Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Co zrobić z wrakiem

Strona główna » Urząd Miejski » Straż Miejska » Warto wiedzieć » Co zrobić z wrakiem

PRZYPOMINAMY  WŁAŚCICIELOM  POJAZDÓW  NIEUŻYWANYCH

Będąc właścicielem pojazdu, jesteś zobowiązany do:
- kontynuowania obowiązkowego ubezpieczenia OC,
- dbałości o jego stan techniczny,
- dopilnowania sposobu jego użytkowania.

Masz obowiązek zawiadomić Wydział Komunikacji o zbyciu pojazdu.

Masz obowiązek wyrejestrować pojazd po złomowaniu - na podstawie zaświadczenia o demontażu.

Przestrzegaj ważnych terminów:
- okresowych badań technicznych,
- przed upływem ważności - przedłuż polisę OC,
- do 30 dni - złóż wniosek o zbyciu pojazdu lub wyrejestrowaniu.

NARAŻASZ SIĘ NA OPŁATY I GRZYWNY
- do 800 euro - za każdy rok braku ubezpieczenia OC,
- do 5 000 zł - za zanieczyszczanie środowiska,
- do 670 zł - za transport wraka na parking,
- do 40 zł - za każdą dobę postoju wraka na parkingu.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna