Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - ZK

tel. 32 67 220 02

pz@zawiercie.eu

 

Do zadań Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy w szczególności:

 1. Przygotowanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej.
 2. Przygotowanie i kierowanie działaniami Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania.
 3. Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja Planu Obrony Cywilnej miasta Zawiercia.
 4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla formacji obrony cywilnej i ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
 5. Przygotowanie i prowadzenie procesu ewakuacji ludności.
 6. Współdziałanie w zakresie zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń.
 7. Ustalanie i nadzorowanie wykonania zadań w zakresie obrony cywilnej w stosunku do instytucji i podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta.
 8. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności, obrony cywilnej i w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
 10. Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt obrony cywilnej.
 11. Opiniowanie Planu zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury technicznej pod kątem wymogów obrony cywilnej.
 12. Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja baz danych na potrzeby planowania cywilnego, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
 13. Wykonywanie zadań planistyczno-operacyjnych dla Prezydenta Miasta w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń.
 14. Zapewnienie warunków do koordynacji działań w zakresie wystąpienia zdarzeń noszących znamiona kryzysu.
 15. Planowanie potrzeb w zakresie budowli ochronnych, prowadzenie ewidencji obiektów oraz urządzeń specjalnych.
 16. Koordynowanie zadań w zakresie ochrony dóbr kultury.
 17. Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego miasta Zawiercia.
 18. Obsługa kancelaryjno-biurowa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 19. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 20. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.
 21. Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja planów operacyjnych związanych z przygotowaniami obronnymi państwa.
 22. Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Głównego Stanowiska Kierowania oraz Zastępczego Miejsca Pracy.
 23. Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Systemu Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta.
 24. Koordynowanie działalności wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie realizacji spraw obronnych.
 25. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w przygotowywaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony mieszkańców miasta.
 26. Prowadzenie Kancelarii Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego.
 27. Prowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji oraz udział w pracy Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej.
 28. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących służby wojskowej.
 29. Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej i szkolenie kurierów.
 30. Udział w treningach Akcji Kurierskiej organizowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki.
 31. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.