Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Debata nad raportem o stanie gminy za 2020 rok

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Debata nad raportem o stanie gminy za 2020 rok

nowa

Prezydent Miasta Zawiercie przedstawił Radzie Miejskiej w Zawierciu Raport o stanie Gminy Zawiercie za 2020 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Zawiercie, a także wykonywania uchwał podjętych przez Radę Miejską w Zawierciu.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji 19 maja 2021 r. o godzinie 13. Nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę, w której zbierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej 18 maja 2021 r. To dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być rozpatrywany Raport. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (art. 28aa ust. 7 pkt. 2 Ustawy o samorządzie gminnym).

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem składa się w Urzędzie Miejskim w Zawierciu do Referatu Biura Rady Miejskiej (prosimy nie wrzucać zgłoszenia do skrzynki znajdującej się przed urzędem) w dniach: poniedziałek (8-16 oraz wtorek, środa czwartek i piątek (7-15). Po wejściu do urzędu, prosimy kontaktować się z pracownikiem Referatu Biura Rady.

Osobę zgłaszającą się do debaty, prosimy o podanie swojego adresu mailowego i numeru telefonu na karcie zgłoszenia oraz na adres radamiejska@zawiercie.eu. Adres mailowy mieszkańca konieczny będzie do umożliwienia brania udziału w sesji Rady Miejskiej w trybie zdalnym i do zadania pytania. Link do udziału w sesji będzie przesłany na wskazany przez mieszkańca adres na pół godziny przed rozpoczęciem sesji Rady Miejskiej w Zawierciu 19 maja 2021 r.

Raport nad stanem Gminy oraz zgłoszenie do debaty nad Raportem można znaleźć pod linkiem: RAPORT 2020

28

KWI

2021

101

razy

czytano