Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Inicjatywa lokalna – zapraszamy do składania wniosków

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Inicjatywa lokalna – zapraszamy do składania wniosków

Zapraszamy do składania wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej. Nabór trwa od 1 września do 31 października br. Inicjatywa lokalna to szansa na wspólną realizację ciekawych pomysłów Mieszkańców i Gminy.

Kto może złożyć wniosek?

- bezpośrednio mieszkańcy miasta – jako grupa nieformalna,

- mieszkańcy miasta za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Zawiercia oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres wnioskowanych zadań to:

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

- działalność charytatywna,

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- promocja i organizacja wolontariatu,

- edukacja, oświata i wychowanie,

- działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki,

- ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej,

- porządek i bezpieczeństwo publiczne,

- rewitalizacja.

Szczegółowe informacje [KLIKNIJ]

Pliki do pobrania: PLIK1, PLIK2 

Dodatkowe informacje: Referat Centrum Organizacji Pozarządowych, cop@zawiercie.eu, tel. 32 494 13 82.

01

WRZ

2022

341

razy

czytano

645/7694

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.