Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Aktualności

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Przedszkole integracyjne » Aktualności

 

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W ZAWIERCIU

W ramach projektu pn „Zwiększenie oferty edukacyjno-wychowawczej poprzez budowę przedszkola integracyjnego nr 3 w Zawierciu” realizowanego przez Gminę Zawiercie zostało wybudowane sześciooddziałowe przedszkole integracyjne w Zawierciu przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego.

Bezpośrednim celem projektu było stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla dzieci przedszkola i równoczesne rozwiązanie dwóch problemów Gminy Zawiercie: braku przedszkola integracyjnego przystosowanego dla dzieci z dysfunkcjami ruchu i likwidacji Przedszkola nr 3 ze względu na zły stan budynku. Obok sal dydaktycznych i towarzyszących im węzłów sanitarnych oraz magazynków na zabawki, budynek mieści pomieszczenia biurowe, techniczne i gospodarcze, kuchnię oraz pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne dla pracowników.
Budynek przedszkola jest parterowy, z podjazdem dla wózków inwalidzkich, czyli przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
W nowym przedszkolu dzieci mają do dyspozycji – przestronne sale i korytarze, miejsce do gimnastyki korekcyjnej, łazienki przy każdej z sal oraz nowe wyposażenie i mnóstwo zabawek. Obok budynku integracyjnego przedszkola, a w miejscu, gdzie była stara placówka powstanie nowoczesny plac zabaw i boisko.
Realizacja projektu trwała w latach 2008-2010. W roku 2008 wykonano dokumentację projektową, natomiast w latach 2009-2010 trwała realizacja robót przy budowie przedszkola.
Przekazanie do użytkowania budynku przedszkola odbyło się w dniu 15 listopada 2010 r.
Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w kwocie 2.969.227,31 zł.


Grudzień 2009
1. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
2. Do końca 2009 roku zostały wykonane w 100%:roboty ziemne, tamy betonowe. Natomiast ściany fundamentowe wykonane są w 75%.

Listopad 2009

1. Przejęcie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych w ramach inwestycji – 3 listopad br

Październik 2009
1. 21 października 2009 r. podpisano Umowę z Wykonawcą. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Handlowo-Usługowa „FEWATERM” F. Czuba & W. Czuba Spółka Jawna (z Gromnika). Planowany termin zakończenia inwestycji, to 15 listopad 2010 roku.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu - 9 października 2009 r

Wrzesień 2009
1. Otwarcie ofert w przetargu dnia 22 września 2009 r.

Sierpień 2009
1. 7 sierpnia podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu, pomiędzy
Zarządem Województwa Śląskiego a Gminą Zawiercie. Zakończenie rzeczowe
inwestycji to 30 czerwca 2010 (finansowe rozliczenie - 30 lipca 2010).

Lipiec 2009
1. Ogłoszenie dnia 29 lipca 2009 r. przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu.

2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Zawiercia z dnia 10 lipca 2009 r., dotyczące utworzenia zespołu ds. realizacji projektu pn. „Zwiększenie oferty edukacyjno-wychowawczej poprzez budowę przedszkola integracyjnego nr 3 w Zawierciu”.

Rok 2008
1. Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej dla planowanej inwestycji.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna