Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego

Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego

Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego

Obsługę kadrową Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego stanowią etatowi pracownicy Wydziału Porządku Publicznego i Zarządzania Kryzysowego.

 

Do zadań Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

  1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego.
  2. Przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji o stanie bezpieczeństwa i wszelkich zdarzeniachna terenie miasta oraz podejmowanie działań w celu minimalizacji i likwidacji zagrożeń.
  3. Wysyłanie do służb, inspekcji i straży komunikatów oraz ostrzeżeń o możliwości bądź wystąpieniu różnego rodzaju zagrożeń.
  4. Zapewnianie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie zapobiegania zagrożeniom.
  5. Współdziałanie z organami i instytucjami powołanymi do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych, działań zapobiegawczych oraz koordynacji tych zadań i przedsięwzięć.
  6. Utrzymywanie stałej łączności oraz współpracy z wojewódzkim, powiatowym i sąsiednimi centrami zarządzania kryzysowego.
  7. Alarmowanie kadry Urzędu Miejskiego oraz kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych na wypadek zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń.
  8. Prowadzenie rejestracji zdarzeń za pomocą monitoringu wizyjnego.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.