Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Centrum Monitoringu

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego » Centrum Monitoringu

Do zakresu działania Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 

 1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego.
 2. Przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji o stanie bezpieczeństwa i wszelkich zdarzeniach                na terenie miasta oraz podejmowanie działań w celu minimalizacji i likwidacji zagrożeń.
 3. Wysyłanie do służb, inspekcji i straży komunikatów oraz ostrzeżeń o możliwości bądź wystąpieniu różnego rodzaju zagrożeń.
 4. Zapewnianie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych uczestniczących 
  w procesie zapobiegania zagrożeniom.
 5. Współdziałanie z organami i instytucjami powołanymi do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych, działań zapobiegawczych oraz koordynacji tych zadań i przedsięwzięć.
 6. Utrzymywanie stałej łączności oraz współpracy z wojewódzkim, powiatowym i sąsiednimi centrami zarządzania kryzysowego.
 7. Alarmowanie kadry Urzędu Miejskiego oraz kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych na wypadek zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń.
 8. Prowadzenie rejestracji zdarzeń za pomocą monitoringu wizyjnego.
 9. Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w warunkach zastosowania postępowania uproszczonego.
 10. Ostrzeganie i alarmowanie ludności  w ramach SWO i SWA.
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna