Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

NGO

Aktualności 2023

Mobbing i dyskryminacja w NGO

 

Okazuje się, że temat mobbingu i dyskryminacji w polskich NGO nie jest zjawiskiem rzadkim. Dlatego bardzo istotnym aspektem zapobiegania takim zjawiskom są działania edukacyjne i wzrost świadomości – zarówno osób zarządzających organizacjami, jak i pracowników. Mobbingu doświadczamy nie tylko od przełożonych, ale również od współpracowników – koleżanek, kolegów.
Zachęcamy do lektury wywiadu, który ukazał się na http://ngo.pl pt. Mobbing to moje doświadczenie https://publicystyka.ngo.pl/agata-gnat-mobbing-to-moje-doswiadczenie
Zapraszamy również do lektury raportu z badania polskich NGO dotyczących aspektów dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy. Badanie zostało przeprowadzone w 2022 roku przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides oraz Fundację Ajkum. Rezultaty badania w skróconej, i pełnej wersji są dostępne tu:

https://ajkum.pl/dzialasz-szanujesz-nie-mobbingujesz/
https://www.bonafides.pl/dzialasz-szanujesz-nie-mobbingujesz-raport-z-badania-zatrudnionych-w-organizacjach-pozarzadowych/

 

Data publikacji 31.05.2023 


 

Nowe wsparcie dla KGW

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej ogłosiła konkurs grantowy „Eko-gospodynie” przeznaczony dla Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w krajowym rejestrze prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie to nawet 8 tys. złotych na projekt. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 lipca.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą otrzymać dotacje na realizację projektów związanych z edukacją ekologiczną i promowaniem proekologicznych postaw. Projekty będzie można realizować do 15 marca 2024 r.

Mogą one dotyczyć, m.in.: organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych, działań związanych z dbaniem o lokalne środowisko naturalne np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp., czy prowadzenia przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody. Środki pozyskane w konkursie można też przeznaczyć na doposażenia Kół Gospodyń Wiejskich w sprzęt i urządzenia niezbędne do promowania działań proekologicznych i umożliwiające organizację wydarzeń przyjaznych środowisku.

Koło może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie, w przypadku złożenia większej liczby, żaden projekt nie będzie oceniany. 

Wnioski można składać za pośrednictwem generatora, który dostępny jest na stronie https://www.pomaganie-krzepi.pl/generator/

>>Regulamin konkursu<<

 

Data publikacji 24.05.2023

 


 

Śląskie NOWEFIO - rusza nabór wniosków

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym Śląskie NOWEFIO na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych. O dotacje w wysokości do 6 tys. zł mogą ubiegać się młode organizacje zarejestrowane na terenie województwa śląskiego. Dotację można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy czy remont lokalu. 

Nabór wniosków rozpoczął się  8 maja i potrwa do 29 maja 2023r. do godz. 12.00

Kim są młode organizacje? Nie mogą działać dłużej niż 60 miesięcy, a ich dochody w poprzednim roku nie przekroczyły 30 tysięcy złotych. 

Operatorami konkursu jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.

Zapraszamy do kontaktu:

Bielskie Centrum Przedsiębiorczości tel. 699 713 353, 699 713 283, fio@bcp.org.pl

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS tel. 32 739 55 1232 423 70 34fio@cris.org.pl

www.fio.bcp.org.pl

Konkurs finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Data publikacji 11.05.2023

 


 

GRANTY DLA NGO-SÓW. NOWY PROJEKT WSPARCIA ORGANIZACJI.               

CZYM SĄ GRANTY INTERWENCYJNE?

Zauważyłeś problem w społeczności lokalnej, w której działa Twoja organizacja? Możesz rozwiązać go realizując projekt finansowany z grantów interwencyjnych.

W ramach projektu Building Bridges można ubiegać się o granty w wysokości od 3 do 8 tys. euro. Okres realizacji projektu to od 3 do 8 miesięcy.

CZYM JEST PROJEKT BUILDING BRIDGES?

Projekt potrwa trzy lata. Działania składające się na projekt będą realizowane w ramach dwóch ścieżek. Pierwsza ścieżka dotyczy szkoleń dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Druga ścieżka to program grantów, z których mogą korzystać organizacje. Celem projektu jest także sieciowanie organizacji poprzez uczestnictwo w sieciujących spotkaniach stacjonarnych. W trakcie trwania projektu co roku odbędą się Ogólnopolskie Kongresy Współpracy Lokalnej.

Więcej na temat grantów, szkoleń i innych wydarzeń w projekcie na stronie internetowej BB.FRDL.PL 

 

Data publikacji 11.05.2023


Zagłębiowska Nagroda Humanitas – zgłoszenia

Po raz siedemnasty odbędzie się Konkurs o Zagłębiowską Nagrodę Humanitas. Kandydatki i kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.
Organizacje pozarządowe mogą nominować osoby oraz instytucje zasłużone dla regionu zgodnie z wymogami regulaminowymi na karcie zgłoszeniowej do 17 maja br. Zgłoszenia należy przesłać na dołączonym formularzu pocztą tradycyjną na adres Wyższa Szkoła Humanitas,
ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem Zagłębiowska Nagroda Humanitas edycja 2023 r. lub e-mailowo na adres piotr.celej@humanitas.edu.pl

- Nagrody zostaną wręczone w trakcie uroczystej Gali w dniu 15 czerwca(czwartek)  2023 roku w Sali Widowiskowo – Koncertowej Muza
w Sosnowcu.
W części artystycznej, która jest współfinansowana ze środków Gminy Sosnowiec, wystąpi Marcin Wyrostek – informuje Piotr Celej z Biura Rektora WS Humanitas.

Załączniki:

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Data publikacji 04.05.2023


 

Komunikat w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Ojcostwo – Przygoda życia” 2023 r.

Wojewoda Śląski w dniu 18 kwietnia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w dniu 18 czerwca 2023 r.

Celem gry miejskiej „Przygoda z Tatą” jest wzmacnianie więzi rodzinnych, budowanie pozytywnego wizerunku ojca, promowanie zaangażowanego ojcostwa i aktywnego spędzania czasu ojców z dziećmi.

Do składania ofert Wojewoda zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert – 21 dni od ogłoszenia konkursu.

 

>> SZCZEGÓŁY KONKURSU i ZAŁĄCZNIKI <<

 

Data publikacji 20.04.2023


 

Zapraszamy do konkursu "Moja Ziemia - Nasza Ziemia"

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych powiatu zawierciańskiego do udziału w konkursie filmowo-fotograficznym pn. „Moja Ziemia - Nasza Ziemi" - dbam o moją najbliższą okolicę.

Na czym polega konkurs?

Przedmiotem konkursu są krótkie filmy, materiały filmowo-fotograficzne lub fotograficzne z tematem przewodnim „Moja Ziemia - Nasza Ziemia", które zostaną zrealizowane przez uczniów podczas Dnia Ziemi 22 kwietnia 2023 r.  Parametry techniczne prac konkursowych zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Kto może wziąć udział?

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych powiatu zawierciańskiego. Autorem reportażu może być jeden uczeń wraz z najbliższą rodziną (rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, opiekunowie), dane wpisujemy na formularzu zgłoszeniowym pracy konkursowej.

Każda rodzina może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę konkursową.

Harmonogram i terminy:

22 kwietnia 2023 r. - Dzień Ziemi - zbieranie materiału konkursowego;

do 5 maja 2023 r. - zgłaszanie prac konkursowych;

do 26 maja 2023 r. - rozstrzygnięcie konkursu;

1 czerwca 2023 r. - uroczyste wręczenie nagród.

Na zwycięzców i laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrody dla zdobywców trzech pierwszych miejsc:

              * miejsce: 4 bilety do Energylandii (2 normalne, 2 ulgowe)

              * miejsce: Bilet (2+2) do Miasteczka Twinpigs w Żorach

              * miejsce: Bilet rodzinny (2+2) do Parku linowego „Trzy maupy" w Katowicach

Gdzie dostarczyć prace konkursowe?

Wymagane dokumenty do konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu) wraz z pracą konkursową należy przesłać w terminie zgłoszeń na adres

mailowy: stowarzyszenie@niedlakopalni.org z dopiskiem „Moja Ziemia - Nasza Ziemia"

Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Nie dla kopalni cynku i ołowiu. Jego celem jest kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne oraz wyzwalanie emocjonalnego stosunku do świata przyrody poprzez zwrócenie uwagi na problem wykorzystywania surowców naturalnych, w tym zwłaszcza wody.

 

>> REGULAMIN i ZAŁĄCZNIKI <<

 

Data publikacji 20.04.2023


Ruszył nabór wniosków do programów dotacyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa

14 kwietnia ruszył nabór wniosków w ramach programów dotacyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa: „Wspólnie dla dziedzictwa” oraz „Niematerialne – przekaż dalej”.
Już po raz ósmy organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.
Nowością jest drugi z programów, adresowany przede wszystkim do depozytariuszy zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji >>tutaj<<

 

Data publikacji 19.04.2023


 

Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o dofinansowanie

Od 3 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków na finansowanie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich. Do rozdysponowania jest 120 milionów złotych. O przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń.

Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń mogą wnioskować o pomoc finansową na prowadzenie działalności statutowej. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby członków w organizacji. Koła liczące do 30 osób mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł, od 31 do 75 członków - 9 tys. zł, a więcej niż 75 członków - 10 tys. zł.

Wnioski można składać – do 30 września br. - w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie będzie udzielane do wyczerpania środków. Przy przyznawaniu dotacji obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń.

Załączniki:

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja

 

Data publikacji 11.04.2023


 

Magazyn Kompas NGO

Łączy sektory, odpowiada na potrzeby firm i NGO. To także miejsce dla każdego, komu bliskie są tematy CSR, EB, budowania relacji z pracownikami, angażowania ich w wolontariat i rozwijania nowych inicjatyw prospołecznych. Projekt tworzą eksperci środowiska biznesowego, NGO oraz jednostek samorządowych - dzięki tej współpracy można lepiej odpowiadać na potrzeby czytelników i budować międzysektorowe relacje.

Kompas NGO to kwartalnik wydawany bezpłatnie online. Prezentowane są w nim treści: artykuły eksperckie, wywiady, analizy badań i ankiety, gorące tematy, rekomendacje. Zapraszamy do lektury pierwszego numeru w 2023 r.

> KOMPAS NGO <

 

Data publikacji 05.04.2023 


 

Informacja – możliwość bezpłatnego korzystania z sali

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu – Dział Obsługi Projektów informuje, że istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z sali warsztatowo – konferencyjnej. Sala znajduje się w zrewitalizowanym budynku przy ulicy Westerplatte 4. Środki na rewitalizację zostały pozyskane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Unii Europejskiej.

Powierzchnia sali – znajdującej się na parterze - to 94 m2. Do dyspozycji korzystających są: stoły, 20 krzeseł, ekran, aneks kuchenny wraz z wyposażeniem, toalety, wieszaki i parking. Są udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Korzystanie z sali możliwe jest przez cały tydzień zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem MOPS.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do skorzystania z oferty.

 

Szczegóły >tutaj<

Data publikacji 28 marca 2023


 

Nawigator legislacyjny dla NGO

Projekt Nawigator legislacyjny dla NGO jest realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i trwa do lipca 2024 roku. Głównym elementem projektu jest kompleksowy monitoring legislacyjny otoczenia prawnego trzeciego sektora w Polsce, obejmujący ustawy i rozporządzenia bezpośrednio lub pośrednio dotyczące organizacji pozarządowych.
Analizie poddawany jest bieżący stan prawny m.in.: ustawy o fundacjach,  działalności pożytku publicznego, rachunkowości, ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, prawo o stowarzyszeniach oraz kodeks pracy i kodeks cywilny, ale także projekty poselskie i projekty przygotowywane w poszczególnych ministerstwach.
Działania w ramach projektu są kierowane do organizacji z całej Polski.
Efektami projektu będą:
– comiesięczny Newsletter Legislacyjny,
– 23 artykuły eksperckie opublikowane na portalu Klubu Jagiellońskiego,
– działania interwencyjne, w tym udział w pracach legislacyjnych, posiedzeniach komisji sejmowych i senackich,
– raport „NGO pod lupą”, zawierający wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego 2-letniego monitoringu,
– złożenie petycji z postulatami wynikającymi z wniosków i rekomendacji zawartych w raporcie.

Zadanie publiczne pt. „Nawigator Legislacyjny dla NGO” jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 w kwocie 265 610,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 265 610,00 zł.

 

Organizacje mogą zapisać się do newslettera pod linkiem

https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/
 

 

Data publikacji 21 marca 2023Nawet po 15.000 zł dla organizacji młodzieżowych na ciekawe inicjatywy

Fundacja New Europe Foundation organizuje konkurs regrantingowy “Aktywizacja Młodzieży w samorządach w województwach śląskim i małopolskim”. Jest to inicjatywa realizowana w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy, dzięki której rozdane zostanie 410 tys. zł na działania organizacji młodzieżowych.

Celem konkursu jest wsparcie działań zwiększających zaangażowanie i aktywność społeczną młodzieży w życiu publicznym.

Organizacje młodzieżowe mogą ubiegać się o dofinansowanie od 10.000 zł do 15.000 zł.

Nabór wniosków zaczął się 15.02.2023 r. i będzie trwać 30 dni, a o dofinansowanie ubiegać się mogą takie młodzieżowe organizacje, jak młodzieżowe rady i sejmiki samorządu terytorialnego, samorządy uczniowskie, studenckie i doktoranckie oraz inne organizacje studenckie
i doktoranckie.

Duża część takich organizacji nie posiada osobowości prawnej, dlatego w ich imieniu wniosek złożyć może patron, czyli organizacja patronacka. Najczęściej w tej roli występują organizacje pozarządowe, które swoim doświadczeniem są w stanie skutecznie pomagać w rozwoju i realizacji inicjatywy.

W ramach inicjatywy organizowane będą również warsztaty i szkolenia dla uczestników.

Organizacje nauczą się promować swoje działania, dowiedzą się, jakie są zasady finansowania i sprawozdania projektowego oraz zapoznają się ze sposobem na prowadzenie dokumentacji w projektach. Do dyspozycji przez cały okres trwania projektu będą również pracownicy New Europe Foundation, którzy odpowiedzą na pytania i rozwieją ewentualne wątpliwości.

Szczegóły dotyczące inicjatywy dostępne są na stronie internetowej: https://mlodziaktywni.com/ oraz na profilu projektu na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/mlodziaktywniwsamorzadach/

 

 

Data publikacji 6 marca 2023 r.


 

Rusza konkurs ofert z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 roku

Wojewoda Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 roku na akwenach usytuowanych na obszarze województwa śląskiego. W tym roku na ten cel przeznaczona zostanie kwota w wysokości 155 tys. złotych.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych będących jednocześnie podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego.

 Rodzaj zadania: Zapewnienie warunków do organizowania pomocy oraz udzielanie tej pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych w województwie śląskim.

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 roku Wojewoda Śląski przeznacza kwotę w wysokości 155.000,00 zł.

 Termin i miejsce składania ofert:

– termin składania ofert upływa w 21. dniu od dnia publikacji;

– oferty można składać korespondencyjnie, przesyłając ofertę na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert 2023 – Ratownictwo  wodne”.
O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do siedziby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (potwierdzona pieczęcią wpływu przez Oddział Kancelarii). Oferty złożone po terminie nie zostaną objęte procedurą konkursową.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów konkursowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://suw.bip.gov.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-ratownictwa-wodnego-w-2023-roku/konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-ratownictwa-wodnego-w-2023-roku.html.

Data publikacji 1 marca 2023 r.


Program wczesnego wykrywania osteoporozy metodą ultrasonograficzną u kobiet w wieku 45 – 74 lat zamieszkałych w obrębie miasta i gminy Zawiercie – to jeden z projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Zawiercia 2022 roku.

W ramach projektu przebadano łącznie 2216 kobiet – mieszkanek Zawiercia, w tym 328 pań w wieku przed menopauzą i 1888 w wieku po menopauzie. Oprócz kontroli gęstości kości - obliczono ryzyko wystąpienia złamania osteoporotycznego oraz sprawdzono masę ciała i przeprowadzono pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Wyniki badań
Badanie gęstości kości techniką REMS
Wykonano pomiary w obrębie kręgosłupa lędźwiowego oraz szyjki kości udowej. Osteoporozę stwierdzono u 9 kobiet przed menopauzą (2,74 proc.) i u 384 kobiet po menopauzie (20,34 proc.). Łącznie stwierdzono osteoporozę u 393 kobiet - 17,73 proc. przebadanej populacji.

Ryzyko wystąpienia złamania osteoporotycznego
Wskaźniki, jakie wzięto pod uwagę to czas wystąpienia oraz ryzyko wystąpienia złamania głównego wynoszące: niskie - 5 proc, średnie – 10 proc., wysokie – 15 proc. W ciągu najbliższych 10 lat złamania może doznać: mniej niż 10 proc. – 1925 kobiet, w przedziale 10 – 14 proc. – 211 kobiet, a w przedziale15 proc. i powyżej – 80 kobiet.

Masa ciała:
Stwierdzono, iż niedowaga (BMI < 18,5) wystąpiła u 28 kobiet, norma (BMI 18,5 – 24,9) – 673, nadwaga (BMI 25 – 29,9) – 861, otyłość (BMI 30 – 34,9) – 482, otyłość olbrzymia (BMI > 35) – 172 pań. Ogółem u 1515 kobiet – 68,37 proc. – masa ciała przekraczała normy.

Pomiar ciśnienia tętniczego
Za wartości graniczne przyjęto 140/90 mmHg. Nieprawidłowe parametry ciśnienia krwi zanotowano u 888 pacjentek, co stanowi 40 proc. przebadanej populacji.

Zadanie było realizowane od kwietnia do grudnia 2022 r. w pracowni RTG i USG Konsorcjum Lekarzy Radiologów w Zawierciu przez organizację - Centrum Rozwoju Lokalnego i zostało sfinansowane z budżetu Gminy Zawiercie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Zawiercia 2022.

 

Opublikowano 20.02.2023


Przekaż 1,5 proc. wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP)

Organizacje Pożytku Publicznego to stowarzyszenia lub fundacje działające non profit. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe pozyskiwane przez OPP przeznaczane są wyłącznie na realizację ich celów statutowych. Aktywność OPP skupia się przede wszystkim na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra, a nie na osiąganiu zysku. OPP pomagają podopiecznym zmagającymi się z ciężkimi chorobami, wspierają środowisko naturalne, chronią i dbają o zwierzęta lub angażują się w projekty kulturalne lub sportowe.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za  rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.

Stan aktualny.

Centrum Inicjatyw Lokalnych

Centrum Rozwoju Lokalnego

Fundacja Hematologii Rodziny Bogdani

Fundacja Pomocy dla Szpitala w Zawierciu „Auxilium” im. Dr. H. Wnuka Fundacja Pomocy Ubogim św. Rita z Cascia Fundacja „Warto żyć”

Fundusz Inicjatyw Lokalnych

Ochotnicza Straż Pożarna Zawiercie Marciszów Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Zawierciu Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi Stowarzyszenie „Daj szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnym Stowarzyszenie na rzecz Dzieciom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Z dobrego serca”

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”

Stowarzyszenie Sengam Sport

Stowarzyszenie Szansa w Zawierciu

wykaz:

https://www.e-pity.pl/baza-opp-wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/wynik.php

 

Opublikowano 06.02.2023


 

 

Program Klub – konkurs Marszałka. Zapraszamy

 

W pierwszym kwartale 2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego planuje ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej „Program Klub”.

Marszałek Jakub Chełstowski zaprasza przedstawicieli klubów sportowych z terenu gminy Zawiercie na konferencję szkoleniową dotyczącą prawidłowego składania ofert w ww. programie.

Konferencja szkoleniowa dotycząca „Program Klub” odbędzie się w poniedziałek, 6 lutego 2023 r., o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej na Stadionie Śląskim przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie.

Zgłoszenia udziału w konferencji szkoleniowej należy przesyłać do piątku 27 stycznia na adres e-mail: wojciech.glowkowski@slaskie.pl. W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy, nazwę klubu sportowego, który Państwo reprezentują oraz adres e-mail. Przewidywana liczba uczestników szkolenia szacowana jest na około 50 osób.

Zapraszamy.

 

Opublikowano 25.01.2023


Ruszyły konkursy dla ngo-sów i klubów sportowych!

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe do składania ofert i wniosków w trwających otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie:

- rozwoju sportu,

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych,

- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

- turystyki – wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wnioski w zakresie rozwoju sportu można składać w dniach od 2 do 16 stycznia br., a w pozostałych obszarach w dniach od 3 do 24 stycznia br.

 

Opublikowano dnia 9.01.2023 r.

 


 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.