Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

NGO

Archiwum aktualności NGO

Aktualności 2019

Konkursy dla NGO-sów

Minister Kultury ogłosił konkursy, w których o dofinansowanie mogą starać się, m.in. organizacje pozarządowe. Termin składania wniosków upływa 29 listopada br. (z wyjątkiem wcześniej ogłoszonego Programu „Ochrona zabytków”).

Wszelkie informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2020


Szkolenia dla organizacji pozarządowych

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe na dwa bezpłatne szkolenia. Pierwsze odbędzie się w piątek, 25 października br., o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, drugie – 12 listopada br., o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Zawierciu.

 

Zakres pierwszego szkolenia to: Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wykonawcze, a także nowe druki ofert – warsztaty i RODO w organizacji.

1. Omówienie i wypełnienie elementów druku oferty:

- jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów,

- określanie i mierzenie rezultatów w działaniach związanych z profilaktyką uzależnień,

- zasady konstrukcji budżetu zadania,

- tworzenie planu i harmonogramu.

2. Umowa realizacji zadania publicznego:

- zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu,

- przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,

- prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,

- rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,

- procedura zwrotu dotacji,

- inne wymogi wprowadzone przez umowę,

- załączniki do umowy.

3. Sprawozdanie z realizacji zadania:

- elementy sprawozdania,

- sprawozdanie częściowe i końcowe,

- rozliczenie części merytorycznej i finansowej,

- rozliczenie i dokumentowanie rezultatów,

- załączniki do sprawozdania.

4. Omówienie procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów.

5. Zasady angażowania i obowiązki organizacji wobec wolontariuszy.

6. Ochrona danych osobowych (RODO) w zadaniu publicznym i funkcjonowaniu organizacji pozarządowej.

 

Zakres drugiego szkolenia to prawidłowe funkcjonowanie organizacji pozarządowej.

1. Prowadzenie działalności statutowej przez organizację:

- działalność odpłatna i nieodpłatna, ujęcie w statucie lub innym dokumencie wewnętrznym,

- rejestracja i zgłaszanie zmian do KRS,

- zatrudnienie w organizacji pozarządowej: umowy o dzieło a umowy zlecenia,

- organy wewnętrzne w organizacji pozarządowej, m.in: zadania walnego zebrania, zarządu i komisji rewizyjnej; wzajemne relacje pomiędzy ww. organami; dokumentacja pracy organów; regulaminy wewnętrzne,

- status organizacji pożytku publicznego: jak uzyskać, przywileje i obowiązki.

2. Sprawozdawczość organizacji:

-  finansowe - elementy, do kogo się przesyła i w jaki sposób jest podpisywany (podpis elektroniczny),

- sprawozdanie merytoryczne.

3. Stowarzyszenie zwykłe:

- cechy charakterystyczne,

- jak założyć stowarzyszenie zwykłe,

- przekształcenie w stowarzyszenie rejestrowe.

4. Stowarzyszenie sportowe:

- cechy wyróżniające podmiot,

- zasady rejestracji i nadzoru nad klubami sportowymi.      

 

Prowadzący: Artur Gluziński

Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Stała współpraca z organami administracji publicznej, m.in.: Ministerstwem Obrony Narodowej, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach i Poznaniu, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędami Marszałkowskimi (woj. lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, podkarpackie, opolskie) licznymi urzędami miast (m.in. Kraków, Katowice, Tychy, Chorzów, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Bielsko-Biała, Stargard, Świnoujście, Warszawa, Poznań, Wrocław, Zielona Góra, Płock, Sopot, Częstochowa, Ruda Śląska, Skarżysko-Kamienna, Kłodzko, Żory, Puck, Dąbrowa Górnicza, Tarnów, Chojnów, Suwałki, Ostrów Wlkp., Krzyż Wlkp., Cieszyn, Wałcz, Góra Kalwaria) i gmin oraz starostwami powiatowymi. Prowadzenie szkoleń w zakresie współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych. Prowadzenie szkoleń w tym zakresie od marca 2004 roku. Ponad 1000 dni szkoleń.

