Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Aktualności

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Przygotowanie ter. inwest. » Aktualności


Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarkasierpień 2012
Zgodnie z podpisaną umową wykonane zostały dla terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu Obszar „A” opracowania:
- projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu,
- dokumentacja geotechniczna,
- analiza kosztowa makroniwelacji,
- dokumentacja projektowa dla budowy uzbrojenia terenów (wodociąg, sieć kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia wód deszczowych, kanalizacja teletechniczna) niezbędnych dla przyszłych inwestorów.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano decyzję Starosty Zawierciańskiego zezwalającą na budowę zaprojektowanych na tym terenie sieci uzbrojenia.

Styczeń 2012
W dniu 13 stycznia 2012 roku podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – firmą:

Lindschulte Polska Sp. z o.o.
Ul. Kiełbaśnicza 32
50-109 Wrocław


Grudzień 2011
Ogłoszenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym na Przeprowadzenie działań studyjno-koncepcyjnych dla terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu o łącznej powierzchni 30,8608 ha, w dniu 21.12.2011r.

LIPIEC 2011
W dniu 13 lipca 2011 r. w Warszawie została podpisana pomiędzy Ministrem Gospodarki  a Gminą Zawiercie umowa NR POIG.06.02.02-00-065/11-00 o dofinansowanie Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu”  ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna