Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji

Miasto Zawiercie rozpoczęło proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

27 października 2021 r. Rada Miejska w Zawierciu podjęła uchwałę nr LIII/67/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 2030.
Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zawiercie zostały wskazane w załączniku do uchwały nr LI/645/21 podjętej w dniu 29 września 2021 r. przez Radę Miejską w Zawierciu.


Zgłaszane projekty powinny być realizowane na podobszarach rewitalizacji:

  • podobszar 1 – os. Stary Rynek, wydzielony z jednostki I,
  • podobszar 2 – os. TAZ z terenami rekreacji, wydzielony z jednostki I,
  • podobszar 3 – ul. 11 Listopada z otoczeniem, obejmujący jednostkę V,
  • podobszar 4 – os. Miodowa z otoczeniem, obejmujący jednostkę VI,
  • podobszar 5 – os. Centrum, obejmujący jednostkę X,
  • podobszar 6 – os. wielorodzinne w Kromołowie z otoczeniem, obejmujący jednostkę XX.    

                  
Podstawowym celem sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest zaplanowanie kompleksowych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych (powiązanych wzajemnie, obejmujących aspekty społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe), służących wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.


Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji.
Mapy podobszarów oraz formularz przedsięwzięć rewitalizacyjnych można pobrać pod adresem www.zawiercie.bip.net.pl oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Zawierciu w zakładce Rewitalizacja Zawiercia.
Wypełnione formularze można składać do 6 grudnia 2021 r.:

  • w postaci papierowej do skrzynki podawczej przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Zawierciu (ul. Leśna 2),
  • w postaci papierowej (na adres referat Rewitalizacji, Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Marszałkowska 29),
  • w postaci elektronicznej (na adres e-mail: rewitalizacja@zawiercie.eu).

07

LIS

2021

409

razy

czytano

839/7283

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.