Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Przygotowanie ter. inwest.

Aktualności


Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarkasierpień 2012
Zgodnie z podpisaną umową wykonane zostały dla terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu Obszar „A” opracowania:
- projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu,
- dokumentacja geotechniczna,
- analiza kosztowa makroniwelacji,
- dokumentacja projektowa dla budowy uzbrojenia terenów (wodociąg, sieć kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia wód deszczowych, kanalizacja teletechniczna) niezbędnych dla przyszłych inwestorów.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano decyzję Starosty Zawierciańskiego zezwalającą na budowę zaprojektowanych na tym terenie sieci uzbrojenia.

Styczeń 2012
W dniu 13 stycznia 2012 roku podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – firmą:

Lindschulte Polska Sp. z o.o.
Ul. Kiełbaśnicza 32
50-109 Wrocław


Grudzień 2011
Ogłoszenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym na Przeprowadzenie działań studyjno-koncepcyjnych dla terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu o łącznej powierzchni 30,8608 ha, w dniu 21.12.2011r.

LIPIEC 2011
W dniu 13 lipca 2011 r. w Warszawie została podpisana pomiędzy Ministrem Gospodarki  a Gminą Zawiercie umowa NR POIG.06.02.02-00-065/11-00 o dofinansowanie Projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu”  ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.