Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030

Cele projektu. Project objectives.

Cele projektu. Project objectives.

Główne cele Planu Rozwoju Lokalnego to:

 1. POBUDZANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
 2. WZROST GOSPODARCZY I POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI NA TLE INNYCH MIAST
 3. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO MIESZKALNICTWA I ZATRZYMANIE MŁODYCH MIESZKAŃCÓW
 4. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
 5. WIELOLETNIE EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE FINANSOWE
 6. EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA W RAMACH CAŁEJ JST
 7. EFEKTYWNA POLITYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W JST
 8. MONITORING I UDOSKONALENIE USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ JST JAKO ADEKWATNA ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY ICH ODBIORCÓW

 

 

 


The main goals of the Local Development Plan are:

 

 1. STIMULATING SOCIAL ACTIVITY
 2. ECONOMIC GROWTH AND IMPROVING COMPETITIVENESS WITHIN OTHER CITIES
 3. IMPROVING ACCESSIBILITY TO HOUSING AND RETENTION OF YOUNG RESIDENTS
 4. EFFECTIVE STRATEGIC MANAGEMENT
 5. LONG-TERM EFFECTIVE FINANCIAL MANAGEMENT
 6. EFFECTIVE COOPERATION AND COMMUNICATION WITHIN THE WHOLE LGU (Local Government Unit)
 7. EFFECTIVE POLICY FOR MANAGING HUMAN RESOURCES IN LGU (Local Government Unit)
 8. MONITORING AND IMPROVEMENT OF PUBLIC SERVICES PROVIDED BY LGU (Local Government Unit) AS AN APPROPRIATE ANSWER TO THE NEEDS OF THEIR RECIPIENTS

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.