Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Budżet obywatelski

Strona główna » Dla mieszkańców » Budżet obywatelski

 

Budżet Obywatelski

 1. Opisz swój pomysł.
 2. Zbierz odpowiednią ilość podpisów (projekt musi być poparty przez co najmniej 25 mieszkańców).
 3.  Przekaż projekt pracownikom Urzędu Miasta do weryfikacji.
 4.  Promuj swój projekt, aby zdobył uznanie mieszkańców w głosowaniu.
 5.  Czekaj na wynik głosowania.


Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski  jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, tym samym współdecydując o wydatkach publicznych w mieście.

Jakie projekty można zgłaszać?

Projekty mogą dotyczyć wielu sfer, np.: edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, zieleni miejskiej, ochrony środowiska, komunikacji, kultury, rekreacji, sportu.

Projekty mogą mieć charakter: inwestycyjny, np. budowa ścieżki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni oraz mogą miech charakter nie związany z inwestycjami, np. zajęcia pozalekcyjne, sportowe, festyny, koncerty.

Zasady wprowadzania Budżetu Obywatelskiego

Wybór projektów w ramach budżetu obywatelskiego jest wiążący, to znaczy wybrane przez mieszkańców projekty zostają wprowadzone do budżetu na dany rok.

Przejrzystość i jawność procedury – proces wprowadzania i realizacji budżetu obywatelskiego są znane mieszkańcom i nie podlegają zmianie w trakcie realizacji.

Procedura budżetu obywatelskiego jest jasna i przyjazna mieszkańcom – otrzymują oni pełną informację i wsparcie na wszystkich etapach wprowadzania tego budżetu.

Zgłaszane projekty podlegają dyskusji  pomiędzy mieszkańcami nad potrzebami i priorytetami całej społeczności (Platforma online).

Aktywni mieszkańcy otrzymują wsparcie przy przygotowaniu projektów ze strony urzędników.

Budżet obywatelski jest procesem długofalowym i regularnie stosowanym przez lata.

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna