Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030

Cele projektu

Zasadniczym celem Planu Rozwoju Lokalnego jest:

POWSTRZYMANIE PROCESU ZANIKANIA MIASTA

 

Natomiast za cele strategiczne przyczyniające się do osiągniecia celu głównego wybrano:

 

 1. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO MIESZKALNICTWA I ZATRZYMANIE MŁODYCH MIESZKAŃCÓW
 2. WZROST GOSPODARCZY I POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI NA TLE INNYCH MIAST
 3. POBUDZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
 4. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA

Podstawowymi rezultatami działań celu 1 będą

R1) Poprawa dostępności do mieszkań

co osiągnięte zostanie poprzez

 • Przygotowanie terenów pod nowe inwestycje mieszkaniowe
 • Zaangażowanie środków finansowych na budownictwo społeczne
 • Rewitalizacja osiedli w ścisłym centrum miasta, w tym podłączenie nowej infrastruktury komunalnej
 • Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnego

 

R2) Spójna i powszechnie znana wizja miasta

co osiągnięte zostanie poprzez

 • Wypracowanie i przyjęcie wspólnej dla mieszkańców wizji miasta
 • wprowadzenie powszechnych konsultacji społecznych
 • sformalizowanie zarządzania na poziomie strategicznym
 • powołanie komórki monitorującej realizację strategii rozwoju

 

Dla celu 2. rezultatem działań będzie:

R3) Stworzenie warunków dla dobrej, wysoko wynagradzanej pracy

co osiągnięte zostanie poprzez

 • stworzenie warunków do powstawania konkurencyjnych ofert pracy
 • inicjowanie i prowadzenie współpracy szkół i przedsiębiorstw
 • poprawa poziomu szkolnictwa branżowego

R4) Zdobycie nowych inwestorów

co osiągnięte zostanie poprzez

 • realizację inwestycji drogowych i sieciowych w Strefie Aktywności Gospodarczej
 • stworzenie i promowanie oferty dla przedsiębiorców
 • ulgi dla przedsiębiorców

 

Dla celu 3. rezultatem działań będzie:

R5) Promowanie zmian postaw życiowych mieszkańców

co osiągnięte zostanie poprzez

 • pobudzenie postaw obywatelskich
 • wzmocnienie tożsamości poprzez integrację
 • zaspakajanie potrzeb ludzi starszych
 • promowanie nowych narzędzi wspomagania opieki społecznej
 • stworzenie nowej atrakcyjnej oferty na spędzanie wolnego czasu

 

Rezultatami działań celu 4 będą natomiast:

R5) Ograniczenie emisji do środowiska

co osiągnięte zostanie poprzez

 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
 • promowanie i wdrażanie powszechnego stosowania instalacji OZE
 • zmniejszenie zużycia węgla do potrzeb grzewczych

 

R6) Poprawa infrastruktury ochrony środowiska

co osiągnięte zostanie poprzez

 • Zwiększoną ilość przyłączy kanalizacyjnych
 • Zwiększenie zdolności do oczyszczania ścieków i recyklingu odpadów
 • Zwiększenie ilości budynków po termomodernizacji
 • Zwiększenie ilości ścieżek rowerowych

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.