Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Audytor Wewnętrzny

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny - AW

Agnieszka Szczepaniak - Sierka

tel: 32 67 234 13

audyt@zawiercie.eu

Do zakresu działania audytora wewnętrznego należy w szczególności:

1.   W zakresie audytu:

a)     ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach podległych,

b)    przeprowadzanie zadań zapewniających,

c)     wykonywanie czynności doradczych,

d)    przeprowadzanie czynności sprawdzających,

e)     przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych,

f)     sporządzanie rocznego planu audytu,

g)    sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

h)     ocena kontroli zarządczej w audytowanych obszarach

2.   Czynności doradcze w procesie  ustalania celów i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim poprzez:

a)     współpracę z kierownikami komórek Urzędu w procesie ustalania  priorytetowych celów
i  ryzyk z nim związanych,

b)    pomoc w określaniu sposobów postępowania ze zidentyfikowanym ryzykiem,

c)     współpracę z kierownikami komórek Urzędu w procesie monitoringu i przeglądu systemów realizacji celów i zarządzania ryzykiem,

d)    prowadzenie urzędowego rejestru ryzyk.

3.   Weryfikacja składanych „Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej” oraz prezentowanie wyników Prezydentowi Miasta.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna