Skróty klawiszowe:

IN – FA 2017

Strona główna » Kalendarz » IN – FA 2017

Data rozpoczęcia: 2017-06-08 11:00:00

ARCHIWALNE

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu  organizuje Integracyjne Spotkanie Osób Niepełnosprawnych '' IN – FA 2017 ''.

Impreza  odbędzie się 08.06.2017 r.  W imprezie udział weźmie ok. 150 osób z województwa śląskiego: są to osoby niepełnosprawne, z zaburzeniami psychicznymi, uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej ale również Szkół Specjalnych.

W imprezie uczestniczą również rodziny uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z Zawiercia, zaproszeni goście – władze Miasta, Województwa. Impreza ma charakter integracyjny, w jej trakcie przeprowadzone zostaną konkursy: muzyczny i  plastyczny, w których uczestnicy mogą zaprezentować swoje talenty, umiejętności, dla zwycięzców przewidziane są nagrody.  W trakcie imprezy zaplanowana jest również zabawa taneczna.

Spotkanie integracyjne '' IN – FA '' ma na celu:  Zapobieganie izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, kształtowanie pozytywnych relacji tych osób z osobami bliskimi i innymi osobami w ich otoczeniu, pogłębiania istniejących  więzi, aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi, doskonalenie ich umiejętności interpersonalnych, samoobsługowych, organizowanie warunków sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, motorycznemu, budowaniu ich poczucia własnej wartości, poczucia kontroli, integracja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym, upowszechnienie wiedzy na temat form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostępnych na terenie Gminy w celu dotarcia do jak  najszerszej grupy odbiorców usług Środowiskowego Domu Samopomocy.

czytano: 592 razy

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna