Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Aktualności

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Rozwój selektywnej zbiorki » AktualnościW dniu 30 października 2009 roku została dostarczona i zamontowana w Zakładzie Gospodarki Komunalnej linia mobilnego przesiewacza bębnowego w ramach zadania "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Zawierciu poprzez nowe inwestycje - etap I." Sito bębnowe mobilne przeznaczone jest do przesiewania odpadów komunalnych. Zaprojektowane i wykonane jest tak aby rozdzielało materiał na trzy frakcje.


Rozpoczęto roboty w ramach zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez zakup przesiewacza mobilnego”. W ramach umowy z Wykonawca planuje się  wykonać:

- Drogi wewnętrzne i place o nawierzchni z betonu asfaltowego - 2607 m2,

- Kanalizacja deszczowa Ø 200 PCV - 123,10 mb,

- Ogrodzenie terenu z siatki na słupkach - 240 mb,

- Pas zieleni ochronnej - 2205 m2;


Wrzesień 2010
29 września 2010r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót dla zadań:
„Zadanie (projekt) I - „Rozbudowa i doposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez zakup przesiewacza mobilnego”, Zadanie (projekt) II - „Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych poprzez budowę kompostowni”- w ramach 1 zamówienia publicznego. 

Grudzień 2010
W dniu 02.12.2010r. podpisana została umowa z głównym wykonawcą robót firmą AK NOVA Sp. z o.o. wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego. Kwota na jaka podpisano umowę z wykonawcą to 772.658,96zł.

Wrzesień 2011
Zakończono prace budowlane związane z realizacją Projektu pn.: „Rozbudowa i doposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  w Zawierciu poprzez zakup przesiewacza mobilnego”. Podpisano protokół odbioru końcowego w dniu 30.09.2011r.

Artykuł prasowy

 

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna