Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Październikowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Październikowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu

Wiele tematów omawiali zawierciańscy radni w trakcie październikowych obrad. Przyjęli między innymi informację na temat stanu realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Pod uwagę brano także wyniki egzaminów. Zwiększono plan wydatków dla Referatu Informatyki na kwotę 120 tys. zł. Chodzi o zakup komputerów, które umożliwią ciągłość pracy Urzędu Miejskiego w przypadku rozprzestrzenienia się COVID-19. Zakupione zostaną także nowe drukarki dla Wydziału Podatków.

Blisko 770 tys. zł to kwota, która wiązała się z koniecznością zabezpieczenia środków na dzieci zdrowe oraz dzieci niepełnosprawne w jednostkach publicznych i niepublicznych na terenie miasta. 19 tys. 500 zł trafi do Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół. Pieniądze te pozwolą na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 4. 10 tys. zł to dodatkowe środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych i odgromowych oraz przegląd podręcznego sprzętu ppoż.

Tyle samo dodatkowych środków zabezpieczono dla OSP na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

Powrócił temat utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawierciu (jako samodzielnej jednostki organizacyjnej). Zmiany są konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Chodzi między innymi o nowelizację ustawy o pomocy społecznej (art. 111a). W myśl przepisów gmina (miasto) może połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jasne jest, że placówka wsparcia skierowana dla osób z tego typu zaburzeniami powinna funkcjonować jako odrębna jednostka. Ostatecznie dwie uchwały w sprawie ŚDS (także ta w sprawie nadania statutu jednostce) zostały przez radnych przyjęte.

Przyjęto też uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Stary Rynek. Radni nie przyjęli uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów przy ul. Leśnej i Ignacego Paderewskiego. W związku z tym projektem powróciła dyskusja na temat budowy nowej hali sportowej w mieście, bowiem byłby pierwszy krok do zmian. Uchwała umożliwiałaby przebudowę obecnie istniejącej hali OSiR Zawiercie przy ulicy Moniuszki i dostosowanie jej m.in. do wymogów siatkarskiej PlusLigi.

Tak wyglądało głosowanie w tej sprawie: „Za” byli: radni Mariusz Borzęcki, Mariusz Golenia, Dominik Janus, Dariusz Kurek, Tomasz Pacia, Przemysław Trepka, Justyna Wesołowska, Zbyszek Wojtaszczyk. Przeciw: Beata Chawuła, Martyna Gajos, Witold Grim, Elżbieta Kornobis-Wieczorek, Ewa Mićka, Henryk Mól, Michał Myszkowski, Damian Świderski. Od głosu wstrzymał się: Jerzy Paweł Radosz.

Ważna była również uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawiercie do 2030 roku. Dlaczego? GPR pomaga ożywiać zaniedbane i zapomniane miejsca. Oczywiście w całym procesie nie chodzi o same budynki, ale także o ludzi, którzy w nich mieszkają. Radni podjęli uchwałę w tej sprawie.

Pochylili się także nad uchwałą w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji Miasta Zawiercie do zmian klimatu do 2030 roku. Podjęcie uchwały było konieczne, by rozpocząć prace nad tym strategicznym dokumentem. Celem opracowania MPA do zmian klimatu jest stworzenie podstaw do podejmowania przez władze miasta decyzji strategicznych i inwestycyjnych, które uwzględniałyby zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Dokument stanowi także kluczowe narzędzie kształtowania miejskiej polityki adaptacyjnej. Ostatecznie radni przyjęli tę uchwałę.

Jeden z punktów dotyczył zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji. Mieszka ona obecnie na terytorium Republiki Uzbekistanu. Tadeusz Wytrwał jest potomkiem polskiej rodziny zesłanej w latach trzydziestych XX wieku na Syberię (na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku przeniosła się do Uzbekistanu). Radni poprzez uchwałę wyrazili stanowisko poparcia dla inicjatywy uzyskania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. To jedynie niektóre z uchwał. Wideo z sesji wkrótce będzie dostępne.

28

PAŹ

2021

277

razy

czytano

797/7217

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.