Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

Aktualności

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Budowa drogi w SAG » AktualnościListopad 2013 r.

Zakończono budowę drogi do strefy

Gmina Zawiercie zakończyła kolejną inwestycję współfinansowaną przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. W ramach przedsięwzięcia wybudowano drogę do zawierciańskich terenów inwestycyjnych,których część włączona jest do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

czytaj więcej

Kwiecień 2013 r. – Październik 2013 r.

Roboty budowlane prowadzone są równolegle na całym odcinku drogi od skrzyżowania z ulicą Podmiejską do skrzyżowania z ulicą Mrzygłodzką. Kontynuowane są prace przygotowania kolejnych warstw nawierzchni asfaltowej drogi, prace brukarskie ciągów pieszo-rowerowych, prace montażowe oświetlenia ulicznego. W miejscu prowadzenia robót w rejonie przyszłego ronda ul.Mrzygłodzka w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich wprowadzono, sterowany sygnalizacją świetlną, ruch wahadłowy.

Styczeń 2013 r. – kwiecień 2013 r.

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. Holding podjęło prace budowlane na całym odcinku drogi związane z wykonaniem  kanalizacji deszczowej tj. budowę przepustów drogowych, osadników, separatorów ścieków deszczowych.

 

Październik 2012-grudzień 2012

W związku z ujawnieniem informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez Lidera konsorcjum wykonującego inwestycję – Firmę INPROREM Spółka z o.o. przedstawiciele Gminy Zawiercie podjęli czynności, prowadzące do zapewnienia dalszej realizacji robót. Szereg przeprowadzonych negocjacji doprowadził do podjęcia przez wszystkie strony procesu decyzji o przejęciu przez Firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. Holding obowiązków Lidera Konsorcjum i ukończeniu inwestycji. Stosowny aneks do umowy na realizację inwestycji podpisany został w dniu 11.12.2012 r.

 

Marzec 2012 - wrzesień 2012
Równolegle na całym odcinku drogi od skrzyżowania z ul.Mrzygłodzką do skrzyżowania z ul.Podmiejską prowadzone są roboty przygotowawcze podłoża i kolejnych warstw podbudowy. W miejscach przebiegu powierzchniowych cieków wodnych wykonywane są projektowo dobrane przepusty. Od skrzyżowania z ul.Myśliwską w kierunku ul.Podmiejskiej rozpoczęto budowę zaplanowanego wzdłuż drogi chodnika.


Styczeń-marzec 2012
Wykonawca budowy drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu w pierwszych zimowych miesiącach roku rozpoczął prace przygotowawcze. Wykonano wytyczenie geodezyjne oraz wycinkę krzewów i drzew na całej długości drogi. Po nastaniu sprzyjających warunków pogodowych rozpoczęto prace ziemne w rejonie ulicy Myśliwskiej i Podmiejskiej.

Grudzień 2011

Podpisano umowę z głównym Wykonawcą robót na realizację Zadania w dniu 01 grudnia 2011r.

Listopad 2011
Dnia 22 listopada 2011r. Wybrano najkorzystniejsza ofertę. Wybrano ofertę Konsorcjum firm:
Lider:
INPROREM Sp. z o.o., ul. Roździeńskiego 11, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
Partner:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. HOLDING, ul. Roździeńska 28, 40-387 Katowice

Październik 2011
05.10.2011r. Ogłoszono przetarg o zamówieniu na roboty budowalne - Budowa drogi do SAG w Zawierciu: Etap I-od skrzyżowania. z ul. Mrzygłodzką do skrzyżowania z ul. Myśliwską wraz z budową ronda ul. Mrzygłodzka na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 791, Etap II-od skrzyżowania z ul. Myśliwską do skrzyżowania z ul. Podmiejską, w ramach zadania pn. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej

Wrzesień 2011
W dniu 28 września 2011r. unieważniono postępowanie z dnia 26.08.2011r. ponieważ wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę jaka Zamawiający miał na sfinansowanie rzeczowe projektu.

Sierpień 2011
26 sierpnia 2011r. Ogłoszono przetarg o zamówieniu na roboty budowalne - Budowa Drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu w ramach zadania pn. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej


Czerwiec 2010
 
Pieniądze na budowę drogi do SAG
 

Gmina Zawiercie otrzymała dofinansowanie do budowy drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej. Projekt pn.: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej” zostanie dofinansowany w wysokości ponad 4 mln zł. Całkowity koszt budowy drogi wynosi ponad 10 mln zł.
Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Przypomnijmy. Wniosek Gmina Zawiercie złożyła w marcu 2009 r. do Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o dofinansowanie tej inwestycji. Projekt zakłada budowę drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej na odcinku od ulicy Podmiejskiej do Mrzygłodzkiej.

http://rpo.slaskie.pl/zalaczniki/2010/07/12/1278934549.pdf

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna