Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Przygot. teren. inwest. SAG B

Aktualności

Czerwiec 2014 r.

Zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową w dniu 30.06.2014 r. nastąpiło przekazanie Gminie Zawiercie opracowanych dokumentów tj:
- Dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej związanej z uzbrojeniem terenu pod inwestycje
- Projektu doradczo-promocyjny, w tym opracowanej informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym

Zakładane w projekcie wskaźniki produktu zostały w 100 % osiągnięte. Opracowana dokumentacja projektowa zatwierdzona została pozwoleniem na budowę Decyzją Starosty i jest w pełni wystarczająca do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych uzbrojenia Strefy Aktywności Gospodarczej Obszar "B" w Zawierciu oraz przeprowadzenia tego procesu inwestycyjnego po zabezpieczeniu wystarczających środków finansowych.  Opracowane dokumenty przygotowują Gminę Zawiercie do skutecznego aplikowania o pozyskanie dofinansowania na budowę uzbrojenia SAG „B” ze środków zewnętrznych po ogłoszeniu naboru wniosków.

Styczeń 2014 r.

Zgodnie z zapisami zawartej z Wykonawcą umowy oraz z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym w dniu 31.01.2014 r. nastąpił odbiór dokumentacji Zadania 1 i 2 tj.
1. Dokumentacja dotycząca opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocena stanu infrastruktury technicznej, analiza kosztów uzbrojenia
2. Dokumentacja dotycząca opracowania kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych
Rozpoczęto opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej dla budowy sieci uzbrojenia przyjętych w opracowanej koncepcji.

Grudzień 2013 r.

Zakończono postępowanie przetargowe i w dniu 02.12.2013 r. zawarto umowę z wyłonionym Wykonawcą – An Archi Group S.C. z Gliwic. Wykonawca opracuje w ramach podpisanej umowy całość dokumentacji Projektu.

Wrzesień 2013 r.

Trwają prace przygotowujące dokumentację do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy wszystkich opracowań w ramach projektu

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.