Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Aktualności

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » System Informacji Kulturalnej » Aktualności

Czerwiec 2012

Wykonanie i udostępnienie Wirtualnego Przewodnika Kulturalnego na płytach cd oraz pod adresem www.spacerpozawierciu.pl

Październik 2011
Zamontowano dwa ekrany ledowe wraz z konstrukcjami nośnymi na zewnątrz zawierciańskiego Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” oraz Pałacyku na Wartą, na których na bieżąco wyświetlane będą informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych w Zawierciu i okolicy.

Sierpień 2011
1.Na terenie miasta ustawione zostały punkty obsługowe i bezobsługowe w ramach „Zintegrowanego Systemu Informacji Kulturalnej”.
2.Na podstawie podpisanej umowy z Wykonawcą do siedziby Urzędu Miejskiego dostarczono telewizory oraz laptopy.

Czerwiec/Lipiec 2011

Rozstrzygnięcie przetargów.

Rozstrzygnięto pierwsze postępowania przetargowe i podpisane zostały umowy z Wykonawcami w ramach projektu, zgodnie z którymi wykonane zostaną punkty obsługowe i bezobsługowe, a także afisze i ulotki dla realizowanego Projektu. W ramach drugiego przetargu wyłoniona została firma, która będzie odpowiadać za dostarczenie i montaż zewnętrznych ekranów LED, telewizorów oraz laptopów.

Luty 2011

Umowa o dofinansowanie.

8 lutego 2011 roku podpisana została Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Stworzenie Zintegrowanego Systemu Informacji Kulturalnej w Zawierciu”.

Lipiec 2010

1. Dofinansowanie Projektu.

W wyniku pozytywnego przejścia oceny merytoryczno-technicznej, przedsięwzięcie pn. „Zintegrowany System Informacji Kulturalnej w Zawierciu” zostało wytypowane do dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.


2. Zarząd Województwa Śląskiego 20 lipca 2010 roku  przyjął listę rankingową oraz listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 04.02.00-087/10 dla Działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej RPO WSL. Do dofinansowania wybrano 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania 16 868 272,20  zł.  Wśród projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt Gminy Zawiercie pod nazwą „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Informacji Kulturalnej w Zawierciu”. Wartość projektu wynosi 276 700,75 zł. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
http://rpo.slaskie.pl/zalaczniki/2010/07/22/1279781707.pdf

Lista rankingowa projektów
http://rpo.slaskie.pl/zalaczniki/2010/07/22/1279781728.pdf
 

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna