Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Listopadowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Listopadowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu

Za nami listopadowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu. W czasie obrad poruszano wiele ważnych spraw. Po raz kolejny powrócił temat ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaproponowano nową stawkę 25 złotych na jednego mieszkańca (za odpady segregowane) i stawkę podwyższoną 62,50 zł (jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny).

To była bardzo trudna decyzja i rozsądny kompromis, a kalkulacja została przedstawiona przy uwzględnieniu minimalnych ilości odpadów przewidzianych do odebrania i zagospodarowania z terenu miasta. - To minimum, które możemy zaproponować i jedna z najniższych stawek w regionie – powiedział w czasie obrad Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski. Ostatecznie uchwała przeszła.

Tym razem przyjęto także uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów przy ul. Leśnej i Ignacego Paderewskiego. Umożliwi to przebudowę obecnie istniejącej hali OSiR Zawiercie przy ulicy Moniuszki i dostosowanie jej m.in. do wymogów siatkarskiej PlusLigi.

W porządku obrad znalazł się także punkt dotyczący przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Krzywej i ul. Miejskiej. Tereny wokół Stawu Holenderskiego (po stronie wschodniej i południowej) w obowiązującym planie przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową z wyłączeniem usług rekreacji. Chcemy zmienić to miejsce i tchnąć w nie nowe życie, dlatego w planach jest rewitalizacja. Radni przyjęli tę uchwałę.

Jeden z punktów dotyczył wyrażenia zgody na nabycie na rzecz naszej gminy nieruchomości w rejonie Placu Dąbrowskiego. Wcześniej istniał na niej pustostan, który stwarzał zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Znalazł się jednak inwestor, który odkupił nieruchomość od jej właścicieli i wyburzył ruinę. Niestety do tej pory działka nie była odpowiednio zagospodarowana. Na tym terenie od lat nic się nie działo. Pojawiła się szansa na zakup działki, którą postanowiliśmy wykorzystać. Radni przychylili się do tej propozycji.

Oprócz tego radni przyjęli między innymi uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Wychodzenia z Bezdomności, Programu Współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi, ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych (także z usługami opiekuńczymi). Radni pochylili się także nad uchwałą w sprawie zwolnień od podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz nad uchwałą w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. Wszystkie te uchwały przeszły.

Sporo pozycji znalazło się w bloku zmian dotyczących tegorocznego budżetu. Oto tylko niektóre z nich:

- około 164 tys. zł zabezpieczono dla Wydziału Ochrony Środowiska (ograniczenie niskiej emisji i usuwanie azbestu). Przypomnijmy w 2021 r. wpłynęło 187 wniosków w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji lub wprowadzające do systemu grzewczego urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz 46 wniosków w sprawie udzielenia dotacji osobom fizycznym z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest.

- o około 52 tys. zł zwiększono dotację podmiotową dla MiPBP. To środki na wykonanie projektu remontu oraz adaptacji lokalu w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 6.

- 180 tys. zł to środki dla OSiR-u na zakup profesjonalnego telebimu, który będzie wykorzystywany między innymi w czasie rozgrywek PlusLigi.

Radnym przekazana została informacja na temat projektu budżetu na przyszły rok. Dochody ogółem w planie kształtują się na poziomie około 257 milionów 183 tys. zł, a wydatki ogółem na poziomie około 256 milionów 183 tys. zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę ponad 46 milionów zł. Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowanych na przyszły rok znalazły się między innymi:

- przebudowa ul. łączącej ul. Dąbrowica z ul. Żabią;

- przebudowa i remont nawierzchni jezdni i chodników z budową kanałów sanitarnych w ulicach Prusa, Bukowej i Kasztanowej;

Będziemy także kontynuowali już rozpoczętą akcję związaną z termomodernizacją budynków mieszkalnych na terenie miasta. Łącznie ponad 30 z nich ma przejść metamorfozę. Szczegóły: https://bit.ly/3xkso5p

Planujemy modernizację budynków przy ul. Aptecznej 9, 14, 17 i Porębskiej 46. Oprócz tego termomodernizację przejdzie budynek przy Porębskiej 1. Chcemy także dobudować do budynku Urzędu Miejskiego windę, która będzie przeznaczona dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Ważną inwestycją, którą chcemy kontynuować, jest ta związana między innymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków w ulicach Inwestycyjnej, Technologicznej, Podmiejskiej (SAG - obszar A). Wśród zadań na następny rok znajduje się także budowa przyszkolnej hali sportowej przy SP nr 9. Zarezerwowano też środki na termomodernizację budynku remizy OSP w Skarżycach i na realizację pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. To tylko niektóre z propozycji. Oczywiście o ostatecznym kształcie budżetu na przyszły rok zadecydują radni.

24

LIS

2021

614

razy

czytano

712/7200

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.