 

UWAGA:

Organizacje mogą reprezentować tylko dwie osoby.

Liczba miejsc ograniczona.

 

Terminy zgłoszeń:

  • Pierwsze szkolenie – do 18 października br.

  • Drugie szkolenie – do 5 listopada br.

 

Karty zgłoszeniowa w załącznikach:

/zdjecia/edytor/files/szkolenie%20dla%20organizacji%20pozarzadowych%20karta%20zgloszeniowa%20UM.doc

/zdjecia/edytor/files/szkolenie%20dla%20organizacji%20pozarzadowych%20karta%20zgloszeniowa%20SP.doc


 Fundacja Cyfrowi Tubylcy

Rusza Fundacja Cyfrowi Tubylcy. Będzie ona wspierać marketingowo między innymi organizacje społeczne.

We wrześniu br. rozpoczęła działalność Fundacja Cyfrowi Tubylcy. Jej celem jest wspieranie inicjatyw i podmiotów niekomercyjnych w marketingu i komunikacji, by pomóc im dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Będzie promować ciekawe i ważne projekty społeczne i kulturalne. Zamierza współpracować m.in. z organizacjami pozarządowymi.

Działania fundacji mają być skoncentrowane wokół trzech głównych filarów, które będą odpowiadać na potrzeby różnej wielkości inicjatyw. Początkującym projektom zaoferowany zostanie dostęp do materiałów ze wskazówkami, inspiracjami i przykładami dobrych praktyk, a podmioty, które będą gotowe na szerszą współpracę, otrzymają indywidualne porady i konsultacje z zakresu prowadzenia działań w mediach społecznościowych, tworzenia stron internetowych czy szeroko pojętej komunikacji i promocji.

Te organizacje i instytucje, które zamierzają zrealizować konkretny projekt, mogą liczyć na stałe, dopasowane do ich potrzeb wsparcie specjalistów z zakresu marketingu i komunikacji.

Założycielami fundacji są Marcin Żukowski i Bartosz Wilim, twórcy Nieagencji, którzy w przeszłości realizowali działania dla organizacji pozarządowych takich jak Fundacja Dorastaj z Nami, Fundacja Batorego, Szkoła Liderów czy Akademia Organizacji.

Zarządzaniem jej działaniami zajmuje się z kolei Hanna Rawska, wcześniej związana ze Stowarzyszeniem 61, domem kultury Inspiro oraz Centrum Komunikacji Społecznej.

https://www.facebook.com/CyfrowiTubylcy

 

 


 

Zapraszamy na Piknik z organizacjami pozarządowymi

 

Prezydent Miasta Zawiercia Łukasz Konarski zaprasza na VI Piknik z Organizacjami Pozarządowymi, który odbędzie się w sobotę, 14 września br., w godz. 14.00 – 19.00 przy Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum”.

W programie, m.in. Strefa dla Dzieci, Strefa Bezpieczeństwa i Strefa dla Zdrowia – każda z wieloma atrakcjami. Będą występy artystyczne, pokazy sportowe, malowanie twarzy oraz wręczenie statuetek dla organizacji pozarządowych, których projekty zostały dofinansowane w ramach dotacji
z budżetu miasta.

Ponadto: kiełbasa z grilla, wata cukrowa i popcorn, słodka przekąska – bezpłatnie.

Zapraszamy Mieszkańców.

Wstęp wolny.

Zgłoszenia organizacji do 31 sierpnia br. na adres: cop@zawiercie.eu

W załączniku: zgłoszenie dla organizacji pozarządowych.

 

 >>> zgłoszenie <<<

 


ROZWÓJ MIAST Z NGO

Zapraszamy do udziału w II Konferencji & Expo Smart Ecosystems 2019, która odbędzie się w dniach 29-30 maja br. w Gliwicach. 


Głównym tematem wydarzenia jest inteligentny rozwój miast, a także współpraca z otoczeniem, które tworzą przedsiębiorcy, środowisko naukowe, a przede wszystkim mieszkańcy. 
Przygotowano również specjalne, bezpłatne warsztaty poświęcone zagadnieniu ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które będą odbywały się 29 maja br. w sali C bezpośrednio po otwarciu konferencji. Z warsztatów mogą skorzystać przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Szczegóły agendy znajdują się na https://www.smartecosystems.pl/agenda/
Współorganizatorami są Leading Cities oraz Politechnika Śląska, która jest także gospodarzem.

 

 


 

EUROPA DLA OBYWATELI

Pracownicy Referatu Centrum Organizacji Pozarządowych wzięli udział w spotkaniu informacyjnym na temat unijnego programu pn. Europa dla obywateli 2014 - 2020. Spotkanie odbyło się w Częstochowie. Program skierowany jest m.in. do organizacji pozarządowych, które mogą aplikować o środki na realizację swoich zadań w dwóch obszarach: 1. Pamięć o przeszłości Europy oraz 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie. W ramach drugiego obszaru jest to: partnerstwo miast, sieci miast oraz projekty społeczeństwa obywatelskiego.

Informacje na temat programu można uzyskać w Punkcie Kontaktowym „Europa dla obywateli":
Al. Ujazdowskie 41,
00-540 Warszawa,
tel. 22 44 76 116 lub 22 4476 174,                              
www.europadlaobywateli.pl
www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli oraz w Referacie Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

 


 

SZKOLENIE DLA NGO

Nabycie wiedzy o regulacjach prawnych działalności statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej, zapoznanie z zasadami rachunkowości i księgowości, przedstawienie szczególnych przypadków działań organizacji w ramach działań odpłatnych i za wynagrodzeniem, to główne zagadnienia, które będą omawiane podczas szkolenia organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 23 maja br. w Katowicach.

Korzyści to:

- poznanie podstawowych aktów prawnych, regulujących działalność statutową odpłatną i gospodarczą w organizacjach pozarządowych; 
- umiejętność wprowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej do wewnętrznych aktów prawnych w NGO; 
- poznanie zasad lub rozwianie wątpliwości co do klasyfikacji działań jako działalność odpłatna lub gospodarcza; 
- przyswojenie zasad rachunkowości w przypadku obu typów działań, poznanie zasad uznania przychodów i kosztów działalności statutowej odpłatnej i gospodarczej oraz interpretacji nadwyżki finansowej/zysku; 
- zapoznanie z zasadami uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w przypadku działalności statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej.

W załączeniu karta zgłoszenia, którą można przesłać mailem na adres katarzyna.nowak@okst.pl faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl

 

załącznik:

Karta zgłoszenia

 


mPotęga

Ruszył nabór wniosków do mPotęgi: czekają granty na projekty edukacji matematycznej

Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć już po raz szósty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie mPotęga wnioskodawcy mogą ubiegać się o  granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł.

Granty zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych oraz dla zespołów uczniów z klas 7-8 szkół podstawowych.

Wniosek mogą złożyć: szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, biblioteki oraz grupy nieformalne z całej Polski. Propozycje powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki.

Łamigłówki, warsztaty, quizy, filmiki, gry terenowe i wiele innych – tak może wyglądać nauka matematyki! Jeśli jesteś zwolennikiem edukacji przez zabawę, pasjonują cię nauki ścisłe i masz swój pomysł na niebanalne i skuteczne uczenie matematyki, zgłoś się do konkursu grantowego „mPotęga”.

Celem Programu mPotęga jest promocja matematyki wśród dzieci i młodzieży i pokazanie im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia. Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy i rutynę w nauczaniu matematyki oraz zachęcali swoich uczniów do nieszablonowego myślenia i odkrywania fascynującego świata matematyki.
Nabór wniosków w szóstej edycji trwa do 8 maja br. Więcej informacji oraz formularze wnioskowe dostępne są na stronie www.mPotega.pl

Kontakt:

Biuro Programu „mPotęga”, e-mail: kontakt@mpotega.pl, tel: 500 791 442.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.