Skróty klawiszowe:

Dla przedsiębiorców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Praca dla więźniów – program aktywizacji skazanych

Strona główna » Aktualności » Dla przedsiębiorców » Praca dla więźniów – program aktywizacji skazanych

data dodania: 2017-05-23 13:17:34

Członkowie Rady Gospodarczej spotkali się w Agencji Rozwoju Zawiercia z Służbą Więzienną Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach Zakładu Karnego w Wojkowicach, by zapoznać się z programem resocjalizacyjnym pn. „Praca dla więźniów”.

Ppłk Hanna Ogonek – Obierzyńska zapoznała przedsiębiorców z zaletami zatrudniania osadzonych w zawierciańskich firmach. Zatrudnianie skazanych stanowi ważną formę aktywizacji więźniów i jest uznawane za jeden z podstawowych środków oddziaływania penitencjarnego.

- Program „Praca dla więźniów” do szansa dla ludzi z wyrokami bezwzględnego pozbawienia wolności i ulgi dla pracodawców – przekonywała zastępczyni dyrektora oddziału karnego w Wojkowicach. Przedsiębiorca zatrudniający skazanego odpłatnie ma możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla osadzonych. Skazany przed skierowaniem do pracy przechodzi szczegółową procedurę polegającą na ocenie jego kwalifikacji zawodowych, stanu zdrowia, charakteru przestępstwa i stopnia zagrożenia społecznego. W pierwszej kolejności do pracy kierowani są skazani posiadający zadłużenie alimentacyjne, komornicze i inne zobowiązania finansowe. Dotychczasowa współpraca Służby Więziennej z przedsiębiorcami wskazuje, że niejednokrotnie skazani po odbyciu kary byli zatrudniani u wcześniejszych pracodawców.

Jakie korzyści czerpią przedsiębiorcy uczestniczący w programie? Wobec skazanego zatrudnionego na podstawie skierowania do pracy nie stosuje się przepisów prawa pracy z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP. Umowę o zatrudnieniu skazanych podpisuje pracodawca z dyrektorem jednostki penitencjarnej. Osobie pozbawionej wolności, zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin, przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin. Pracodawca nie musi odprowadzać składki zdrowotnej, może również wnioskować o wycofanie więźnia z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy. Osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczaniem chorobowym. – Przedsiębiorcy chcący zatrudniać więźniów mogą bezpośrednio kontaktować się z Oddziałem w Ciągowicach – informuje ppłk Hanna Ogonek – Obierzyńska.

Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach to nowoczesna jednostka zajmujące teren 2,8 ha. Obecnie w jej skład wchodzą dwa budynki penitencjarne o pojemności 25 miejsc oraz budynek administracyjny. Zakład otoczony jest podwójną linią wygrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego o wysokości 4 metrów. Wszystko to zapewnia bezpieczeństwo zarówno jednostki, jak i bezpieczeństwo społeczne.

W drugiej części spotkania doradcy gospodarczy prezydenta zapoznali się z aktualną ofertą inwestycyjną miasta oraz planami rozwoju Strefy Aktywności Gospodarczej. Informacje w tym zakresie przygotował Wojciech Dziąbek, dyrektor Agencji Rozwoju Zawiercia.

data dodania: 2017-05-23 13:17:34

czytano: 1092 razy

autor: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna