Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Marcowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Marcowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu

W trakcie marcowej sesji Rady Miejskiej nie zabrakło ważnych tematów. Niezwykle pozytywną informacją jest ta, która dotyczy utworzenia szkoły muzycznej w Zawierciu. Radni pochylili się także nad uchwałą w sprawie ulg dla obywateli Ukrainy. Chodzi o bezpłatne przejazdy autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej.

Jak już informowaliśmy wcześniej, w Zawierciu powstanie szkoła muzyczna I stopnia. Radni przyjęli uchwałę w tej sprawie oraz uchwałę dotyczącą nadania jej statutu.

W związku ze składaniem wniosku do Ministra Sportu i Turystyki i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego, zaproponowano wprowadzenie nowego zadania dla OSiR-u. Chodzi o zadaszenie ziemnego kortu tenisowego. Oprócz tego OSiR będzie chciał zagospodarować tereny po starym boisku „Włókniarz” i stara się o środki zewnętrzne na ten cel. Pojawiła się konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na to zadanie (300 tys. zł). Projekt zakłada między innymi powstanie boiska sportowego o sztucznej nawierzchni.

Ponad 85 tys. zł to kwota, która zostanie przeznaczona na przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu, w tym zieleni miejskiej i planu komunikacji, na osiedlu TAZ. Łącznie blisko 140 tys. zł ma zostać przeznaczone na przygotowanie koncepcji przebudowy i rekultywacji przyrodniczej terenu na osiedlu Zuzanka i terenu przy stawie Holenderskiego.

W wymienionych uchwałach chodziło o wprowadzenie środków z Unii Europejskiej otrzymanych z projektu „Zawiercie opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.

Na dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach na terenie miasta przeznaczonych zostanie około 140 tys. zł. Środki z rezerwy części subwencji ogólnej na podobne zajęcia trafią także do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II oraz Szkoły Podstawowej nr 14 Fundacji „Elementarz”.

O 20 tys. zł zwiększono dotację dla jednostek OSP w związku z koniecznością pokrycia kosztów paliwa gazowego i energii elektrycznej. O ponad 310 tys. zł zwiększono plan wydatków na dotacje dla OSP. Chodzi o realizację zadań inwestycyjnych z budżetu obywatelskiego (między innymi zakup samochodu operacyjnego dla OSP Żerkowice, doposażenie OSP Kromołów w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, wymiana sprzętu kuchennego w Pałacyku nad Wartą).

Nie trzeba już czekać w długiej kolejce do kasy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Jeśli mamy do zapłacenia podatek, opłatę za nieruchomość, a nawet mandat, możemy dokonać tego szybko i sprawnie. W urzędzie pojawił się opłatomat. Znajduje się na parterze i jest to intuicyjne, proste w obsłudze urządzenie. Korzystanie z niego jest bezpłatne, nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą, ani prowizją. Podobne urządzenie działa także przy ul. Leśnej 10B, gdzie funkcjonuje ARZ, Wydział Podatków i Wydział Gospodarki Komunalnej. W trakcie sesji zabezpieczono środki na realizację usługi przekazu pieniężnego z wykorzystaniem opłatomatów.

W trakcie obrad duże środki wprowadzono z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (łącznie około 2,6 mln zł). Z tego ponad 160 tys. zł ma zostać przeznaczone na przygotowanie projektu przebudowy, remontu, rozbudowy ul. Podmiejskiej z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od ZGK do ul. Rolniczej).

Łącznie o 350 tys. zł zwiększono kwotę planu wydatków dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum”. Pojawiła się między innymi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego w ramach programu „Kreatywne pracownie bez barier” (200 tys. zł). Zadanie jest współfinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a polega między innymi na dostosowaniu toalet do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (2 piętro), dostosowaniu pracowni i doposażeniu w sprzęt komputerowy i multimedialny. Wprowadzono także dotację celową (150 tys. zł) na przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację infrastruktury MOK „Centrum”. Planowana jest między innymi modernizacja sali widowiskowej – części widowni oraz sceny, wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, modernizacja dachu, dobudowanie windy zewnętrznej i zagospodarowanie terenu.

Kolejne uchwały dotyczyły między innymi: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii; Gminnego Programu Wspierania Rodziny; Wspierania Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami. Istotna była również uchwała w sprawie programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok”. Radni pochylili się także nad Programem Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie miasta.

W trakcie obrad pochylono się również nad uchwałą w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w dziecka w miejskim żłobku. Ustalono ją na poziomie 400 zł miesięcznie (w wymiarze do 10 godzin dziennie). Zgodnie z ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym od 1 kwietnia 2022 roku rodzicom będzie bowiem przysługiwało dofinansowanie na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki u opiekuna dziennego, jeśli rodzic nie otrzymuje na to dziecko RKO. Świadczenie żłobkowe wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Będą mogli z niego skorzystać rodzice:

- na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,

- na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,

- na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia. Radni ustalili, że opłatę obniża się o 70% w przypadku drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie korzystającego z usług żłobka.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie ulg dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju po 24 lutego. Chodzi o bezpłatne przejazdy autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej i będą one odbywały się na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy. To oczywiście tylko niektóre z uchwał. Sporo uwagi radni poświęcili informacji między innymi na temat bieżącej działalności i funkcjonowania RPWiK i ZGK.

Całość obrad będzie można obejrzeć na: https://zawiercie.sesja.pl/.

31

MAR

2022

295

razy

czytano

458/7215

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.