Skróty klawiszowe:

Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego

Strona główna » Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego

Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego

Obsługę kadrową Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego stanowią etatowi pracownicy Wydziału Porządku Publicznego i Zarządzania Kryzysowego.

 

Do zadań Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego.
 2. Przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji o stanie bezpieczeństwa i wszelkich zdarzeniachna terenie miasta oraz podejmowanie działań w celu minimalizacji i likwidacji zagrożeń.
 3. Wysyłanie do służb, inspekcji i straży komunikatów oraz ostrzeżeń o możliwości bądź wystąpieniu różnego rodzaju zagrożeń.
 4. Zapewnianie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie zapobiegania zagrożeniom.
 5. Współdziałanie z organami i instytucjami powołanymi do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych, działań zapobiegawczych oraz koordynacji tych zadań i przedsięwzięć.
 6. Utrzymywanie stałej łączności oraz współpracy z wojewódzkim, powiatowym i sąsiednimi centrami zarządzania kryzysowego.
 7. Alarmowanie kadry Urzędu Miejskiego oraz kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych na wypadek zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń.
 8. Prowadzenie rejestracji zdarzeń za pomocą monitoringu wizyjnego.
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna