Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Aktualności

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Rozwój infr. sportowej » Aktualności

 


Kwiecień 2010

20 kwietnia 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 854/368/III/2010 wybrał do dofinansowania projekty znajdujące się dotychczas na listach rezerwowych, w tym projekt p.n.: „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w Gminie Zawiercie poprzez budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni”.

http://rpo.slaskie.pl/index.php?grupa=2&art1=1272366880&art=1&id_m=1&kat=&katrodzic

Maj 2010

W Zawierciu realizowana będzie kolejna inwestycja, na którą w części pozyskano środki unijne. Projekt pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w Gminie Zawiercie poprzez budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni”, którego realizacja rozpocznie się w br.,  zakłada budowę boiska piłkarskiego.

25 czerwca ub.r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania projektów w ramach priorytetu IX Zdrowie i rekreacja (działanie 9.3 – Lokalna infrastruktura sportowa) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Decyzją Zarządu ustalono, że kwota dofinansowania będzie wynosić 900 tys. zł, tj. co stanowi 38,38 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. O zmianie sposobu finansowania inwestycji musieli zadecydować radni Rady Miejskiej.
Odbyło się posiedzenie, podczas którego radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok. Uchwała została przyjęta. Montaż finansowy to obecnie: 900 tys. zł – Urząd Marszałkowski, 1 mln 400 tys. zł – Gmina Zawiercie.
(Czytaj: O nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Miejskiej w zakładce Urząd Miejski)

- Projekt zakłada modernizację istniejącego od lat 60. XX w. boiska treningowego do piłki nożnej funkcjonującego na terenie OSiR. Celem modernizacji jest poprawienie jakości stanu boiska, co przełoży się bezpośrednio na jego bezpieczne użytkowanie i dostosowanie go do współczesnych standardów – mówi Witold Grim, dyrektor OSiR-u w Zawierciu.
Nowe boisko powinno mieć maksymalne wymiary, na jakie pozwala ten teren, czyli 56x102 m2, z polem do gry 51x94 m2. Obecne boisko treningowe ma wymiary 44x88 m2. Uzyskanie takich wymiarów wymaga usunięcia około 50 drzew, z czego wiele to tzw. samosiejki i drzewa o złym stanie zdrowotnym. Wnioskowane do wycięcia drzewa są gatunkami pospolitymi i nie stanowią cennych okazów. Rozważa się nasadzenie szpaleru żywotników (tuja) od strony budynków mieszkalnych, co będzie stanowiło naturalny ekran oraz dodatkowych innych drzew – około 130 sztuk. Zaletą i plusem takich boisk są niewielkie (w przeciwieństwie do boisk trawiastych) koszty bieżącego utrzymania, jak i to, że można go użytkować przez cały rok, wiele godzin dziennie. Z boiska będą mogli korzystać m.in.: piłkarze zawierciańskich klubów sportowych, młodzież szkolna, jak również mieszkańcy, którzy nie są zrzeszeni w żadnych stowarzyszeniach i klubach sportowych. Wniosek o dofinansowanie został złożony wiosną 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim i przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, lecz z braku środków znalazł się na liście rezerwowej. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych dla projektów z listy zasadniczej w Urzędzie Marszałkowskim powstały oszczędności efektem czego jest przekazanie 900 tys. zł na dofinansowanie naszego boiska. Wkład finansowy miasta wynosi 1 mln 400 tys. zł. Planujemy zrealizować inwestycję w bieżącym roku.

Zawiercie z pewnością może konkurować z innymi miastami pod względem posiadanej bazy sportowo – rekreacyjnej. Położenie miasta i zaplecze sportowe mogą być wizytówką Zawiercia.

Listopad 2010
Dnia 30 listopada podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu, pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Gminą Zawiercie. Całkowita wartość projektu wynosi 2 345 231,48 PLN

Marzec 2011
W dniu 28.03.2011r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla Zadania - „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w Gminie Zawiercie poprzez budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni”

Lipiec 2011
Wyłoniono Wykonawcę robót: Firma INTERHALL Sp. z o.o. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 5.07.2011r. Umowę na realizację Projektu podpisano 14 lipca 2011r.
Wykonawca rozpoczął prace związane z realizacją umowy.

Wrzesień 2011
Zakończono prace budowlane związane z realizacją Projektu pn.: „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w Gminie Zawiercie poprzez budowę boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni”.
Podpisano protokół odbioru końcowego w dniu 12.09.2011r.

Artykuł prasowy

Artykuł prasowy

 

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna