Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Budżet Zawiercia na 2022 rok przyjęty

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Budżet Zawiercia na 2022 rok przyjęty

Zawierciańscy radni przyjęli budżet na 2022 rok. Finanse naszego miasta pozostają na bezpiecznym poziomie, ale przed nami sporo wyzwań. Przyszły rok będzie stał pod znakiem wielu miejskich inwestycji.

- Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest budżet marzeń i nie jest on idealny. Mają na to wpływ między innymi zmiany w przepisach prawa, a także ogromny wzrost kosztów energii, gazu oraz inwestycji. Cały czas rośnie cena materiałów budowlanych i koszty pracy. Dziękuję Skarbnikowi Miasta Zawiercie Marcinowi Gawłowiczowi za przygotowanie budżetu w warunkach takiej niepewności - mówił Prezydent Miasta Łukasz Konarski.

Prezydent przypomniał także o ogromnych środkach zewnętrznych, które udało się pozyskać dla Zawiercia („Polski Ład” i fundusze norweskie), a które nie są jeszcze uwzględnione w przyszłorocznym budżecie.

Wydatki majątkowe (na finansowanie inwestycji) stanowią kwotę ponad 46 milionów zł. Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych na przyszły rok znalazły się między innymi:

- przebudowa ul. łączącej ul. Dąbrowica z ul. Żabią;

- przebudowa i remont nawierzchni jezdni i chodników z budową kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, Bukowej i Kasztanowej;

- będziemy także kontynuowali już rozpoczętą akcję związaną z termomodernizacją budynków mieszkalnych na terenie miasta. Łącznie ponad 30 z nich ma przejść metamorfozę. Szczegóły: https://bit.ly/3xkso5p;

- planujemy modernizację budynków przy ul. Aptecznej 9, 14, 17 i Porębskiej 46;

- termomodernizację przejdzie budynek przy Porębskiej 1;

- chcemy także dobudować do budynku Urzędu Miejskiego windę, która będzie przeznaczona dla osób ze specjalnymi potrzebami;

- ważną inwestycją, którą chcemy kontynuować, jest ta związana między innymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków w ulicach Inwestycyjnej, Technologicznej, Podmiejskiej (SAG - obszar A);

- wśród zadań na następny rok znajduje się także budowa przyszkolnej hali sportowej przy SP nr 9.

Zarezerwowano też środki na termomodernizację budynku remizy OSP w Skarżycach i na realizację pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. To tylko niektóre z propozycji. Prezydent Miasta Zawiercie przedstawił także zmianę do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. Autopoprawka polegała między innymi na zwiększeniu dochodów o kwotę blisko 70 tys. zł (środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Przyszłość jest teraz – Projekt Erasmus+” w SP nr 3). Zwiększono również przychody o kwotę 188 tys. zł. Wydatki zwiększono o kwotę ponad 258 tys. zł. Z tego ponad 188 tys. zł stanowią środki z Unii Europejskiej na opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej Rozwoju Zawierciańskiego Klastra Energii (dokumentu przedstawiającego propozycję strategii inwestycyjnej w obszarze energetyki i ciepłownictwa Miasta Zawiercie). Blisko 70 tys. zł to wydatki na realizację wspomnianego już wyżej projektu w „Trójce”. 6 tys. zł (przesunięcie środków) zostanie przeznaczone na wydatki związane ze zbiórką przeterminowanych leków z aptek. Dochody (po autopoprawce) ogółem kształtują się na poziomie 257 milionów 253 tys. zł, a wydatki ogółem na poziomie 256 milionów 441 tys. zł.

Zmiana do projektu budżetu została przyjęta przy 12 głosach za i 5 wstrzymujących się (Edyta Grzebieluch, Elżbieta Kornobis-Wieczorek, Ewa Mićka, Michał Myszkowski, Damian Świderski).

Głosowanie w sprawie budżetu wraz z autopoprawką: Za głosowali: Mariusz Borzęcki, Beata Chawuła, Martyna Gajos, Mariusz Golenia, Dominik Janus, Elżbieta Kornobis-Wieczorek, Dariusz Kurek, Henryk Mól, Tomasz Pacia, Paulina Pietras, Jerzy Radosz, Przemysław Trepka, Justyna Wesołowska, Zbyszek Wojtaszczyk. Przeciw głosował Michał Myszkowski, a od głosu wstrzymali się: Ewa Mićka i Damian Świderski.

Radni przyjęli także dwie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty pobranej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwsza dotyczyła tego roku, a druga przyszłego. Obie miały ten sam cel, czyli odciążenie budżetów domowych mieszkańców. Jedną z uchwał była ta, która dotyczyła nadania nazwy ulicy położonej na osiedlu Blanowice. Droga położona w bok od ul. Wyspiańskiego będzie ul. Spokojną.

W porządku obrad znalazły się także uchwały dotyczące między innymi:

- WPF na lata 2022-2027;

- aktualizacji projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2021-2036;

- planów pracy Rady Miejskiej w Zawierciu i komisji stałych.

Sporo emocji wzbudził punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Zawiercie. Projekt taki zgłosiła grupa radnych. Krytycznie do projektu uchwały odniosła się Barbara Rogacz, Przewodnicząca Zawierciańskiej Rady Seniorów, która zwróciła uwagę na to, że ZRS powinna zostać umieszczona na liście podmiotów upoważnionych do inicjatywy konsultacji i wyszczególniona w uchwale. Józef Pypno, Przewodniczący osiedla Warty, zwrócił uwagę między innymi na to, że w obecnym projekcie pominięto organy wykonawcze jednostek pomocniczych. Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie Kinga Kazek bardzo prosiła o uwzględnienie MRM jako podmiotu, który mógłby inicjować konsultacje.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zawierciu Beata Chawuła argumentowała, że w proponowanym projekcie nie będzie uznaniowości w ogłaszaniu konsultacji. Ostatecznie radni przyjęli tę uchwałę.

29

GRU

2021

1214

razy

czytano

1205/7767

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.