Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Plan gosp. niskoemisyjnej

Aktualności

30.06.2014 r. – podpisana została umowa nr POIS.09.03.00-00-068/13-00 o dofinansowania projektu.

28.07.2014 r. – ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania  pn.:

1.Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie” zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi i zaleceniami, zakresem, problematyką określoną w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/POIiŚ/9.3/2013 w ramach IX osi priorytetu-Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w spójności z programami, planami, dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym,

2.stworzenie w Gminie Zawiercie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach, oraz inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych,

3.przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminy Zawiercie na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej

4.przeprowadzenie działań promocyjnych i informujących o opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej
w ramach Projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej

23.09.2014 r.
– podpisano umowę z wyłonionym w przetargu  wykonawcą - Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. z Orzesza.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.