Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Co z herbem Zawiercia?

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Co z herbem Zawiercia?

W związku z różnymi informacjami i komentarzami pojawiającymi się w internecie, przypominamy to, o czym pisaliśmy... kilka miesięcy temu.
 
W statucie Zawiercia, przyjętym uchwałą w 2010 r., nie znajduje się adnotacja o tym, że miasto posiada swój herb.
 
Ten, funkcjonujący wcześniej przez 20 lat, a zatwierdzony przez Radę Miejską w Zawierciu w 1990 roku, został uznany za niezgodny z zasadami heraldyki. Taka była ocena Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (zajmuje się opiniowaniem wzorów herbów i flag).
 
Prace nad stworzeniem nowego herbu rozpoczęto na przełomie 2005 i 2006 roku, a prowadziła je specjalnie powołana do tego celu Komisja Kultury. Koncepcja nie spotkała się jednak z pozytywną opinią mieszkańców oraz organizacji społecznych i politycznych.
 
Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania projektu herbu i insygniów Gminy Zawiercie wraz z uzasadnieniem.

17

KWI

2021

15

razy

czytano