkalnych, oświatowych i handlowych)

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.