Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Aktualności

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Przygot. teren. inwest. SAG B » Aktualności

Czerwiec 2014 r.

Zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową w dniu 30.06.2014 r. nastąpiło przekazanie Gminie Zawiercie opracowanych dokumentów tj:
- Dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej związanej z uzbrojeniem terenu pod inwestycje
- Projektu doradczo-promocyjny, w tym opracowanej informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym

Zakładane w projekcie wskaźniki produktu zostały w 100 % osiągnięte. Opracowana dokumentacja projektowa zatwierdzona została pozwoleniem na budowę Decyzją Starosty i jest w pełni wystarczająca do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych uzbrojenia Strefy Aktywności Gospodarczej Obszar "B" w Zawierciu oraz przeprowadzenia tego procesu inwestycyjnego po zabezpieczeniu wystarczających środków finansowych.  Opracowane dokumenty przygotowują Gminę Zawiercie do skutecznego aplikowania o pozyskanie dofinansowania na budowę uzbrojenia SAG „B” ze środków zewnętrznych po ogłoszeniu naboru wniosków.

Styczeń 2014 r.

Zgodnie z zapisami zawartej z Wykonawcą umowy oraz z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym w dniu 31.01.2014 r. nastąpił odbiór dokumentacji Zadania 1 i 2 tj.
1. Dokumentacja dotycząca opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocena stanu infrastruktury technicznej, analiza kosztów uzbrojenia
2. Dokumentacja dotycząca opracowania kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych
Rozpoczęto opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej dla budowy sieci uzbrojenia przyjętych w opracowanej koncepcji.

Grudzień 2013 r.

Zakończono postępowanie przetargowe i w dniu 02.12.2013 r. zawarto umowę z wyłonionym Wykonawcą – An Archi Group S.C. z Gliwic. Wykonawca opracuje w ramach podpisanej umowy całość dokumentacji Projektu.

Wrzesień 2013 r.

Trwają prace przygotowujące dokumentację do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy wszystkich opracowań w ramach projektu

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna