Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

NGO

Archiwum aktualności NGO

Aktualności 2022

Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził jubileusz 15 - lecia działalności. O latach pracy poświęconych osobom starszym w naszym mieście informuje również Ogólnopolski Biuletyn Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Gratulujemy.

 

>>Biuletyn<<

 


Szkolenie dla organizacji pozarządowych - zapraszamy 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, które odbędzie się w czwartek, 17 listopada br., w godz. 16.00 – 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” im. A. Mickiewicza, sala 203. 

W programie szkolenia, m.in.: składanie ofert – generator wniosków, umowa, sprawozdanie z realizacji zadania, rozliczenie wydatkowanej dotacji i środków własnych (co powinno się znaleźć na dokumencie księgowym, terminy, potwierdzenie za zgodność z oryginałem), niewykorzystana część dotacji – co z nią robimy? kiedy zwrócić się o aneks? oraz małe granty – tryb pozakonkursowy.

Szczególna uwaga na szkoleniu zostanie poświęcona omówieniu - na co dotacja nie może być przeznaczona.

Szkolenie poprowadzi Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko - Wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Woj. Mazowieckiego, członek prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy urzędzie m.st. Warszawy. 10 lat pracował w urzędach samorządowych (m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędzie Miasta Płocka) i rządowych (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Trener realizujący w całej Polsce szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów w obszarze: realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, wprowadzania narzędzi partycypacyjnych.

W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji.

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji elektronicznej i może liczyć na konsultacje do 30 dni po zakończeniu szkolenia.

Zgłoszenia przyjmowane są do czwartku 10 listopada br. na adres mailowy cop@zawiercie.eu.

Zapraszamy.

 

 >>> KARTA ZGŁOSZENIOWA <<<

 


 

Śląskie Orły Wolontariatu

Do 7 listopada br. można zgłaszać kandydatów w konkursie Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2022. Celem konkursu jest uhonorowanie wolontariuszy za ich zaangażowanie i troskę o drugiego człowieka.

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i całe organizacje. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego – ważne, żeby miała charakter wolontariatu. Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne i organizacje pozarządowe związane z działalnością na rzecz wolontariatu. Jeden podmiot może wskazać po jednej kandydaturze, w każdej z dwóch kategorii. Kapituła konkursu wybierze laureatów w kategoriach: wolontariat indywidualny i organizacja działająca w obszarze wolontariatu. Członkowie kapituły będą brać pod uwagę: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie slaskieorly.slaskie.pl oraz ngo.slaskie.pl

 

W załączeniu:

Załącznik nr 1 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 2 Regulamin Konkursu Śląskie Orły Wolontariatu

 


Nowe FIO na lata 2021-2030 – konsultacje społeczne

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu na rok 2023 w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Załączniki do regulaminu nie podlegają konsultacjom społecznym, gdyż wynikają z rozporządzeń wykonawczych wydanych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres FIO@niw.gov.pl do dnia 1 listopada 2022 r. na formularzu, który można pobrać na stronie https://niw.gov.pl/ruszaja-konsultacje-spoleczne-regulaminu-konkursu-nowefio-edycja-2023.

Następnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag, które zostanie przedstawione Komitetom Sterująco-Monitorującym oraz opublikowane na stronie NIW-CRSO.

Szczegóły i dokumenty do pobrania: https://niw.gov.pl/ruszaja-konsultacje-spoleczne-regulaminu-konkursu-nowefio-edycja-2023

 


Poszukiwany najbardziej aktywny senior województwa śląskiego

Do 30 września 2022 r. można zgłaszać osoby, które ukończyły 60 lat i wyróżniają się swoim działaniem na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej.

Konkurs adresowany jest do osób fizycznych (grup osób), organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz instytucji publicznych z terenu województwa śląskiego.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – Aktywna seniorka oraz Aktywny senior.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez odpowiedni formularz – wszystkie załączniki oraz regulamin konkursu poniżej.

To już kolejna odsłona konkursu Wojewody Śląskiego „Aktywny Senior”, który organizuje działająca przy Wojewodzie Śląskim Rada ds. Rodziny. 


Załączniki:

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 


 

 
Piknik Organizacji Pozarządowych 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ już 10 września! Serdecznie zapraszamy!
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

UTW w TVP 3
 
 
W najnowszym odcinku programu #SeniorNaFali studiem TVP3 zawładnęli studenci zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Seniorzy zakończyli rok akademicki, ale nie zamierzają oddać się lenistwu w czasie wakacji. Mają powody do dumy, bo niewielu liderów UTW może się pochwalić na przykład uczestnictwem w Programie Erasmus! Wrażenie robią zwłaszcza efekty pobytu w Norwegii. Goście przywieźli do studia piękne prace malarskie i cudeńka wyczarowane podczas zajęć sekcji rzemiosła artystycznego.
 
Program można zobaczyć  >>tutaj <<

 

 


Sport dla wszystkich – także w Zawierciu

 

Cztery zawierciańskie kluby sportowe otrzymały dofinansowanie w ramach ministerialnego programu „Sport dla wszystkich”.

Kluby z Zawiercia, które otrzymały wsparcie to: Klub Siatkarski Warta Zawiercie (10.000,00 zł), Ludowy Klub Sportowy Źródło Kromołów (10.000,00 zł), Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Zawiercie (10.000,00 zł) oraz Uczniowski Klub Sportowy Jura Tenis (10.000,00 zł).

Jak poinformowało Ministerstwo Sportu - w tegorocznej edycji programu wsparcie otrzymało 808 projektów, a całkowity budżet wyniósł 60,5 mln zł.

Przyznane dofinansowania wyniosły od 5 tys. zł do 4 mln zł. Największą grupą beneficjentów były gminne, uczniowskie, szkolne i ludowe kluby sportowe.

Gratulujemy beneficjentom.

 


Piknik organizacji pozarządowych – czekamy na zgłoszenia

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i kluby sportowe, które chciałyby zaprezentować mieszkańcom miasta swoją działalność oraz osiągnięcia do udziału w VII Pikniku Organizacji Pozarządowych.

Impreza odbędzie się w sobotę, 10 września br. w Parku miejskim im. A. Mickiewicza, w godz. 13.00 – 18.00.

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku, 24 czerwca br.

Zapraszamy również wszystkie osoby, firmy, instytucje, które chciałyby uatrakcyjnić program Pikniku – dodatkowe informacje i zgłoszenia Referat Centrum Organizacji Pozarządowych, tel. 32 494 13 82.

 >>> Karta zgłoszeniowa <<<

W tegorocznym pikniku zaprezentują się organizacje pozarządowe i kluby sportowe, zaplanowano występy artystyczno – sportowe oraz tegorocznych stypendystów – zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

Będzie Kącik wymiany doświadczeń – dla organizacji i mieszkańców, prezentacja projektu „Zielone Zawiercie – partycypacja w mieście” – spacery badawcze po Parku F. Szymańskiego oraz wręczenie statuetek – podziękowanie za współpracę z Gminą Zawiercie w latach 2020 - 2022

W programie również:

- warsztaty cukiernicze z Dolci,

- warsztaty plastyczne – Mój park marzeń,

- malowanie twarzy,

- animacje dla dzieci – chusta, korytarz klanzy,

- urządzenia zabawowe – dmuchańce,

- zabawy z Warcikiem

- wata cukrowa, popcorn, słodkości PSS Społem,

- kiełbaska z grilla.

Zapraszamy!

 

 >>> Karta zgłoszeniowa <<<

 


 

Składki ZUS od każdej umowy. Ważne zmiany w przepisach

Już od przyszłego roku pełnym oskładkowaniem objęte zostaną wszystkie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Składki ZUS potrącone zostaną od każdego dochodu, niezależnie od jego wysokości. Nowe przepisy mają wejść w życie najpóźniej do 31 marca 2023 roku.

Przypomnijmy. W ubiegłym tygodniu polski rząd porozumiał się z Komisją Europejską w sprawie tzw. Krajowego Planu Odbudowy, w ramach którego Polska ma otrzymać 24 mld euro dotacji oraz dodatkowe 11,5 mld euro w ramach pożyczek.

Wypłata środków uzależniona została jednak od spełnienia wielu warunków, nazywanych przez Komisję tzw. kamieniami milowymi. Lista wymagań postawionych Polsce jest bardzo długa, liczy bowiem aż 284 pozycje.

Na długiej liście unijnych dyspozycji, znalazło się również żądanie zmian legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń społecznych. Wypłata środków z KPO uzależniona została, m.in. od obowiązkowego oskładkowania wszystkich umów, które do tej pory w Polsce nie podlegały składkom ZUS, a więc objęcia składkami również umów o dzieło oraz wszystkich umów zlecenia.

Umowa zlecenia - Składki ZUS od każdej złotówki

Przypomnijmy, iż w obecnym stanie prawnym, umowy zlecenia podlegają oskładkowaniu jedynie częściowo. Obowiązujące aktualnie przepisy cały czas umożliwiają bowiem wykorzystanie tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń.

Osoba osiągająca dochody z tytułu umowy zlecenia nie musi obecnie opłacać składek ZUS w sytuacji, w której posiada również inne źródło zarobku (umowę o pracę lub drugą umowę zlecenia), z którego osiąga dochody w wysokości równej przynajmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W praktyce więc, pełnemu oskładkowaniu podlega zazwyczaj tylko pierwsza umowa (z wynagrodzeniem minimum 3.010,00 zł), a wynagrodzenie z kolejnych umów zlecenia obciążone jest jedynie składką zdrowotną.

W nowym stanie prawnym - każda umowa zlecenia podlegać będzie pełnemu oskładkowaniu. Od 2023 r. składki ZUS ściągnięte zostaną z każdej umowy zlecenia, niezależnie od kwoty wynagrodzenia osiąganego z innych tytułów. Komisja Europejska wprost zakazała uzależniania oskładkowania umów od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Wszystkie umowy zlecenia już wkrótce traktowane będą zatem tak samo, jak gdyby były umowami o pracę. Każda złotówka dochodu z umowy zlecenia obciążona zostanie nie tylko składką zdrowotną, ale również składką emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową.

Co istotne składka chorobowa, która - nawet przy pełnym oskładkowaniu - była do tej pory składką dobrowolną, zgodnie z unijnymi instrukcjami ma się stać - dla każdej umowy zlecenia - składką obowiązkową.

Będzie tylko jeden wyjątek

Komisja zezwoliła tylko na jedno odstępstwo od pełnego oskładkowania umów zlecenia.

W nowym stanie prawnym, składki ZUS nie będą obowiązkowe jedynie w przypadku umów zawieranych z uczniami i studentami do 26 roku życia.

Składki ZUS również przy umowach o dzieło

W aktualnym stanie prawnym, umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń. Osoba osiągająca wynagrodzenie z umowy o dzieło obecnie nie płaci żadnych składek na ubezpieczenie społeczne. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło nie jest również pomniejszane o składkę zdrowotną.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej i to się zmieni. Umowy o dzieło zostaną oskładkowane na takich samych zasadach jak umowy zlecenia i umowy o pracę. Od 2023 r. twórcy i artyści zmuszeni zostaną do pomniejszenia swojego wynagrodzenia o pełne składki ZUS, tj. o składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową. 

 


Piknik organizacji pozarządowych - zapraszamy

Po dwuletniej przerwie powraca cykliczna impreza organizowana dla zawierciańskich  organizacji pozarządowych i klubów sportowych. Zapraszamy do udziału w VII Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się w sobotę, 10 września br. w Parku miejskim im. A. Mickiewicza,
w godz. 13.00 – 18.00
.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i kluby sportowe, które chciałyby zaprezentować mieszkańcom miasta swoją działalność oraz osiągnięcia – karta zgłoszeniowa w załączeniu.

Zapraszamy wszystkie osoby, firmy, instytucje, które chciałyby uatrakcyjnić program Pikniku – dodatkowe informacje i zgłoszenia Referat Centrum Organizacji Pozarządowych, tel. 32 494 13 82.

Szczegóły wkrótce. Zapraszamy do współpracy:

>>> ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PIKNIKU <<<

 


 

Zielone czeki 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków w konkursie – do 30 czerwca br. - za działania/zadania realizowane w roku 2021 na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie śląskim.

Nagrody w formie pieniężnej (10 000,00 zł) i niepieniężnej (dyplom honorowy i statuetka) są przyznawane corocznie z okazji Dnia Ziemi.

Kapituła może zaproponować maksymalnie dwa wyróżnienia w każdej z kategorii. W każdej z kategorii może zostać przyznana jedna nagroda pieniężna.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:

Gmina przyjazna dla czystego powietrza – gminy: wiejskie, miejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta na prawach powiatu;

Inwestycja proekologiczna roku – Beneficjenci pomocy finansowej z WFOŚiG w Katowicach, którzy w 2021 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu (z wyłączeniem osób fizycznych);

Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej - organizacje pozarządowe  z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną;

Ekologiczna osobowość roku - osoba fizyczna.

Prawo zgłaszania przysługuje: instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym z terenu województwa śląskiego, placówkom edukacyjnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym z terenu województwa śląskiego, izbom gospodarczym z terenu województwa śląskiego.

Dodatkowe informacje: https://www.wfosigw.katowice.pl/9-aktualnosci/2780-zielone-czeki-wfosigw-w-katowicach-rozpoczal-przyjmowanie-wnioskow.html

Regulamin: https://www.wfosigw.katowice.pl/files/kwiecien22/REGULAMIN_ZC_2022.pdf

 


 

Akademia Młodych Liderów Zawiercia 2.0 

Fundacja Szkoła Liderów i Urząd Miejski w Zawierciu już po raz drugi zapraszają do udziału w Akademii Młodych Liderów Zawiercia 2.0. Jest to bezpłatny program skierowany do osób w wieku 14 – 20 lat, które działają społecznie i chcą mieć wpływ na rozwój Zawiercia. 

Rekrutacja do programu trwa do 17.05.2022 r. 

Podczas spotkań i warsztatów Akademii Młodych Liderów Zawiercia 2.0 uczestnicy i uczestniczki będą kształtować kompetencje liderskie. Zaproponowany model rozwoju ma za zadanie wzmacniać sprawczość, ale też wrażliwość i solidarność społeczną

W ramach Akademii Młodych Liderów Zawiercia 2.0 powstaną autorskie projekty społeczno-kulturalne związane z obszarami, którymi szczególnie interesują się członkowie programu. 

Czy to program dla mnie?

· masz 14 – 20 lat? 

· działasz społecznie? 

· jesteś aktywistą/aktywistką? 

· masz wpływ na rozwój Zawiercia? 

· zmieniasz rzeczywistość? 

· bliskie są Ci tematy społeczno-kulturalne?  

Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś/aś- TAK!, to program dla Ciebie!

W programie m. in:

  • Dobrze poznasz inne aktywne osoby i nawiążesz relacje i współpracę
  • Zrozumiesz, jak działa miasto i samorząd
  • Zrealizujesz mini projekt przy wsparciu młodzieżowego mentora

Dowiesz się

  • Czym właściwie jest liderstwo
  • Jakie są Twoje mocne strony jako lidera
  • Jak sprawniej i przyjemniej współpracować w grupie
  • Jak dawać i otrzymywać informację zwrotną
  • Jak angażować innych do działania

ZGŁOŚ SIĘ: https://crm.szkola-liderow.pl/formularz/akademia_mlodych_liderow_zawiercia_2.0

Zgłoszenia przyjmowane są do 17.05.2022 

Elementem rekrutacji są rozmowy z kandydatami, które odbywać się będą online w dniach 23-27.05.2022. Terminy zostaną ustalone indywidualnie. 

Udział w programie jest bezpłatny.  

Szczegóły programu:

Działania warsztatowe rozpoczną się już w czerwcu 2022: 

1. Konferencja i wyjazdowe szkolenie liderskie w dniach· 03-05.06.2022. 

3. Dwa dwudniowe warsztaty wspomagające proces rozwoju liderskiego: 26-27.08.2022 i 23-24.09.2022 (szkolenia całodziennie)  

4. Jedno szkolenie on-line (4 h) - październik 2022  

4. Konferencja podsumowująca – listopad 2022.  


 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: agata.gajda@szkola-liderow.pl 

W związku z sytuacją epidemiczną i polityczną terminy poszczególnych etapów programu mogą ulegać zmianom. 


 

Projekt Akademia Młodych Liderów Zawiercia 2.0 jest współfinansowany ze środków Gminy Zawiercie i realizowany przez Fundację Szkoła Liderów.

 


 
 

Zgarnij 6 tys. zł na rozwój swojej organizacji!

 

We wtorek 19 kwietnia o godz. 9.00 startuje nabór wniosków na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych w ramach konkursu grantowego "Śląskie NOWEFIO na lata 2021-2023".

Zaplanowany nabór potrwa do 9 maja do godz. 12.00 i będzie dedykowany wyłącznie młodym organizacjom pozarządowym, które zechcą pozyskać 6 tys. zł na swój rozwój.

Uprawnionymi do wnioskowania są młode organizacje pozarządowe, które są zarejestrowane na terenie woj. śląskiego w przeciągu ostatnich 5 lat, a kwota ich przychodów za ostatni zakończony rok obrotowy nie przekroczyła 30 tys. zł. Aplikować mogą stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne czy też Koła Gospodyń Wiejskich.

Dodatkowo w ramach realizowanego konkursu grantowego istnieje możliwość umówienia się na bezpłatne spotkanie animacyjne w ramach którego można wypracować pomysł oraz skonsultować wersję roboczą wniosku. Spotkania te mogą być realizowane również w formie zdalnej.

Operatorami konkursu jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z Bielska-Białej oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika.

Konkurs grantowy sfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Więcej informacji:

http://fio.bcp.org.pl/

https://www.facebook.com/slaskienowefio

 

 


Współpraca z NGO w latach 2016-2020

 

Załącznik:

>>> publikacja <<<

 


 

Pomoc Ukrainie – ułatwienia dla NGO-sów

 

Uchwała Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia ułatwień dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego niosących pomoc mieszkańcom Ukrainy. 

 

W załączeniu:

>>Treść uchwały<<

 

 


Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego 

 

W dniach od 14 do 27 lutego br. dzieci i młodzież z województwa śląskiego przebywają na feriach zimowych. Osoby korzystające ze zorganizowanego wypoczynku, muszą być zdrowe, posiadać maseczki i środek antybakteryjny. Grupy uczestników nie mogą przekraczać 15 lub 20 osób – takie są wytyczne dla organizatorów wypoczynku.

 

Uczestnicy

Zgodnie z nimi grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10 lat i grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10 lat). Dopuszczona jest inna liczebność w przypadku kontynuowania pracy przez grupę uczestników z danej drużyny lub świetlicy.

Uczestnicy wypoczynku powinni być w dniu wyjazdu zdrowi, co poświadczają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, a pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka), rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego – w ciągu 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku.

Zobowiązani też są do udostępnienia organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub innego kontaktu zapewniającego szybką komunikację.

Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować o tym organizatora na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.

Organizator wypoczynku ma traktować dziecko, o ile nie dostał informacji o jego zaszczepieniu od rodziców/opiekunów prawnych (certyfikat zaszczepienia), jako niezaszczepione i uwzględnić je w organizacji wypoczynku jako osobę, na którą nałożono limity (kino, restauracje, baseny itp.).

 

Obiekty

Wypoczynek może być organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).

Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, powinny być przeznaczone tylko dla tej formy wypoczynku lub zawierać strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku.

Liczba uczestników przebywających w obiekcie, zależnie od standardu obiektu, musi zapewniać zachowanie dystansu między uczestnikami podczas pobytu (minimum 1,5 m), w tym podczas prowadzenia zajęć.

Organizator ma zapewnić odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w czasie wypoczynku, przy czym na jedną osobę zakwaterowaną w jednym pokoju musi przypadać co najmniej 3,5 m2.

Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji, w tym w szczególności choroby zakaźnej. Należy zapewnić stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza.

Organizacja stołówki lub punktu zbiorowego żywienia powinna zapewniać zachowanie dystansu między uczestnikami. Jeżeli to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej. Należy stosować wytyczne dla gastronomii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.

Należy do niezbędnego minimum ograniczyć w obiekcie przebywanie osób z zewnątrz, a także odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców/opiekunów prawnych).

Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 3,5 m2 na jedną osobę.

Przebywanie w miejscach typowych dla wypoczynku zimowego, takich jak stoki narciarskie ogólnie dostępne, powinno być zapewnione w sposób ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.

 

Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy i obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, i nie mogą podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

 

 


 

Sport dla wszystkich

 

To nazwa programu w ramach działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”, którego organizatorem jest Ministerstwo Sportu i Turystki. Termin składania wniosków upływa 1 marca br.

 

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Organizator wymaga, aby Wnioskodawca, przewidywał w ramach realizacji zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

Przeznaczenie kosztów bezpośrednich:

- sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania (bez nagród i ubiorów, do 10% kosztów bezpośrednich MSiT);

- zakup lub produkcja materiałów promocyjnych, w tym szczególności: banerów, koszulek, plakatów i gadżetów;

- dyplomy, medale, puchary;

- transport uczestników, urządzeń i sprzętu;

- wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu;

- promocja przedsięwzięcia, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze;

- obsługa sędziowska, techniczna, informatyczna, medyczna, instruktorska i ekspercka;

- wyżywienie;

- zakwaterowanie;

- inne koszty bezpośrednie pochodzące ze środków MSiT (niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, które należy określić w preliminarzu finansowym) – do akceptacji MSiT.

Przeznaczenie kosztów pośrednich:

- koszty związane z wynajmem lokalu biurowego i opłatami eksploatacyjnymi;

- zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych;

- koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności;

- opłaty za nośnik energii;

- koszty realizacji procedury zamówień publicznych;

- koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z obsługą zadania;

- wynagrodzenia osób obsługujących zadanie;

- inne koszty (do akceptacji MSiT).

Szczegółowe informacje na stronie:

Konkurs na dofinansowanie w 2022 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich - Ministerstwo Sportu i Turystyki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Regulamin:

https://www.gov.pl/attachment/e400cf4d-cbf5-4f61-95be-8f0fff908d1d

 

 

 


 

Uwaga – obowiązek wpisu do CRBR

 

Do 31 stycznia br. organizacje pozarządowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz spółki mają obowiązek wpisać się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wpisowi nie podlegają stowarzyszenia zwykłe oraz kluby sportowe ujęte w ewidencji Starosty.

 

CRBR służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestr jest jawny, a wszystkie dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych będą w nim dostępne jeszcze 10 lat po wykreśleniu organizacji z KRS. Zakres podawanych w Rejestrze danych na temat beneficjentów rzeczywistych jest podobny do tych, jakie widnieją w KRS (imię i nazwisko, PESEL, pełniona funkcja w stowarzyszeniu), a ponadto należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa i państwo zamieszkania beneficjenta rzeczywistego.

Każda zmiana danych podlegających wpisowi do KRS jak np. zmiana nazwiska, zmiana funkcji w zarządzie, powinna być także zgłoszona do CRBR w ciągu 7 dni od rejestracji takiej zmiany.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu, drogą elektroniczną na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych klikając w kafelek „Utwórz zgłoszenie”.

Zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Nowelizacja ustawy przewiduje kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji gromadzonych w Rejestrze.

Karę może otrzymać zarówno stowarzyszenie, fundacja czy spółdzielnia, jak i beneficjent.

Podmioty (organizacje/fundacje), które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji, w terminie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000.000,00 zł.

Beneficjent rzeczywisty, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe, podlega karze pieniężnej do wysokości 50.000,00 zł.

 

>> Instrukcja wpisu do CRBR <<


 


Decyzja rządu: NGO-sy objęte niższymi stawkami za gaz

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, który – na wniosek przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego przewiduje rozwiązania zabezpieczające organizacje pozarządowe przed wzrostem cen gazu.

Oznacza to, że organizacje pozarządowe zostaną objęte niższymi stawkami opłat za gaz, od tych funkcjonujących na uwolnionym rynku gazu.

Katalog podmiotów objętych ochroną taryfową został poszerzony więc o organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego. Rozwiązania przyjętej ustawie mają obowiązywać do końca 2023 roku. 

 

 


 

Polski Ład” a działalność organizacji pozarządowych

 

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą zmiany związane z tzw. „Polskim Ładem”, czyli wprowadzane zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą również funkcjonowania organizacji pozarządowych.

 

Dla organizacji zatrudniających pracowników

Przed rozpoczęciem pracy przez pracownika należy przekazać mu sporządzoną na piśmie umowę o pracę – w przeciwnym razie koszt jego wynagrodzenia nie będzie mógł być zaliczony do kosztów organizacji, a wysokość tego wynagrodzenia zostanie potraktowana jako jej przychód.

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia. W 2022 r. wynoszą one: 3.010,00 zł brutto (minimalne wynagrodzenie za pracę) i 19,70 zł brutto (minimalna stawka godzinowa).

Od 2021 r. obowiązują również pracownicze plany kapitałowe, które również powinno się uwzględnić planując budżet, nawet jeśli nie dotyczy to obecnie zatrudnionych pracowników.

 

Większa kwota wolna od podatku

Od 1 stycznia br. wzrosła kwota wolna od podatku – z 8.000,00 zł do 30.000,00 zł, wzrosła także powiązana z nią kwota pomniejszająca podatek – z 1.360,00 zł do 5.100,00 zł.

Oznacza to, że do momentu, kiedy wynagrodzenie pracownika przekroczy 30.000,00 zł zaliczka na podatek nie jest naliczana. W przypadku pracowników zatrudnionych na minimalne wynagrodzenie, zaliczka na podatek zacznie być naliczana dopiero w 9. miesiącu.

Kwotę wolną od podatku stosuje się tylko od jednego źródła dochodu, jeśli więc pracownik prowadzi działalność gospodarczą rozliczaną według skali podatkowej lub pobiera świadczenia ZUS (emeryturę, rentę lub zasiłek), to powinien o tym poinformować pracodawcę. W takich przypadkach bowiem pracodawca nie będzie uwzględniał kwoty wolnej, zostanie ona uwzględniona dla pozostałych źródeł.

 

Zmiana limitu dla transakcji gotówkowych

Od 1 stycznia 2022 roku zmienią się limity płatności gotówkowych. Zostaną one obniżone:

z 15.000,00 zł, do 8.000,00 zł - jeśli transakcja jest dokonywana między dwiema firmami, a w przypadku transakcji z osobą fizyczną, limit ten wyniesie 20.000,00 zł.

Niedopilnowanie tego obowiązku będzie miało dla organizacji poważne konsekwencje, włącznie z brakiem możliwości rozliczenia wszystkich kosztów takiej transakcji. Zakup na kwotę przekraczającą 8.000,00 zł musi być dokonany przelewem, a jeśli sprzedający jest VAT-owcem – musi wskazać konto figurujące na tzw. białej liście VAT (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarkaotwiera się w nowej karcie). 

W przypadku nabywania za kwotę przekraczającą 8.000,00 zł towaru widniejącego w załączniku nr 15 do ustawy o VATotwiera się w nowej karcie, płatność musi być dokonana przelewem na konto znajdujące się na „białej liście” VAT i w formie podzielonej płatności (split payment). 

Limit w kwocie 8.000,00 zł ma zastosowanie także do transakcji powiązanych (czyli np. podzielonych) i płatności powtarzających się (np. w przypadku płacenia co miesiąc za tę samą usługę, w momencie kiedy łączna wartość wszystkich wystawianych w ramach takiej umowy faktur przekroczy 8.000,00 zł, należy zacząć płacić w formie bezgotówkowej.

 

Obowiązek udostępnienia płatności bezgotówkowych

Organizacje sprzedające swoje produkty lub usługi osobom fizycznym mają obowiązek umożliwiania klientom płatności bezgotówkowych. Nie oznacza to jednak powszechnego obowiązku posiadania terminala płatniczego do obsługi kart płatniczych lub kredytowych. Obowiązek można spełnić np. umożliwiając płatność przelewem, BLIK-iem, czy też w innej bezgotówkowej formie. Jeśli organizacja prowadzi sprzedaż za pomocą terminala płatniczego i ma kasę fiskalną online, musi terminal z nią połączyć. Kupując terminal płatniczy, oprócz rozliczenia go jako koszt prowadzonej działalności, możemy także skorzystać z ulgi na jego zakup.

 

Rachunkowość - amortyzacja środków trwałych

Od 2022 r. amortyzacja środków trwałych będzie dokonywana na podstawie ceny nabycia, lub bieżącej wartości rynkowej, ale w tym przypadku nie większej niż wynosiła cena nabycia. Jest to ważne w przypadku wprowadzania do ewidencji środków trwałych pochodzących np. z darowizn. W takim przypadku, aby ustalić ich wartość należy zweryfikować (np. sprawdzając na popularnych serwisach aukcyjnych i sprzedażowych), jaka jest obecnie wartość porównywalnego sprzętu, o podobnych parametrach i stanie zużycia. Jeśli z przeprowadzonej analizy rynku (dla której zawsze warto zachować wydruki potwierdzające nasze szacunki), wynika że bieżąca wartość rynkowa jest obecnie większa niż cena z oferty sprzedaży – za wartość początkową uznamy cenę z oferty sprzedaży. Jeśli natomiast bieżąca wartość rynkowa będzie niższa niż cena kupna – za wartość początkową uznamy wartość rynkową.

 

Dla organizacji korzystających z ofiarności publicznej i sponsoringu

Od 1 stycznia 2022 r. poszerzą się możliwości wspierania działalności organizacji pozarządowych i korzystania z tego tytułu z ulg podatkowych. Polski Ład wprowadza bowiem ulgę dla mecenasów sportu, kultury i nauki, polegającą na możliwości skorzystania z ulgi podatkowej przez przedsiębiorcę rozliczającego:

- według skali podatkowej (PIT-36),

- podatkiem liniowym (PIT-36L),

- ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),

- lub podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Przedsiębiorca taki (w tym także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) będzie mógł odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działanie na rzecz sportu, kultury i nauki. Z powyższej ulgi może skorzystać podmiot, do wysokości osiąganego dochodu, który ponosi koszty finansowania klubów sportowych, stypendiów czy imprez sportowych (niemasowych). W zakresie kultury podatnik może ponosić wydatki na instytucje kultury bądź działalność kulturalną realizowaną przez odpowiednie uczelnie i szkoły. W przypadku szkolnictwa wyższego wsparciem będą objęte wydatki na stypendia, finansowanie pracownikowi nauki czy praktyki zawodowej.

 

 

 


 

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Trwa nabór wniosków w ramach rozwoju sportu 2022. Kluby sportowe mogą składać swoje oferty do poniedziałku, 17 stycznia br. i po raz pierwszy - poprzez generator engo. Szczegóły w ogłoszeniu konkursowym.

 

Prezydent Miasta w br. ogłosi kolejne otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie: upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego (10 stycznia), wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych, profilaktyki zdrowotnej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz turystyki – wypoczynku dzieci i młodzieży.

Organizacje zainteresowane złożeniem oferty konkursowej znajdą szczegółowe informacje na stronie https://www.zawiercie.eu/kategorie/ngo – Konkursy 2022 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty również po raz pierwszy muszą być składane poprzez generator wniosków engo.

Zapraszamy.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.