Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Budżet Obywatelski w Zawierciu i powrót Młodzieżowej Rady Miasta

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Budżet Obywatelski w Zawierciu i powrót Młodzieżowej Rady Miasta

Za nami czerwcowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu. Radni głosowali m.in. za przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia budżetu obywatelskiego w naszym mieście oraz za powołaniem Młodzieżowej Rady Miasta.

Za przyjęciem uchwały dotyczącej Budżetu Obywatelskiego zagłosowało 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny. Radni zastanawiali się, czy fundusz obywatelski nie zastąpi środków przeznaczonych na fundusz osiedlowy, jednak Wiceprezydent Małgorzata Benc wytłumaczyła, że Budżet Obywatelski nie likwiduje budżetu osiedlowego, a prezydent jest za tym, żeby z każdym rokiem zwiększać budżet dla osiedli. Budżet obywatelski nie zamyka więc drogi do tego, aby osiedla inwestowały w ramach budżetu osiedlowego.

Na sesji największe dyskusje wzbudziły projekty uchwał dotyczące podwyżek cen za usługi placówek oświatowych. Pierwsza uchwała była związana z czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustaleniem opłaty za świadczenia udzielone w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie. W myśl tej uchwały przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie w wymiarze 5 godzin dziennie, a powyżej tego wymiaru czasu obowiązuje opłata 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Zwolnieniu z opłaty podlegają rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podobne rozwiązania zastosowano w wielu gminach. Małgorzata Benc podkreśliła, że środki wpływające z tego tytułu do budżetu Gminy będą wykorzystywane na pomoce dydaktyczno-wychowawcze oraz na wyposażenie placówek edukacyjnych, a także na wynagrodzenia dla nauczycieli. Wiceprezydent uspokoiła również, że Gmina nie podnosi stawek żywieniowych, mimo że koszty żywności szybko rosną. Gmina obecnie dopłaca do oświaty ponad 8 mln złotych więcej niż w 2017 r. Uchwała została podjęta przy poparciu przez 9 radnych (5 było przeciwnych, a 2 osoby wstrzymały się od głosu).

Kolejna uchwała dotycząca oświaty wzbudziła największe emocje. Dotyczyła ona ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zawierciu. Stawka nie była zmieniana od 2011 roku, tymczasem wzrosły m.in. koszty wyżywienia oraz wynagrodzenia dla nauczycieli. Radny Przemysław Trepka na początku obrad sesyjnych apelował o wycofanie druku dotyczącego tej uchwały z porządku obrad, jednak większość radnych zagłosowała za tym, żeby uchwała została przedyskutowana na czerwcowej sesji. Zgodnie z nią opłata za pobyt dziecka w żłobku miała wynosić 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Radna Paulina Pietras wystosowała prośbę o łagodniejsze i kilkustopniowe podnoszenie opłat i złożyła wniosek merytoryczny o zmniejszenie podwyżki z 10% na 5% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Radni większością głosów opowiedzieli się za propozycją radnej, by wprowadzić zmianę merytoryczną uchwały. Za uchwałą ze zmianami zagłosowało 10 radnych (M. Borzęcki, M. Gajos, M. Golenia, D. Janus, D. Kurek, T. Pacia, P. Pietras, J. Radosz, J. Wesołowska, Z. Wojtaszczyk), 7 było przeciwnych (J. Janik-Jaworska, E. Kornobis-Wieczorek, E. Mićka, H. Mól, M. Myszkowski, D. Świderski, P. Trepka). W związku z wynikiem głosowania od września opłaty za żłobek wzrosną z 30 zł do 140 zł za miesiąc pobytu dziecka w placówce.

Radni głosowali również za utworzeniem Zawierciańskiego Klastra Energii,  za udzieleniem pomocy finansowej Gminie Nowy Targ na usunięcie skutków pożaru w miejscowości Nowa Biała oraz za wystąpieniem Gminy z Jurajskiej Organizacji Turystycznej.

Jednym z ostatnich punktów porządku obrad była uchwała dotycząca powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie. Mimo wątpliwości części radnych, uchwała została przegłosowana. Swoje poparcie dla projektu uchwały wyraziło swoim podpisem prawie 900 osób. Pełnomocnikiem Komitetu w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zawiercie jest pani Maria Grabowska – prezes Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To dowód na to, że w Zawierciu dochodzi o międzypokoleniowej współpracy, która w przyszłości może zaowocować bardzo ciekawymi inicjatywami. Młodzieżowa Rada Miasta pozwoli zwiększyć zainteresowanie młodych ludzi sprawami publicznymi oraz zaangażować młodzież w sprawy lokalne.

 

02

LIP

2021

404

razy

czytano

1094/7217

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.