Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Zawierciu

Trzy ważne uchwały zostały podjęte w czasie ostatniej sesji nadzwyczajnej. Jedna z nich dotyczyła zmian w budżecie i środków dla sołectw.

Zwiększono plan wydatków o:

- 25 tys. zł dla sołectwa Łośnice (dofinansowanie zakupu zestawu festynowego);

- 25 tys. zł dla sołectwa Karlin (dofinansowanie doposażenia placu zabaw);

- 50 tys. zł dla sołectwa Skarżyce (dofinansowanie zadania związanego ze zwiększeniem funkcjonalności terenu rekreacyjno-sportowego).

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zawiercie do dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Chodzi konkretnie o realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dlaczego jest to tak istotne? Potrzebną uchodźcom wojennym pomoc w imieniu gminy zobowiązany jest organizować w szczególności organ wykonawczy (wójt, burmistrz, prezydent). Upoważnienie pozwoli bez zbędnej zwłoki dokonać zmian w budżecie gminy dla realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (uchodźcom wojennym).

Radni pochylili się również kolejny raz nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zawierciu. Ustalono ją na poziomie 400 zł miesięcznie (w wymiarze do 10 godzin dziennie). Zgodnie z ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym od 1 kwietnia 2022 roku rodzicom przysługuje dofinansowanie na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki u opiekuna dziennego, jeśli rodzic nie otrzymuje na to dziecko RKO. Pojawiła się propozycja zmiany wobec przepisów obowiązujących oraz uchwały podjętej w marcu. Chodzi o uwzględnienie przy stosowaniu obniżki opłaty także rodzin, w których jest więcej niż jedno dziecko, ale nie wszystkie dzieci uczęszczają do żłobka miejskiego.

Opłatę w wysokości 400 złotych miesięcznie obniża się o:

- 60% w przypadku, gdy rodzic otrzymuje na to dziecko RKO na zasadach określonych w ustawie o rodzinnym kapitale opiekuńczym;

- 75% w przypadku drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie korzystającego z usług żłobka.

21

KWI

2022

143

razy

czytano

405/7207

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.