Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Zawiercie - miasto dobrych ...

Aktualności

Cele ogólne i szczegółowe projektu zostały zrealizowane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Gminą Zawiercie.

Kwiecień 2011
Zakończenie realizacji Projektu „Zawiercie – miasto dobrych połączeń”.


Marzec 2011
Zawiercie na targach w Cannes.
Gmina Zawiercie wzięła udział w kolejnych targach inwestycyjnych w ramach projektu. Tym razem były to targi w Cannes, gdzie Zawiercie zaprezentowało swoją ofertę inwestycyjną.

Grudzień 2010

Artykuły promujące projekt, które ukazały się w lokalnej i regionalnej prasie.

Kurier Jurajski - nr 50/10 - 16 grudnia

Dodatek do Dziennik a Zachodniego - Tygodnik powiatowy Zawiercie - 17 grudnia 2010 r. - nr 50

Kurier Zawierciański - nr 50 - 17 grudnia

Dodatek do Dziennika Zachodniego - Tygodnik powiatowy Zawiercie - 23 grudnia 2010 r. - nr 51

Kurier Jurajski - nr 51/10 - 23 grudnia

Kurier Zawierciański - nr 51,52 - 24 grudnia

 


Listopad 2010

Zawiercie wzięło udział w kolejnych targach inwestycyjnych. Nasza Gmina zaskoczyła wyjątkową aranżacją stoiska na Międzynarodowych Targach Investfield w Poznaniu. Zostało to docenione i wyróżnione.

Doceniono unikalnie zaprojektowane stoisko wyróżniające się estetyką i pomysłowością. Wśród osób odwiedzających targi było sporo potencjalnych inwestorów zainteresowanych inwestycjami w zakresie ekologii. Pytano m.in. o tereny inwestycyjne pod elektrownie wiatrowe, parkingi podziemne, recykling. Zainteresowanie tego typu inwestycjami wynikało bezpośrednio z równoległych targów Poleko.

Przypomnijmy, że do tej pory ofertę inwestycyjną nasze miasto prezentowało na targach MIPIM w Cannes, Real Vienna w Wiedniu, REAL EXPO w Monachium. To czwarte i ostatnie w tym roku tego typu targi, w jakich Zawiercie brało udział. Ta intensywna kampania związana z promocją gospodarczą Zawiercia, możliwa jest dzięki pozyskanym środkom unijnym. W ramach projektu „Zawiercie, miasto dobrych połączeń” udało się zrealizować cele strategii promocyjnej miasta w zakresie wzmocnienia wizerunku Zawiercia, jako miasta aktywnego i atrakcyjnego gospodarczo.
- Mamy nadzieję, że ten kierunek promocji będzie kontynuowany. Obecnie czekamy na rozstrzygniecie kolejnego konkursu na promocje inwestycyjną miast. W 2011 roku planowane jest opracowanie kompleksowej koncepcji urbanistycznej dla wszystkich terenów inwestycyjnych w mieście – mówi Mirosław Mazur, prezydent miasta.


Październik 2010

Zawiercie prezentowało swoją ofertę inwestycyjną - wspólnie z innymi śląskimi miastami - na największym polskim stoisku promującym Silesia region podczas Międzynarodowych Targów EXPO Real 2010 w Monachium.


Duże zróżnicowanie ofert inwestycyjnych, atrakcyjny wystrój stoiska oraz liczne atrakcje, przykuwały uwagę odwiedzających. W pierwszym dniu stoisko naszego miasta odwiedzili m.in.: Konsul Generalny Elżbieta Sobótka, wicemarszałek Województwa Śląskiego Zbyszek Zaborowski, Radca-minister, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Berlinie dr Jacek Robak.

Trzynaste Międzynarodowe Targi EXPO REAL 2010 zgromadziły w Monachium niemal 37.000 uczestników reprezentujących aż 1.645 firm z 35 krajów. W tym roku znacząco wzrosło zainteresowanie targami firm z poza Niemiec, szczególnie krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas uroczystego otwarcie targów, Konsul Generalna Elżbieta Sobótka podziękowała Polsce za tak liczny udział w tegorocznej edycji. Polscy wystawcy stanowią drugą co do powierzchni i liczebności siłę na targach. Świadczy to o rosnącej pozycji Polski i polskich regionów w zjednoczonej Europie.

Udział Zawiercia w targach monachijskich, podobnie jak innych tego typu, realizowany jest w ramach projektu „Zawiercie miasto dobrych połączeń” współfinansowanego w 85% ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W tym roku zaplanowany jest jeszcze jeden udział w targach, tym razem w Polsce, w Poznaniu, podczas salonu nieruchomości i inwestycji INWESTFIELD 2010.


Czerwiec 2010


Oferta inwestycyjna Gminy Zawiercie prezentowana jest w Pawilonie East, więcej na:
 http://www.economicregions.eu/

 


Maj 2010

W dniu 18 maja 2010 została zawarta w Katowicach Umowa o dofinansowanie projektu „Zawiercie – miasto dobrych połączeń” nr UDA-RPSL.01.01.02-00-002/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje  i przedsiębiorczość”, Działanie 1.1. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”, Poddziałanie 1.1.2. „Promocja inwestycyjna” nr projektu – 638 pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL, w osobach: Pana Adama Stacha – Wicemarszałka Województwa oraz Pana Piotra Spyry – Członka Zarządu Województwa a Gminą Zawiercie reprezentowaną przez: Pana Mirosława Mazura – Prezydenta Miasta Zawiercie, przy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Milejskiej – Skarbnika Miasta Zawiercie.

Całkowita wartość projektu wynosi 395 700,00 PLN.  Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 395 700,00 PLN, w tym:
- Środki funduszu w kwocie nieprzekraczającej: 336 345,00 PLN i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
- Wkład własny beneficjenta w wysokości: 59 355,00 PLN i stanowiące 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Okres realizacji projektu:
- Poniesienie pierwszego wydatku w projekcie: 30 września 2009r.;
- Rzeczowe rozpoczęcie realizacji: 1 stycznia 2010r.;
- Zakończenie rzeczowe realizacji: 31 grudnia 2010r.;
- Zakończenie finansowe realizacji: 31 grudnia 2010r.;


Maj 2010

Zawiercie na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji

Nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych oraz promocja potencjału gospodarczego i inwestycyjnego miasta oraz regionu, to główny cel wiedeńskich Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji Real Vienna 2010.


Wiedeńska impreza adresowana jest do miast i regionów, deweloperów, pośredników handlu nieruchomościami, instytucji i firm finansujących budowę nieruchomości, dostawców usług, mediów specjalizujących się w problematyce nieruchomości.

Podczas Targów Zawiercie reprezentowała Anna Nemś, zastępca prezydenta miasta.

Gmina promowała się wraz z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady Polskiej w Wiedniu oraz z jedenastoma innymi regionami i miastami z całej Polski. Oprócz Urzędu Miejskiego nasz region reprezentował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Udział w Targach odbył się w ramach projektu „Zawiercie – miasto dobrych połączeń” współfinansowanego w Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego.Marzec 2010

Polska gościem honorowym w Cannes

Zawiercie, obok Katowic, Częstochowy, Rybnika i Rudy Śląskiej reprezentowało województwo śląskie na tegorocznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes. Polska była gościem honorowym targów, podczas których ponad 140 wystawców z całej Polski, reprezentujących prawie 10 regionów, prezentowało swoje oferty. Miasta województwa śląskiego  przedstawiły swoją ofertę na stoisku, które sfinansował Urząd Marszałkowski.

Zawiercie nie pozostaje w tyle. Aktywnie włącza się w obecny trend promocyjny, budując swoją pozycję na rynku inwestycyjnym. Jeszcze kilka lat temu nikt nie słyszał o naszym mieście. Dzisiaj, Zawiercie istnieje w międzynarodowych bazach danych, prezentuje swoją ofertę na najważniejszych targach inwestycyjnych.

W Cannes, Zawiercie reprezentował Prezydent Miasta – Mirosław Mazur, co znacznie wzmocniło wizerunek miasta. Możliwość bezpośrednich rozmów z osobą decyzyjną zapewne przyspiesza i uwiarygodnia proces poszukiwania inwestora. Buduje również pozycje miasta aktywnego i dynamicznego, a tylko takie mają szansę na dalszy rozwój.

Zawiercie przedstawiło ofertę terenów w Strefie Aktywności Gospodarczej. Szczególnie promowane były działki położone w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Prezentowano nie tylko tereny będące własnością gminy, ale także i tereny prywatne, które przeznaczone są pod inwestycje. Przykładem była oferta Przędzalni Zawiercie, czy tereny należące do Odlewni Żeliwa S.A. 

Przypomnijmy, w 2009 roku Zawiercie uczestniczyło w targach Real Expo w Monachium, a w tym roku zaplanowany jest udział w kolejnych imprezach targowych – w Wiedniu, Monachium i Poznaniu. W 85% udział w targach dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Zawiercie, miasto dobrych połączeń”.

Zeszłoroczny kryzys gospodarczy szczególnie dał się odczuć na rynku inwestycyjnym. Polska, jako jedyny kraj w UE, zamknął go dodatnim wynikiem (1,7% PKB ). Fakt ten doceniło środowisko biznesowe Europy, stawiając nasz kraj za przykład stabilizacji gospodarczej.

Obecnie w Polsce PAIZ prowadzi 118 projektów inwestycyjnych, o 40 więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. To namacalny dowód, że Polska jest atrakcyjnym krajem dla zagranicznych inwestorów. Doceniają oni stabilizację oraz korzyści związane ze stosunkowo niskich kosztów pracy w stosunku do jej wysokiej jakości. Perspektywa Euro 2012 podsyca to zainteresowanie. Mamy więc teraz swoje 5 minut, które należy wykorzystać.

Należy mieć nadzieję, że w perspektywie najbliższych 2 lat działania promocyjne przyniosą pierwsze efekty w postaci nowych miejsc pracy, a Zawiercie będzie stawiane za przykład aktywności gospodarczej, podobnie jak Rybnik, Tychy czy Katowice.


Grudzień 2009
Została zakończona ocena merytoryczno-techniczna przez Komisją Oceny Projektów. W jej wyniku projekt uzyskał 25,25 pkt, czyli ocenę pozytywną i znalazł się na 16 pozycji listy rankingowej.

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 29 grudnia 2009 r. podjął uchwałę nr 3530/366/III/2009 w sprawie dokonania wyborów projektów do dofinansowania.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.