Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Raport 2018-2021

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Szanowni Mieszkańcy,

za nami 3 lata wspólnej pracy na rzecz miasta. Nie zliczę nieprzespanych nocy i trudnych decyzji, które trzeba było podejmować w tym niełatwym dla samorządów czasie. Pomimo tego, udało nam się pozyskać ogromne dofinansowania dla wielu inwestycji oraz zrealizować większość celów. Od początku tej kadencji pozyskaliśmy około 263 milionów złotych. To ogromna kwota, zbliżona do naszego rocznego budżetu. 

Skala i różnorodność przedsięwzięć, które zostały zrealizowane w tej kadencji, jest ogromna. Dziękuję moim zastępczyniom, pracownikom Urzędu Miejskiego w Zawierciu, Radnym Rady Miejskiej, którzy wspierają nasze działania, a przede wszystkim Wam - mieszkańcom Zawiercia za to, że każdego dnia nas inspirujecie.

To dla Was rozwijamy infrastrukturę drogową i rowerową. Modernizujemy kolejne budynki, tworzymy przyjazną przestrzeń miejską i walczymy o nowe miejsca pracy.

Przed nami kolejne wyzwania, ale jestem przekonany, że im podołamy. Razem.

Łukasz Konarski, Prezydent Zawiercia

RAPORT 2018-2021

POZYSKANE MILIONY

Pozyskane środki bezzwrotne w postaci dotacji na realizację zadań m.in. z następujących źródeł: z budżetu państwa, z Funduszu Pracy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Dróg Samorządowych, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Województwa Śląskiego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łącznie pozyskaliśmy:

- 2017: 52.582.250,15 zł,

- 2018: 57.854.118,07 zł,

- 2019: 79.181.520,68 zł,

- 2020: 105.685.333,78 zł,

- 2021 (na dzień 31.10.2021) – 78.928.785,26 zł.

NOWE MIEJSCA PRACY

Od początku kadencji podpisaliśmy dokumenty, które gwarantują ponad 470 nowych miejsc pracy w naszym mieście:

Lindem - 200

Elemental - 200

Biacolor - 33 

Cynkowanie ogniowe - 20 

Elgum - 20

To nie koniec, ponieważ kolejne firmy są zainteresowane inwestowaniem w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Dostęp do terenów inwestycyjnych

Zakończyła się już budowa ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Zawiercia. To jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w powiecie zawierciańskim.

Ostatni etap polegał na budowie ronda przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Inwestycja była możliwa, dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Przetarg wygrała firma Tranzit. Rondo połączyło nową drogę z drogą wojewódzką nr 796. Ostatecznie dofinansowanie z FDS wyniosło ponad 1 mln zł, a do tego pozyskaliśmy jeszcze środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pokryły one wkład własny w wysokości ponad 1 mln 289 tys. zł).

Zakończyła się budowa III odcinka ul. Technologicznej. W ramach inwestycji, oprócz nowej nawierzchni wybudowane zostały także chodniki, wjazdy indywidualne na posesje, a także kanalizacja deszczowa i sanitarna. Budowa 700-metrowego odcinka drogi, aż do skrzyżowania z ul. Myśliwską kosztowała około 3 mln 253 tys. zł. Na ten cel udało nam się pozyskać z Unii Europejskiej ponad 2 mln 300 tys. zł oraz blisko 700 tys. zł z budżetu państwa. Dzięki temu nasi potencjalni inwestorzy uzyskali dostęp do 9 nowych działek. Poza tym poprawiliśmy dostęp do Strefy Aktywności Gospodarczej, umożliwiając bezpośredni dojazd z ulicy Myśliwskiej.

Kolejna inwestycja dotycząca tej ulicy polegała na poszerzeniu jezdni na początkowym odcinku ul. Technologicznej - 540 metrów od ul. Inwestycyjnej. Dzięki temu ułatwiony został dojazd do zakładów w Strefie Aktywności Gospodarczej. Po przetargu okazało się, że inwestycja kosztowała ponad 824 tys. zł. Była możliwa dzięki pozyskaniu przez miasto środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

NOWE MIESZKANIA POWSTANĄ W ZAWIERCIU

W naszym mieście wybudowane zostaną nowe mieszkania. Znaleźliśmy się bowiem w grupie miast uczestniczących w nowym programie budownictwa mieszkaniowego. To pakiet nowoczesnych rozwiązań, które będą bardzo korzystne dla zawiercian.

Podczas specjalnej konferencji prasowej poinformowano oficjalnie o utworzeniu spółki SIM - SMS, dzięki której w naszym mieście powstanie ok. 145 mieszkań (w rejonie ul. Dożynkowej). Spółkę, oprócz Zawiercia, tworzą: Jędrzejów, Klucze, Końskie, Małogoszcz, Sędziszów i Staszów.

ODNAWIAMY ZNISZCZONE BUDYNKI

Nie możemy zapomnieć, że w Zawierciu są miejsca, które były przez lata zaniedbywane. Dlatego staramy się, by wzorem innych miast - z dawnej architektury uczynić atut i powód do dumy. Od listopada 2019 roku przy ulicy Marszałkowskiej działa Referat Rewitalizacji, którego głównym zadaniem jest koordynacja procesu rewitalizacji w Gminie Zawiercie. Oczywiście to nie tylko działania związane z budynkami, ale przede wszystkim ludzie, którzy w nich mieszkają. To oni są najważniejsi. Prowadzone przez nas działania są więc nie tylko długofalowe, ale także kompleksowe.

Pałacyk Szymańskiego

Remont Pałacyku Szymańskiego to jedno z pierwszych zadań, które stanowiło element kompleksowej rewitalizacji osiedla TAZ. Ten budynek o bardzo ciekawej architekturze stanowi część układu urbanistycznego osiedla robotniczego TAZ. Wpisany jest do rejestru zabytków województwa śląskiego. Znajduje się w nim obecnie m.in. siedziba Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz klub Novum. Obiekt udało się wyremontować między innymi dzięki środkom unijnym. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 1 mln 142 tys. zł, z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 stanowiło niespełna 600 tys. zł. Zakres prac obejmował oczyszczenie elewacji. Konserwację przeszły też okna budynku. Wymienione zostało pokrycie dachowe. Wykonano obróbki blacharskie. Dodatkowo wyremontowano schody wejściowe, wzmocniono trzony kominowe i elementy konstrukcyjne więźby dachowej.

Kiedyś łaźnia miejska – dziś Galeria Stara Łaźnia

Dawna łaźnia miejska przy ul. Westerplatte 2 to kolejne miejsce, które pełniło ważną rolę w historii naszego miasta. Modernizacja budynku kosztowała 3 mln 800 tys. zł. Na ten cel udało nam się pozyskać dofinansowanie w kwocie 2 mln 724 tys., z tzw. ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Gmina otrzymała też z budżetu państwa przeszło 300 tys. zł. W ramach robót budowlanych wykonano prace związane z renowacją i odtworzeniem wszystkich elewacji budynku wraz z konstrukcją dachu. Prace nie ominęły również wnętrza. To wyjątkowe miejsce na mapie regionu. Można tam obejrzeć m.in. dzieła znakomitego artysty i Honorowego Obywatela Zawiercia śp. Leszka Dutki, a także szkło z wzorcowni zawierciańskiej huty. To obiekt, który łączy pokolenia, ponieważ odpowiada na potrzeby osób w każdym wieku. W Galerii Stara Łaźnia w Zawierciu można zobaczyć sztukę współczesną - dzieła malarskie, rysunki, grafikę, rzeźbę, szkło użytkowe, ceramikę użytkową, fotografię artystyczną i reportażową. Bardzo ważne jest to, że udało nam się uratować eksponaty z zawierciańskiej huty szkła. Część z nich została wykupiona przez Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu, a część przez nasze miasto. Nawiązaliśmy również współpracę z Sosnowcem. Polega ona na wymianie i wypożyczaniu eksponatów, wspólnym organizowaniu wystaw dotyczących szkła z Huty Szkła Gospodarczego, pomocy merytorycznej dotyczącej pochodzenia szkła, prowadzeniu spotkań autorskich, wymianie i wypożyczaniu zbiorów muzealnych.

Budynek przy ul. Niedziałkowskiego 1

Od lat niszczał i znajdował się w opłakanym stanie technicznym. Teraz mieści się w nim świetlica środowiskowa imienia Anny Kołodziejczyk. Była to osoba przez lata związana z zawierciańską pomocą społeczną (długo jako dyrektor MOPS), a los drugiego człowieka nigdy nie pozostawał jej obojętny. Całe swoje życie związała z naszym miastem.

W ramach prac modernizacyjnych zostały wzmocnione wszystkie elementy konstrukcyjne, a renowacja przebiegała z uwzględnieniem zaleceń konserwatora zabytków. Obiekt został wyeksponowany i zagospodarowano teren wokół. Placówkę dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach robót wykonano m.in. centralne ogrzewanie i instalację gazową. Przeprowadzona została także modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i deszczowej. Budynki gospodarcze przynależne do budynku głównego (dawne komórki), również zyskały nową funkcję. Będą służyły między innymi zespołowi interdyscyplinarnemu. Wykonawcą było konsorcjum firm Instaldar i Bud-Rem.

Inwestycja została dofinansowana w ramach ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Dofinansowanie wyniosło około 3 mln 655 tys. zł.

Budynek przy ul. Westerplatte 4

Swoje oblicze zmienił także budynek przy ul. Westerplatte 4, gdzie kiedyś znajdowały się mieszkania o bardzo niskim standardzie. Odbywają się tam spotkania w ramach Programu Aktywności Lokalnej i realizowane różnego rodzaju działania kulturalne, społeczne i integracyjne. Inwestycja została dofinansowana w ramach ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Dofinansowanie wynosi blisko 2 miliony zł. W ramach robót wewnątrz budynku wykonane zostały wszystkie instalacje, a obiekt został poddany rewitalizacji. Wykonawcą było konsorcjum firm Instaldar i Bud-Rem.

AKCJA TERMOMODERNIZACJA

Budynki użyteczności publicznej

Otrzymaliśmy prawie 2 mln zł dofinansowania w ramach ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) na termomodernizację 4 obiektów użyteczności publicznej w mieście - remiz OSP w Blanowicach i Łośnicach, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Krzywej oraz znajdującej się przy ul. Powstańców Śląskich filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Warto podkreślić, że przyznane dofinansowanie stanowiło aż 85 procent wartości każdej inwestycji. Cieszymy się, że wszystkie te inwestycje zostały zrealizowane.

Rozpoczęła się także termomodernizacja 12 budynków (prace mają zakończyć się w połowie przyszłego roku), a w przypadku pozostałych 19 budynków trwają prace projektowe.

Ruszyła już termomodernizacja budynków przy ulicach:

Kijowskiej 8 i 10 oraz Weneckiej 2 (koszt: 1.326.258,18 zł, dofinansowanie: 982.213,95 zł). Przetarg wygrała firma Usługi Remontowo – Budowlane „JURKOT” z Zawiercia.

Marszałkowskiej 35, 35a oraz 37 (koszt: 1.986.753,16 zł, dofinansowanie: 1.416.090,40 zł). Wykonawcą jest firma Budoprimex Budownictwo z Sosnowca.

Marszałkowskiej 29, 31 i 39 (koszt: 1.389.053,62 zł, a dofinansowanie: 817.929,86 zł). Prace wykonuje firma Handlowo – Usługowa JUL – BUD z Bliżyc.

Zegadłowicza 14, Skłodowskiej 11, Szerokiej 16 (koszt: 1.444.190,25 zł, dofinansowanie: 1.119.498,70 zł). Inwestycję wykonuje Firma Handlowo - Usługowa INSTALDAR z Myszkowa.

Trwają prace projektowe związane z termomodernizacją budynków przy ulicach:

- Bliskiej 1, Leśnej 22, Szkolnej 17, Wajzlera 6 (koszt to blisko 3 mln zł, a dofinansowanie około 2 mln zł).

- Amatorskiej 13, Polskiej 5, Sienkiewicza 19 (całość może kosztować nawet około 2 mln 300 tys. zł, a dofinansowanie może wynieść nawet około 1 mln 596 tys. zł).

- Aptecznej 1, 2, 4, 6 (szacujemy, że cała inwestycja może kosztować ponad 2 mln 800 tys. zł, a dofinansowanie może wynieść nawet około 1 mln 652 tys. zł).

- Niedziałkowskiego 2, 23, 24, 25 (to zadanie może kosztować ponad 4 mln 800 tys. zł, a dofinansowanie może wynieść około 3 mln 345 tys. zł).

- Marszałkowskiej 16, 18, 22, 23 (szacunkowy koszt to ponad 2 mln 400 tys. zł, a przewidywane dofinansowanie to nawet 1 mln 430 tys. zł).

ZDROWIE I REKREACJA

Aktywna przestrzeń w parkach

W parku im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu powstał między innymi nowy plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Kupiono także nową karuzelę oraz huśtawki - pojedynczą i podwójną. Zamontowane zostało tzw. bocianie gniazdo i huśtawka dla dzieci korzystających z wózka inwalidzkiego. To pierwsza tego typu huśtawka dla osób niepełnosprawnych w naszym mieście. Powstały też ścianki - wspinaczkowa oraz bulderingowa. Na placu zabaw mieszkańcy mogą korzystać również z nowych ławek i koszy na śmieci oraz stojaka na rowery. Nowy plac zabaw jest częścią dużo większej inwestycji, którą jest rewitalizacja całego parku Kościuszki. W ramach tego zadania wymieniliśmy około 4 tys. m kw. nawierzchni asfaltowej alejek na kostkę betonową bezfazową. Taka nawierzchnia idealnie nadaje się do jazdy na rowerze czy na rolkach. Oprócz tego wykonany został remont dwóch mostków na rzece i wymienione zostały balustrady na moście w ciągu ulicy Kościuszki. Całość rewitalizacji parku kosztowała niespełna 1,5 mln zł. Większą część tej kwoty stanowią środki zewnętrzne – unijne i z budżetu państwa. Środki Gminy Zawiercie to nieco ponad 70 tys. zł.

Dzięki unijnemu wsparciu metamorfozę przeszedł również park im. Adama Mickiewicza. W ramach inwestycji wartej około 2,5 mln zł wykonano: nawierzchnię ścieżek, w tym ciąg pieszo-rowerowy, mostki, krąg taneczny z cegły klinkierowej z barierką dla osób niepełnosprawnych, zamontowano także nowe urządzenia na placu zabaw oraz położono nawierzchnię bezpieczną. Dodatkowo nasadzono drzewa i krzewy, wykonano trawniki.

Te obszary są systematycznie uzupełniane o nowe urządzenia np. drewniane leżaki. W obu parkach zostały zamontowane także zadaszone ławki z przewijakami, które bardzo spodobały się rodzicom najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Nowością w parku są także girlandy, które nadają mu klimatycznego charakteru.

Odnawiamy Skwer Armii Krajowej

Blisko 190 tys. zł będzie kosztował remont kapitalny nawierzchni alejek na Skwerze Armii Krajowej. Prace mają potrwać do 10 grudnia. Alejki zostaną w pełni dostosowane do wymagań osób starszych i niepełnosprawnych. To będzie znaczne ułatwienie dla poruszających się na wózkach. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej (bezfazowej). Taka kostka ma sporo zalet. Pierwszą z nich jest funkcjonalność ze względu na gładką powierzchnię. Alejki będą dostosowane do bezpośrednio przylegających chodników przy ulicach Powstańców Śląskich i Paderewskiego. Remont wykonuje firma PJ BUD-REM z Zawiercia.

Basen w nowej odsłonie

Basen miejski od lat popadał w ruinę. Mieszkańcy wielokrotnie zaznaczali, że remont jest konieczny. W ramach prac wyburzono starą trybunę, naprawiono nieckę basenową, zbudowano drewniany podest wokół basenu, wymieniono całą powierzchnię chodnikową na terenie obiektu, zamontowano ekologiczne solarne lampy LED, ławki, kosze, prysznice. Kupiliśmy również 20 leżaków i piaskownicę dla dzieci.

POZYTYWNE ZMIANY W MOK-U

Wprowadzamy wiele pozytywnych zmian w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu, który przez lata był niedoinwestowany. Modernizujemy galerię sztuki, remontujemy hole i korytarze. Ukończyliśmy też budowę 2 nowoczesnych łazienek. Kino MOK zaczyna tętnić życiem, za sprawą filmowych wydarzeń, które organizujemy średnio raz w miesiącu. Od niedawna można tam kupić gorący popcorn, pojawiły się również automaty z przekąskami. W kinie wyświetlane są topowe premiery kinowe, działa Kino Seniora, a także uruchomiliśmy Salę Kameralną, z dobrym, ambitnym kinem.

Inwestujemy w zdrowie mieszkańców

Na terenach OSiR w Zawierciu powstała tężnia solankowa. Wychodzimy bowiem z założenia, że zawsze warto inwestować w zdrowie mieszkańców. Specjaliści zaznaczają, że godzinny pobyt w pobliżu tężni solankowej pozwala na przyswojenie takiej samej dawki jodu, jak w trakcie trzech dni spędzonych nad morzem. Wdychanie solanki ma potwierdzony przez lekarzy zbawienny wpływ na organizm człowieka. Powietrze wokół tężni stworzy mikroklimat podobny do tego, którym możemy cieszyć się nad morzem.

Wspieramy szpital w walce z pandemią

Dzięki wsparciu Gminy Zawiercie Szpital Powiatowy w Zawierciu może szybciej wykonywać badania w kierunku koronawirusa. Aparat Argenta QT-8000 z automatycznym ekstraktorem kosztował ponad 330 tysięcy złotych i pozwala na wykonywanie jednocześnie do 98 testów. Zakup był bardzo potrzebny, ponieważ dzięki temu aparatowi można sprawdzić w laboratorium w Zawierciu, czy ktoś jest zakażony. Dodatkowo z gminnych środków kupiliśmy 500 testów dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu (za 70 tysięcy złotych).

Nowe autobusy dla ZKM

Ponad 14 mln zł kosztował zakup 15 nowych autobusów dla Zawiercia i dzięki temu tabor Zakładu Komunikacji Miejskiej powiększył się o 6 autobusów midi (każdy może przewozić do 80 osób) oraz 9 autobusów mini (do 40 osób każdy). Nowoczesne pojazdy wytwarzają mniej szkodliwych spalin.

To nie wszystko. Podpisane zostały także umowy na zakup 3 supernowoczesnych autobusów elektrycznych, które wkrótce zasilą flotę ZKM Zawiercie. Dwa pojazdy to modele o długości 12 m, a jeden ma 9,3 m. Większymi pojazdami będzie mogło pojechać minimum 80 pasażerów, a mniejszym - 60. Dodatkowo każdy z pojazdów (całkowicie niskopodłogowy) będzie wyposażony w m.in. system informacji pasażerskiej z tablicami LED i LCD oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Do tego - w ramach e-mobilnej infrastruktury - będziemy mieć dwie ładowarki stacjonarne typu plug-in, 1 ładowarkę pantografową oraz 1 ładowarkę mobilną. Rozbudowa taboru jest realizowana w ramach zadania projektowego „Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego”. Koszt inwestycji to ok. 10 mln zł brutto. Czas na realizację zadania wynosi osiem miesięcy (jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2022 r.). Autobusy wyprodukuje firma Solaris.

Zakup, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Projekt uzyskał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i otrzymaliśmy 85 proc. dofinansowania.

Dotacje na likwidację azbestu i wymianę pieców

W 2020 r. pozytywnie rozpatrzono 101 wniosków w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji lub wprowadzające do systemu grzewczego urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (na kwotę 210 517,62 zł). Pozytywnie rozpatrzono 32 wnioski w sprawie udzielenia dotacji osobom fizycznym z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest (na kwotę 37 114,80 zł).

Natomiast w 2021 r. wpłynęło 187 wniosków w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji lub wprowadzające do systemu grzewczego urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii na terenie Gminy Zawiercie oraz 46 wniosków w sprawie udzielenia dotacji osobom fizycznym z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Jesteśmy także liderem projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim, na które Gmina Zawiercie otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach programu przewidziano budowę mikroinstalacji OZE dla mieszkańców (w tym instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę). Łącznie z terenu Gminy Zawiercie zostało złożonych ok. 1000 wniosków. Wartość zadania dla samej Gminy Zawiercie wynosi ponad 21 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to blisko 16 mln zł.

Od początku 2020 roku w Agencji Rozwoju Zawiercia funkcjonuje punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze”, gdzie mieszkańcy mogą składać wnioski i uzyskać dofinansowanie. To efekt porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Z „kopciuchami” walczy także Straż Miejska, która przez cały rok prowadzi kontrole nieruchomości pod kątem sprawdzania spalanych substancji. Kilka razy na terenie miasta zostały zorganizowane również specjalne warsztaty, podczas których funkcjonariusze uczyli jak prawidłowo rozpalić w piecu.

Na terenie Gminy Zawiercie funkcjonuje 18 czujników tworzących system do pomiaru i wizualizacji jakości powietrza. Zlokalizowane są one przy ul. Leśnej na budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Dąbrowskiego 4 na budynku Administracji Domów Mieszkalnych, a także na budynkach Szkół Podstawowych nr: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 13, Przedszkola nr 2, OSP w Bzowie, Blanowicach, Karlinie, Łośnicach, Marciszowie, Pomrożycach, Skarżycach, Żerkowicach. Każde z zainstalowanych urządzeń pomiarowych zapewnia pomiar: stężenia pyłów PM 2,5 i PM 10, temperatury powietrza w °C, wilgotności powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego w hPa. W naszym mieście działa również stacja pomiarowa w ramach Państwowego Monitoringu Powietrza przy ul. Gałczyńskiego (teren Przedszkola nr 4), gdzie pomiary stężenia pyłu zawieszonego prowadzone są metodą automatyczną, co oznacza, że wyniki są natychmiast dostępne.

Dzięki rozbudowanemu systemowi mieszkańcy mogą się dowiedzieć, gdzie i kiedy mogą bezpiecznie udać się na spacer i jaka jest najlepsza pora na aktywność fizyczną na zewnątrz. Jakość powietrza można sprawdzić na airly.eu oraz na stronie internetowej www.zawiercie.eu w zakładce „dla mieszkańców” - „ochrona powietrza”.

Łapiemy deszczówkę!

Zainteresowanie mieszkańców naszym specjalnym programem ekologicznym „Czysta Gmina Zawiercie łapie deszczówkę” było ogromne. W sumie złożono aż 233 wnioski. W ramach akcji gmina nieodpłatnie użycza mieszkańcom zbiorniki na wody opadowe.

MIESZKAŃCY MAJĄ GŁOS

Miasto to przede wszystkim jego mieszkańcy, dlatego staramy się robić wszystko, by mogli oni decydować o tym, jak zmienia się Zawiercie. Od początku bieżącej kadencji wdrożyliśmy szereg narzędzi usprawniających i ułatwiających komunikację mieszkańców, przedsiębiorców i społeczników z Urzędem Miejskim. Powołaliśmy Zespoły Dialogu Obywatelskiego, które skupiają się na badaniu potrzeb społecznych. Ich zadaniem jest polepszenie skuteczności działań kierowanych do mieszkańców.

W odpowiedzi na likwidację Młodzieżowej Rady Miasta (uchwałą radnych), najpierw powstało Zawierciańskie Forum Młodzieży, które jest organem doradczym i działa w imieniu młodych mieszkańców Zawiercia. W ten sposób młodzież, za pośrednictwem powołanego zespołu, może aktywnie uczestniczyć w życiu miasta.

W tym roku udało się doprowadzić do powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie. Swoje poparcie dla obywatelskiego projektu uchwały wyraziło swoim podpisem prawie 900 osób. Młodzieżowa Rada Miasta pozwoli zwiększyć zainteresowanie młodych ludzi sprawami publicznymi oraz zaangażować młodzież w sprawy lokalne.

Nadal doskonale układa się współpraca z Zawierciańską Radą Seniorów. Zarówno jej członkowie, jak i wolontariusze pomagają nam tworzyć miasto przyjazne dla środowisk senioralnych.

ZDO „Forum Osiedli i Sołectw”, w którego skład wchodzą przewodniczący osiedli i sołtysi, skupia się natomiast na sprawach i problemach dotyczących osiedli i sołectw.

W związku z tym, że każda dyscyplina sportowa jest równie ważna dla przyszłości miasta powołane zostało Forum Sportu. Zaproszeni do tej inicjatywy działacze z różnych środowisk sportowych mogą wspierać władze miasta m.in. w kwestiach tworzenia sprawiedliwego budżetu na działalność sportową, przygotowywaniu projektów uchwał czy rekomendowaniu programów promujących aktywność fizyczną (w tym stypendia i nagrody za nadzwyczajne osiągnięcia). Priorytetami Zawierciańskiego Forum Sportu są: zapewnienie pełnego wykorzystania potencjału najmłodszych zawodników każdego typu (od szachistów po biegaczy), odkrywanie nowych talentów oraz promowanie wszystkich dyscyplin sportowych.

Zawierciańskie Forum Przedsiębiorców to natomiast grupa ekspercka, której zadaniem jest aktywne uczestnictwo w planowaniu rozwoju gospodarczego w mieście, wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz decydowanie o strategicznych inwestycjach w regionie. Dzięki połączeniu kompetencji, doświadczenia i wiedzy, wspólnie możemy stworzyć gospodarczy krajobraz nowoczesnego Zawiercia.

W czerwcu 2021 roku wystartowało Zawierciańskie Forum Kobiet. Rodzina, dom, rozwój osobisty i rozwój zawodowy, rozrywka, aktywność społeczna - to tylko niektóre tematy, które są poruszane w ramach Forum. Wiemy, jak ważna jest rola kobiet w rozwoju miasta i ich integracja. Chcemy, by głos kobiet w Zawierciu był słyszalny.

Niezwykle istotne jest dla nas zdanie mieszkańców i reagowanie na ich potrzeby. Dlatego stworzona została platforma zawiercie.konsultacjejst.pl. Przedstawiciele władz mogą przedstawić tam swoje plany dotyczące m.in. aktów prawnych, inwestycji lub przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli. Na bieżąco urzędnicy starają się odpowiadać na sygnały i zapytania kierowane także za pomocą mediów społecznościowych. Taka forma komunikacji z mieszkańcami jest dla nas również bardzo ważna.

Budżet obywatelski i inicjatywa lokalna

Budżet obywatelski to część budżetu gminy przeznaczona na przedsięwzięcia, o których decydują mieszkańcy. W tym roku zawiercianie w drodze głosowania wybierali projekty, które są ich zdaniem najbardziej potrzebne. To bardzo cenna inicjatywa, która pozwala lepiej poznać potrzeby mieszkańców miasta, włącza mieszkańców w proces zarządzania miastem poprzez dyskusję o ich potrzebach i priorytetach, kształtuje postawy obywatelskie i wzmacnia poczucie współodpowiedzialności za miasto. Realizowane pomysły mają bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców.

Inicjatywa lokalna jest równie potrzebna i dedykowana wszystkim, którzy uważają, że w ich otoczeniu potrzebne są zmiany. To propozycja dla tych, którzy mają pomysł na ciekawe przedsięwzięcie oraz przyjaciół lub sąsiadów, którzy pomogą je zrealizować. Dzięki IL mieszkańcy mogą mieć realny wpływ na zmianę najbliższego środowiska, a samorząd może w ten sposób wspomagać aktywizowanie i integrację lokalnej społeczności.

W ramach Inicjatywy Lokalnej można uzyskać od miasta wsparcie na: działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalność charytatywną; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocję i organizację wolontariatu; edukację, oświatę i wychowanie; działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki; ochronę przyrody, w tym zieleni miejskiej; porządek i bezpieczeństwo publiczne; rewitalizację.

UŁATWIAMY ŻYCIE MIESZKAŃCOM

Po długiej przerwie punkt paszportowy wrócił do naszego miasta. Z pewnością skróci to czas i ułatwi załatwienie spraw paszportowych. Zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych, organem wydającym paszporty na terenie kraju jest wojewoda. Od wielu miesięcy władze miasta czyniły starania, by przywrócić punkt paszportowy w Zawierciu.

Udało się znaleźć odpowiedni lokal, chociaż nie było to łatwe. Musiał zostać odpowiednio dostosowany, aby spełniał wszelkie wymogi ustawowe np. w zakresie zabezpieczenia tajności dokumentów i ochrony danych wrażliwych. Wszystko po to, aby zawiercianie mogli załatwić swoje sprawy prościej i szybciej.

Oczywiście z punktu mogą korzystać nie tylko mieszkańcy Zawiercia i nie trzeba już jeździć w tych sprawach do Katowic czy Częstochowy. Punkt paszportowy wznowił swoją działalność 2 listopada. Został uruchomiony na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2. W punkcie jest prowadzona kompleksowa obsługa paszportowa, obejmująca zarówno możliwość złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, jak i odbiór gotowego dokumentu. Mieszkańcy będą przyjmowani od poniedziałku do piątku (w godzinach od 8-15). Z pracownikami punktu będzie można kontaktować się telefonicznie, pod numerami: 32 494 2046, 32 494 20 47.

MIASTO PRZYJAZNE DLA SENIORÓW

W mieście uruchomienie zostały pierwsze mieszkania wspomagane i wspierane, otwarto także Klub Seniora. Budynek przy ul. Niedziałkowskiego 22 wyremontowaliśmy dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Wartość całego projektu wyniosła 5 mln zł, a dofinansowanie unijne blisko 3 mln zł. Było warto, bo efekt końcowy robi duże wrażenie.

Z MYŚLĄ O NAJMŁODSZYCH

Rozbudowa żłobka miejskiego w Zawierciu została zakończona. Dzięki inwestycji, utworzono dodatkowych 75 miejsc dla najmłodszych mieszkańców miasta. W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. parlamentarzyści, wojewoda śląski oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu. Wcześniej do żłobka uczęszczało 101 dzieci. Podobna liczba maluchów zazwyczaj oczekiwała na miejsce. Teraz lista oczekujących będzie o wiele krótsza.

Zapotrzebowanie na taką inwestycję w naszym mieście było ogromne i udało się ją zrealizować. Szacowaliśmy, że całkowity koszt przedsięwzięcia może wynieść blisko 4 mln zł. Po przetargu okazało się, że będą to 3 miliony 550 tys. zł. Miasto pozyskało około 1,8 mln zł na rozbudowę w ramach programu „Maluch +” 2020. Wybudowano nowoczesny budynek, który został połączony z już istniejącym. Powstał też nowy plac zabaw. Dodatkowo ponad 116 tys. zł kosztowało wyposażenie obiektu. Kupiono nowe meble, krzesła, łóżeczka, zabawki i pościel. Powstały trzy aneksy kuchenne.

Świetlica dla dzieci

W ubiegłym roku oficjalnie otwarto filię świetlicy środowiskowej na osiedlu Warty (przy ul. Paderewskiego). Filia finansowana jest ze środków EFS w ramach projektu „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie - etap II”. Dzięki powstaniu nowej placówki, z usług świetlicy może korzystać 20 dzieci.

Laptopy dla uczniów

Kupiliśmy łącznie 80 laptopów dla uczniów zawierciańskich szkół podstawowych. Pieniądze udało się pozyskać w ramach Programu Polska Cyfrowa. Komputery trafiły do rodzin wielodzietnych 3+ i najbardziej potrzebujących.

Więcej książek dla bibliotek

Aż cztery zawierciańskie szkoły otrzymały dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (edycja 2019/2020). Dzięki temu można było kupić interesujące nowości wydawnicze do szkolnych bibliotek. Łącznie nasze szkoły otrzymały wsparcie w wysokości aż 40 tys. zł. Dofinansowania otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka, Szkoła Podstawowa nr 8 i Szkoła Podstawowa nr 13.

Zmieniliśmy organizację ruchu przy SP3

Skrzyżowanie znajdujące się przy Szkole Podstawowej nr 3 było bardzo niebezpieczne. Dochodziło tam do wypadków i kolizji. W trosce o bezpieczeństwo – szczególnie dzieci i młodzieży - na ul. Skłodowskiej wprowadzony został ruch jednokierunkowy (na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Daszyńskiego), przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zawierciu. Zmiana polegała także na przeniesieniu przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Daszyńskiego do bezpiecznej odległości.

Bezpieczeństwo przedszkolaków

Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu zorganizowaliśmy prelekcję dla ponad 200 dzieci „Zawierciańskie przedszkolaki to widoczne dzieciaki”. To bardzo istotne, by od najmłodszych lat uczyć prawidłowego zachowania na drodze. Po spotkaniu dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe ufundowane przez Urząd Miejski.

MILIONY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W ramach otwartych konkursów w 2019 r. przyznaliśmy ponad 1 mln zł dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. 27 tys. zł w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 74 tys. zł w zakresie wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych, 59 tys. 700 zł w zakresie turystyki, 29 tys. 410 zł w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz 844 tys. zł w zakresie rozwoju sportu. W trybie pozakonkursowym przyznaliśmy także tzw. małe granty na kwotę blisko 180 tys. zł w ramach: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 79 tys. 350 zł, wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych 24 tys. 300 zł, turystyki 27 tys. 667 zł, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 10 tys. 590 zł, rozwoju sportu 36 tys. zł.

W 2020 r. przyznano ogółem 44 dotacje dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych). 29 dotacji w ramach konkursów na łączną kwotę ok. 1,5 mln zł i 15 w ramach małych grantów na ponad 100 tys. zł.

W 2021 r. wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi wynosi (z uchwały budżetowej) ogółem około 1,6 mln zł. W ogłoszonych otwartych konkursach ofert organizacje pozarządowe i kluby sportowe złożyły łącznie 38 ofert, a dofinansowanie otrzymało 26 wniosków. Przyznane zostały także tzw. małe granty. Ogółem wpłynęło 26 ofert.

STAWIAMY NA BEZPIECZEŃSTWO

Rowerowy patrol

Zależy nam na tym, by mieszkańcy naszego miasta czuli się bezpiecznie. Od 2019 roku na ulicach miasta, oprócz patroli pieszych i zmotoryzowanych Straży Miejskiej, można spotkać również funkcjonariuszy na rowerach. To dodatkowo bardzo ekologiczne rozwiązanie. Pełniąc służbę na „dwóch kółkach”, strażnicy zwracają uwagę na wykroczenia porządkowe i drogowe oraz czuwają nad bezpieczeństwem osób przemieszczających się ulicami miasta.

Hybrydowy radiowóz dla policji

Wsparliśmy zakup pierwszego hybrydowego radiowozu dla zawierciańskich policjantów. Toyota Corolla kombi została kupiona ze środków Gminy Zawiercie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz budżetu KWP w Katowicach. W tym roku także zakupiliśmy nowy sprzęt dla zawierciańskich policjantów. Jego łączna wartość to około 9 tys. zł. Sprzęt to nowoczesny alkomat Alcoquant 6020 plus. W urządzeniu tym zastosowane zostały najnowsze technologie dla uzyskania eliminacji błędów pomiarowych i zapewnienia najwyższej dokładności pomiaru. Koszt wynosi blisko 4 tys. zł. Miasto zakupiło również dwa aparaty NIKON D3500 o łącznej wartości blisko 5 tys. zł. Posłużą one policjantom między innymi do obsługi różnych zdarzeń na terenie powiatu. Sprzęt został przekazany w formie darowizny.

Wspieramy strażaków-ochotników

Dzięki wsparciu Gminy Zawiercie (400 tys. zł) nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wart ponad 860 tysięcy złotych trafił niedawno do OSP Marciszów. Pozostałą część funduszy na zakup pojazdu pozyskano z Komendy Głównej PSP, a także z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowy samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu Renault D16 trafił także do OSP Żerkowice. Kosztował blisko 800 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu Gminy Zawiercie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W tym roku nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy trafił do OSP Kromołów. Jego koszt to około 878 tys. zł. Wsparcie naszego miasta wyniosło 440 tys. 555 zł. Pozostała część została sfinansowana między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i środków własnych jednostki.

Nowe kamery w mieście

Cały czas inwestujemy w bezpieczeństwo naszych mieszkańców, dlatego zakończył się pierwszy etap rozbudowy i modernizacji monitoringu oraz montaż nowych punktów kamerowych. Lokalizacje zostały uzgodnione z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. W pierwszej kolejności zakupiliśmy nowoczesny sprzęt, który umożliwia rozbudowę całego systemu. Chodzi o serce monitoringu, czyli serwer. Rozmieszczenie nowych punktów kamerowych uzależnione było między innymi od liczby i rodzaju negatywnych zdarzeń w danym rejonie miasta. Należy podkreślić, że parametry techniczne zakupionych urządzeń spełniają najwyższe wymagania. Łącznie na rozbudowę i modernizację monitoringu przeznaczyliśmy około 150 tys. zł.

Nowe punkty kamerowe:

- ul. Wojska Polskiego (w rejonie sklepu Tesco);

- Osiedle Kromołów (centrum);

- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej (kamera obejmuje tereny przemysłowe po byłej Przędzalni i okolice pobliskich terenów działkowych);

Kupiliśmy również kamerę mobilną, która będzie montowana w różnych rejonach miasta (w zależności od potrzeb).

Uruchomione zostało także dodatkowe stanowisko obsługi monitoringu miejskiego w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu. Jakie niesie to za sobą korzyści dla mieszkańców? KPP ma teraz bezpośredni dostęp do obrazu z kamer monitorujących zawierciańskie ulice. W ten sposób już nie tylko strażnicy miejscy, ale także dyżurny KPP ma możliwość obserwowania kluczowych miejsc online przez całą dobę.

WSPÓŁPRACA PRZYNOSI EFEKTY

Dzięki zgodzie, którą miasto uzyskało od PKP, zaniedbane przejście podziemne pomiędzy ulicami 3 Maja a Towarową w Zawierciu, zmieniło się nie do poznania. W ramach przedsięwzięcia zostały wyremontowane schody oraz chodnik od strony ulicy Towarowej. Na terenie samego przejścia pojawiły się także nowe barierki, naprawiono schody, pomalowano ściany i wymieniono tablicę ogłoszeniową. Wyczyszczona i pomalowana została również metalowa konstrukcja wiaty, wyremontowano oświetlenie i zamontowano nowe płyty plexi. Prace zostały przeprowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawierciu. Przejście podziemne jest objęte monitoringiem wizyjnym. Niedawno pojawiły się tam także fotografie przedstawiające nasze miasto sprzed lat.

150 tys. zł na kolejny Festiwal Wiesława Ochmana

W 2019 r. Zawiercie stało się „Jurajską Stolicą Kultury i Sztuki” za sprawą I Festiwalu Wiesława Ochmana. W tym roku powróciliśmy do pięknej tradycji (po przerwie spowodowanej pandemią). Dzięki interpelacji Marii Materli (Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego), Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski zdecydował się przeznaczyć aż 150 tysięcy złotych na współorganizację, drugiej edycji Festiwalu im. Wiesława Ochmana w tym roku. Wiesław Ochman to światowej sławy śpiewak operowy (tenor), reżyser, malarz, kolekcjoner, filantrop, który od 1995 roku jest także Honorowym Obywatelem Zawiercia.

MILIONY NA DROGI I CHODNIKI

Dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę i remont gminnych dróg i chodników. Część z przedsięwzięć wpłynie na poprawę komfortu mieszkańców i użytkowników dróg, inne stanowią dodatkowo ważny element rozbudowy infrastruktury drogowej w mieście. Pozyskane środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także Unii Europejskiej. Dzięki takim rozwiązaniom samorząd nie musi pokrywać wszystkich kosztów związanych z realizacją tych ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Ulica Kromołowska - wyremontowaliśmy 625-metrowy fragment nawierzchni ul. Kromołowskiej od ulicy Snopkiewiczówny do ulicy Wiosny Ludów. Wartość prac opiewała na kwotę blisko 333 tys. zł.

Ulica Piastowska – blisko 190 tys. zł – tyle kosztował remont kapitalny ul. Piastowskiej. W ramach zadania została wymieniona nawierzchnia na całej długości jezdni. Wymieniono również chodniki.

Ulica Stalowników - W ramach inwestycji wartej prawie 160 tys. zł wyremontowano 290 metrów bieżących chodnika wraz z krawężnikami wzdłuż ul. Stalowników.

Ulica Sienkiewicza – Remont chodnika (odcinek od ulicy Równej do ulicy Polskiej po stronie budynków z numerami nieparzystymi) kosztował prawie 190 tys. zł.

Ulica Wyszyńskiego - Inwestycja polegała na przebudowie ponad 500 metrów jezdni od skrzyżowania z ulicą 3 Maja. Zamontowano nowe krawężniki. Przy Przedszkolu Integracyjnym nr 3 powstał nowy chodnik i bezpieczne przejście dla pieszych. Wartość zadania to około 650 tys. zł.

Ulica Polska - Pierwszy etap prac polegał na budowie kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę. Wymieniona została nawierzchnia od skrzyżowania z ulicą Łośnicką niemal do skrzyżowania z ulicą Przechodnią, wybudowano nowe miejsca postojowe, odwodnienie drogi oraz rozbudowano oświetlenie uliczne. Inwestycja polegała także na wymianie chodnika od ulicy Przechodniej do ulicy Sienkiewicza oraz przebudowie parkingu przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego. Zadanie opiewało na kwotę około 3 mln 400 tys. zł.

Ulica Kresowa - 125 tys. zł – tyle kosztował remont kapitalny chodnika przy ul. Kresowej (odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok, po stronie budynków z numerami nieparzystymi).

Zakończył się remont ul. Malinowej. Powstała tam nowa nawierzchnia z kostki brukowej. Prace polegały także na remoncie istniejącej kanalizacji deszczowej. Wykonawcą była firma PJ BUD-REM z Zawiercia. Całość kosztowała około 155 tys. zł. Inwestycja została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ulica Wilgi – w ubiegłym roku nie wykorzystaliśmy wszystkich środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dlatego zabezpieczono ponad 353 tys. zł na przebudowę ul. Wilgi. To inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców. Remont wykonała firma Duet Usługi Drogowo-Mostowe z Zawiercia. Po przetargu okazało się, że całość będzie kosztowała około 311 tys. zł. W ramach prac powstała nowa nawierzchnia jezdni, odwodnienie, chodnik i krawężniki.

Ul. Nad Wartą i Przejściowa w Zawierciu - inwestycja polegała między innymi na budowie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej. Powstał także nowy chodnik i kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Przetarg wygrała firma Drogrem z Bytomia. Po przetargu okazało się, że cała inwestycja kosztowała prawie milion złotych. Połowę stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ulica Wierczki-Północ – remont polega na przebudowie jezdni i budowie kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie kosztowało blisko 700 tysięcy złotych. Całość zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przetarg wygrała firma Zakład Usługowo Budowlany BUD-REM z Zawiercia.

Kończy się przebudowa ul. Dożynkowej. Całość inwestycji zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotychczas gruntowa część drogi zyska nową asfaltową nawierzchnię. Dzięki temu ułatwiony zostanie dojazd do ul. Filaretów. Powstanie także nowy chodnik i krawężniki. Inwestycję wykonuje firma PJ BUD-REM z Zawiercia. Prace mają potrwać do końca listopada. Koszt to około 357 tys. zł.

Nie zwalniamy tempa

Ulica Staromiejska - W Zawierciu-Kromołowie zakończyły się prace związane z remontem chodnika przy ul. Staromiejskiej (po stronie budynków z numerami parzystymi). Inwestycja kosztowała około 190 tys. zł. Chodnik wymieniono na długości ok. 300 metrów.

Ulica Dojazd - Na odcinku od strony ul. Wierzbowej i od strony ul. Zaparkowej, ul. Dojazd ma nową nawierzchnię. Kierowców ucieszą także 24 miejsca parkingowe (w tym dwa dla osób niepełnosprawnych) naprzeciwko bloków przy ul. Dojazd 19 i 21. Na całej powierzchni parkingu wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej. W tym miejscu zamontowano także nowe oświetlenie. Całość kosztowała 200 tys. zł.

Ulica Żwirowa - Rozbudowa ul. Żwirowej kosztowała blisko 675 tys. zł. Powstał chodnik, nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, a także rów odwadniający i wjazdy na posesje.

Zakończył się remont chodnika przy ul. Szymańskiego (po stronie budynków z numerami nieparzystymi). Chodzi o odcinek między ulicami Niedziałkowskiego i Kościuszki. Inwestycję wykonała firma Duet Usługi Drogowo-Mostowe z Zawiercia. Całość kosztowała około 219 tys. zł.

Ponad 244 tys. zł - tyle kosztowała budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7. Teraz jest bezpieczniej i ładniej. Powstało 19 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą był Zakład Usługowo Budowlany BUD-REM z Zawiercia.

WSPÓŁPRACA Z POWIATEM

Przebudowa ulicy Łośnickiej

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Piłsudskiego (rondo) do drogi krajowej nr 78 w Zawierciu – Kromołowie. To efekt współpracy Miasta Zawiercie ze Starostwem Powiatowym. Projekt przewidywał między innymi: wymianę konstrukcji drogi (w rejonie Huty CMC), wzmocnienie nawierzchni jezdni na pozostałym odcinku, remont drogi, poszerzenie podbudowy drogi na odcinku jezdni bez chodników i wykonanie utwardzonego pobocza, przebudowę i budowę nowych zatok autobusowych, przebudowę istniejących chodników (z wymianą krawężników). RPWiK w trakcie trwania remontu przy okazji zmodernizował  sieć wodno-kanalizacyjną.

Przebudowa ulicy Myśliwskiej

To kolejny efekt współpracy Miasta Zawiercie ze Starostwem Powiatowym oraz Porębą. Powiat otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2014-2020. Inwestycja polega między innymi na przebudowie drogi powiatowej na długości około 2,5 km, poszerzeniu jezdni i przebudowie chodników, wprowadzeniu ciągu pieszo-rowerowego. Wkład własny zapewnili Powiat Zawierciański, Zawiercie i Poręba.

Rondo przy SP 1

Miasto ogłosiło przetarg na bardzo ważną inwestycję. Chcemy poprawić bezpieczeństwo pieszych w miejscach, które są dla nich najbardziej niebezpieczne. Dlatego planujemy, że skrzyżowanie dróg powiatowych 11 Listopada, Mrzygłodzkiej i Włodowskiej oraz drogi gminnej (Szkolna) zostanie przebudowane, a przejścia dla pieszych doświetlone. Chodzi także o nowe rondo, które ma być zlokalizowane w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1. Od kilku lat podejmowane były próby poprawy warunków drogowych panujących w tym miejscu. Szansa pojawiła się, gdy Wojewoda Śląski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych). Liczymy na dofinansowanie tej inwestycji. Konieczne było porozumienie między zarządcami dróg (pomiędzy Powiatem Zawierciańskim i Zawierciem). Ostatecznie to nasze miasto złożyło wniosek o dofinansowanie dla tej kluczowej inwestycji. Zrobimy wszystko, by została ona zrealizowana jak najszybciej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że skrzyżowanie wymaga przebudowy, a przejścia dla pieszych w tym rejonie doświetlenia. Zakładamy, że inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłym roku.

INFRASTRUKTURA NA WYSOKIM POZIOMIE

Drogowa

Jesteśmy przekonani, że budowa obwodnicy ruszy już wkrótce. W Zawierciu podpisano umowę na budowę obwodnicy miasta oraz sąsiedniej Poręby. To niezwykle ważna inwestycja dla mieszkańców. W październiku dotarła do nas dobra informacja: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia.

Kolejowa

Ruszyły prace związane z rewitalizacją i odbudową częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie. W ramach inwestycji na stacji Zawiercie powstanie m.in. nowy peron nr 3 oraz nowe windy. Przypomnijmy, przebudowa jest warta ponad 660 mln zł netto. Perony będą oświetlone i wyposażone w wiaty oraz ławki. Komfort i bezpieczeństwo zapewnią nagłośnienie i monitoring oraz czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. W Zawierciu, Pyrzowicach i Tarnowskich Górach zostaną zamontowane windy, a perony na stacjach: Tarnowskie Góry, Siewierz i Poręba zostaną zmodernizowane. Powstaną całkiem nowe przystanki osobowe: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice Łubne, Zawiercie Kądzielów oraz stacja Pyrzowice Lotnisko.

Rewitalizacja i elektryfikacja dotyczyć będzie w sumie ok. 48 km linii kolejowej. Pociągi towarowe na tej trasie przyspieszą nawet do 80 km/h, a osobowe osiągną prędkość do 140 km/h. Pasażerowie z Zawiercia dojadą do lotniska w 23 minuty, a z Tarnowskich Gór w niecałe 20 minut. Podróżni z Katowic i z Częstochowy pokonają tę drogę w niespełna godzinę. Inwestycja swoim zasięgiem obejmie 52 obiekty inżynieryjne, w tym budowę dwupoziomowych skrzyżowań m.in. z autostradą A1 i drogą wojewódzką DW 913 Będzin – Pyrzowice. Będzie bezpieczniej także dzięki modernizacji 38 przejazdów kolejowo-drogowych. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest w II kwartale 2023 roku.

Rowerowa

Zakończyła się budowa tras rowerowych razem z węzłami przesiadkowymi. Inwestycja kosztowała ponad 13,5 mln złotych, ale otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ponad 9,5 mln zł). Trasy rowerowe przebiegają przez: Zawiercie (dworzec PKP) - Kolonię Ręby - Blanowice - Pomrożyce - Skarżyce (okolice Zamek Bąkowiec w Zawierciu - Skarżycach) - Morsko (około 13,5 km) oraz przez Zawiercie - Kromołów - Skarżyce (około 12,3 km). W mieście pojawiły się łącznie 102 stojaki rowerowe i 5 wiat rowerowych, w których znalazło się po 20 stanowisk. Przy węzłach przesiadkowych pojawiło się oświetlenie solarne, ławki, stacje naprawy rowerów i kosze na śmieci.


 

21

LIS

2021

1851

razy

czytano

1390/7872

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.