Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Rozwój selektywnej zbiorki

AktualnościW dniu 30 października 2009 roku została dostarczona i zamontowana w Zakładzie Gospodarki Komunalnej linia mobilnego przesiewacza bębnowego w ramach zadania "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Zawierciu poprzez nowe inwestycje - etap I." Sito bębnowe mobilne przeznaczone jest do przesiewania odpadów komunalnych. Zaprojektowane i wykonane jest tak aby rozdzielało materiał na trzy frakcje.


Rozpoczęto roboty w ramach zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez zakup przesiewacza mobilnego”. W ramach umowy z Wykonawca planuje się  wykonać:

- Drogi wewnętrzne i place o nawierzchni z betonu asfaltowego - 2607 m2,

- Kanalizacja deszczowa Ø 200 PCV - 123,10 mb,

- Ogrodzenie terenu z siatki na słupkach - 240 mb,

- Pas zieleni ochronnej - 2205 m2;


Wrzesień 2010
29 września 2010r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót dla zadań:
„Zadanie (projekt) I - „Rozbudowa i doposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu poprzez zakup przesiewacza mobilnego”, Zadanie (projekt) II - „Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych poprzez budowę kompostowni”- w ramach 1 zamówienia publicznego. 

Grudzień 2010
W dniu 02.12.2010r. podpisana została umowa z głównym wykonawcą robót firmą AK NOVA Sp. z o.o. wyłonioną w ramach przetargu nieograniczonego. Kwota na jaka podpisano umowę z wykonawcą to 772.658,96zł.

Wrzesień 2011
Zakończono prace budowlane związane z realizacją Projektu pn.: „Rozbudowa i doposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  w Zawierciu poprzez zakup przesiewacza mobilnego”. Podpisano protokół odbioru końcowego w dniu 30.09.2011r.

Artykuł prasowy

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.