Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Aktualności

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Rozwój społ. informacyj. » AktualnościSierpień 2012
 
30.08.2012r. Zakończono prace budowlane i dostawy w ramach Projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gminie Zawiercie”. Podpisano stosowny protokół odbioru podsumowujący umowę z Wykonawcą.

Artykuł z Dziennika Zachodniego z dnia 14.09.2012 r.

Styczeń 2012

12.01.2012r. podpisano Umowę z Wykonawcą robót, który zaprojektuje i wybuduje objętą Projektem sieć, firmą:

WASKO. S.A.
Ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice

LUTY 2011
Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty realizowane w trybie pozakonkursowym, w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL na lata 2007-2013.


Lista projektów Subregion Centralny
http://rpo.slaskie.pl/zalaczniki/2011/02/10/1297336040.pdf

 

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna