Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Tyle zrobiliśmy w ciągu 2 lat kadencji RAPORT

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Tyle zrobiliśmy w ciągu 2 lat kadencji RAPORT

Szanowni Mieszkańcy,

za nami 2 lata wspólnej pracy na rzecz miasta. To aż tyle i tylko tyle. Z wielu względów - między innymi z powodu pandemii - był to dla nas wszystkich bardzo trudny okres. Choć musieliśmy zmierzyć się z wieloma przeszkodami, robiliśmy, co w naszej mocy, by wykorzystać ten czas najlepiej, jak potrafiliśmy. Każdego dnia wspólnie z moimi zastępcami i pracownikami Urzędu Miejskiego w Zawierciu robimy wszystko, by nasze miasto wciąż się rozwijało.

Walczymy ze smogiem. Rozwijamy infrastrukturę drogową i rowerową. Stawiamy też na rewitalizację najbardziej zaniedbanych i zapomnianych obszarów. Dbamy o zdrowie mieszkańców, tworząc nowe obiekty sportowe i rekreacyjne. Zabiegamy o środki zewnętrzne na realizację inwestycji w mieście.

Odkąd objąłem stanowisko Prezydenta Zawiercia i złożyłem uroczyste ślubowanie, udało nam się zrealizować wiele planów. Dziś jesteśmy prawie na półmetku kadencji. Wiele inwestycji i przedsięwzięć jest jeszcze przed nami. Liczę, że dzięki współpracy z Radą Miejską i przy Państwa wsparciu uda nam się dalej zmieniać nasze miasto na lepsze.

Łukasz Konarski, Prezydent Zawiercia

REWITALIZACJA I TERMOMODERNIZACJA

Podczas jednego ze spotkań z Radnymi Rady Miejskiej poruszany był temat budowy mieszkań w Zawierciu. Przymierzamy się do utworzenia spółki, która zajmowałaby się budownictwem mieszkaniowym. Wszystko po to, by skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na ten cel.

Nie możemy jednak zapomnieć, że w Zawierciu są miejsca, które były przez lata zaniedbywane. Nie możemy wymazać ich z mapy naszego miasta. Wręcz przeciwnie, staramy się, by wzorem innych miast - z dawnej architektury uczynić atut i powód do dumy. Od listopada 2019 roku przy ulicy Marszałkowskiej działa Referat Rewitalizacji, którego głównym zadaniem jest koordynacja procesu rewitalizacji w Gminie Zawiercie. Oczywiście rewitalizacja to nie tylko budynki, ale przede wszystkim ludzie, którzy w nich mieszkają. To oni są najważniejsi. Prowadzone przez nas działania są więc nie tylko długofalowe, ale także kompleksowe.

Pałacyk Szymańskiego

Remont Pałacyku Szymańskiego to jedno z pierwszych zadań, które stanowiło element kompleksowej rewitalizacji osiedla TAZ. Ten budynek o bardzo ciekawej architekturze stanowi część układu urbanistycznego osiedla robotniczego TAZ. Wpisany jest do rejestru zabytków województwa śląskiego. Znajduje się w nim obecnie m.in. siedziba Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz klub Novum. Między innymi dzięki środkom unijnym udało się wyremontować ten obiekt. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 1 mln 142 tys. zł, z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 stanowiło niespełna 600 tys. zł. Zakres prac obejmował oczyszczenie elewacji. Konserwację przeszły też okna budynku. Wymienione zostało pokrycie dachowe. Wykonano obróbki blacharskie. Dodatkowo wyremontowano schody wejściowe, wzmocniono trzony kominowe i elementy konstrukcyjne więźby dachowej.

Kiedyś łaźnia miejska – dziś Galeria Stara Łaźnia

Dawna łaźnia miejska przy ul. Westerplatte 2 to kolejne miejsce, które pełniło ważną rolę w historii naszego miasta. Modernizacja budynku kosztowała 3 mln 800 tys. zł. Na ten cel udało nam się pozyskać dofinansowanie w kwocie 2 mln 724 tys., z tzw. ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Gmina otrzymała też z budżetu państwa przeszło 300 tys. zł. W ramach robót budowlanych wykonano prace związane z renowacją i odtworzeniem wszystkich elewacji budynku wraz z konstrukcją dachu. Prace nie ominęły również wnętrza. Od 1 września Galeria Stara Łaźnia w Zawierciu została oficjalnie otwarta dla mieszkańców, a zwiedzanie jest bezpłatne. To wyjątkowe miejsce na mapie regionu. Można w nim obejrzeć m.in. dzieła znakomitego artysty i Honorowego Obywatela Zawiercia śp. Leszka Dutki, a także szkło z wzorcowni zawierciańskiej huty. To obiekt, który łączy pokolenia, ponieważ odpowiada na potrzeby osób w każdym wieku. W Galerii Stara Łaźnia w Zawierciu można zobaczyć sztukę współczesną - dzieła malarskie, rysunki, grafikę, rzeźbę, szkło użytkowe, ceramikę użytkową. Będziemy również prezentować fotografię artystyczną i reportażową. Bardzo ważne jest to, że udało nam się uratować eksponaty z zawierciańskiej huty szkła. Część z nich została wykupiona przez Pałac Schoena - Muzeum w Sosnowcu, a część przez nasze miasto. Nawiązaliśmy również współpracę z Sosnowcem. Będzie polegać na wymianie i wypożyczaniu eksponatów, wspólnym organizowaniu wystaw dotyczących szkła z Huty Szkła Gospodarczego, pomocy merytorycznej dotyczącej pochodzenia szkła, prowadzeniu spotkań autorskich, wymianie i wypożyczaniu zbiorów muzealnych.

Budynek przy ul. Niedziałkowskiego 1

Na początku marca ruszyły prace modernizacyjne w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1, który pierwotnie pełnił funkcję mieszkalną. Prace są w trakcie realizacji. Projekt przebudowy polega na zmianie funkcji na społeczną - powstanie tam świetlica środowiskowa. To pokazuje, że koronawirus nie zatrzymał dużych inwestycji w mieście. Prace prowadzone są jednak z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Budynek od lat niszczał i znajdował się w opłakanym stanie technicznym. W ramach prac zostaną wzmocnione wszystkie elementy konstrukcyjne, a renowacja przebiega z uwzględnieniem zaleceń konserwatora zabytków. Obiekt zostanie wyeksponowany - zaplanowano zagospodarowanie terenu wokół oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach robót wykonane zostanie m.in. centralne ogrzewanie i instalacja gazowa. Przeprowadzona zostanie także modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i deszczowej. Budynki gospodarcze przynależne do budynku głównego (dawne komórki), również zyskają nową funkcję. W pierwszym pomieszczeniu gospodarczym znajdzie się ośrodek wsparcia ofiar przemocy w rodzinie, a drugie pomieszczenie gospodarcze zostanie wykorzystane na salę świetlicową dla dzieci. Inwestycja w 95 proc. została dofinansowana w ramach ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Dofinansowanie wynosi około 3 mln 761 tys. zł.

Budynek przy ul. Westerplatte 4

Wkrótce zakończy się także modernizacja budynku przy ul. Westerplatte 4, gdzie kiedyś znajdowały się mieszkania o bardzo niskim standardzie. Pomieszczenia po remoncie zostaną przeznaczone na cele społeczne. Ta inwestycja również w 95 proc. została dofinansowana w ramach ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Dofinansowanie wynosi ponad 2 miliony 316 tysięcy złotych. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a teren wokół zostanie uporządkowany.

Akcja termomodernizacja

Zależy nam, żeby miasto stało się bardziej ekologiczne, a budynki użyteczności publicznej i wielorodzinne były jak najbardziej ekonomiczne w użytkowaniu. Z tego względu przygotowaliśmy szereg projektów dotyczących termomodernizacji. Łącznie aż 16 budynków w mieście zmieni się nie do poznania.

Otrzymaliśmy prawie 2 mln zł dofinansowania w ramach ZIT-ów (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) na termomodernizację 4 obiektów użyteczności publicznej w mieście - remizy OSP w Blanowicach i Łośnicach, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Krzywej oraz znajdującej się przy ul. Powstańców Śląskich filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Warto podkreślić, że przyznane dofinansowanie stanowi aż 85 procent wartości każdej inwestycji.

Ponad 4 miliony złotych dofinansowania udało nam się pozyskać na termomodernizację aż 12 budynków mieszkalnych, które będą realizowane w ramach 4 projektów. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Chodzi o obiekty wielorodzinne przy ul. Zegadłowicza 14, Skłodowskiej 11 oraz Szerokiej 16. Drugi projekt obejmuje termomodernizację budynków przy ul. Marszałkowskiej 29, 31 i 39, a kolejny – dotyczy budynków przy ul. Marszałkowskiej 35, 35a i 37. Czwarte przedsięwzięcie, na które miasto pozyskało dofinansowanie, to termomodernizacja budynków przy ul. Kijowskiej 8 i 10 oraz Weneckiej 2. Przewidywany koszt całkowity termomodernizacji 12 budynków to przeszło 6 mln zł.

ZDROWIE I REKREACJA

Aktywna przestrzeń w parkach

W parku im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu powstał między innymi nowy plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Kupiono także nową karuzelę oraz huśtawki - pojedynczą i podwójną. Zamontowane zostało tzw. bocianie gniazdo i huśtawka dla dzieci korzystających z wózka inwalidzkiego. To pierwsza tego typu huśtawka dla osób niepełnosprawnych w naszym mieście. Powstały też ścianki - wspinaczkowa oraz bulderingowa. Na placu zabaw mieszkańcy mogą korzystać również z nowych ławek i koszy na śmieci oraz stojaka na rowery. Nowy plac zabaw jest częścią dużo większej inwestycji, którą jest rewitalizacja całego parku Kościuszki. W ramach tego zadania wymieniliśmy około 4 tys. m kw. nawierzchni asfaltowej alejek na kostkę betonową bezfazową. Taka nawierzchnia idealnie nadaje się do jazdy na rowerze czy na rolkach. Oprócz tego wykonany został remont dwóch mostków na rzece i wymienione zostały balustrady na moście w ciągu ulicy Kościuszki. Całość rewitalizacji parku kosztowała niespełna 1,5 mln zł. Większą część tej kwoty stanowią środki zewnętrzne – unijne i z budżetu państwa. Środki Gminy Zawiercie to nieco ponad 70 tys. zł.

Dzięki unijnemu wsparciu metamorfozę przeszedł również park im. Adama Mickiewicza. W ramach inwestycji wartej około 2,5 mln zł wykonano: nawierzchnię ścieżek, w tym ciąg pieszo-rowerowy, mostki, krąg taneczny z cegły klinkierowej z barierką dla osób niepełnosprawnych, zamontowano także nowe urządzenia na placu zabaw oraz położono nawierzchnię bezpieczną. Dodatkowo nasadzono drzewa i krzewy, wykonano trawniki.

Te obszary są systematycznie uzupełniane o nowe urządzenia np. drewniane leżaki. W obu parkach zostały zamontowane także zadaszone ławki z przewijakami, które bardzo spodobały się rodzicom najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Basen miejski w nowej odsłonie

Basen miejski od lat popadał w ruinę. Mieszkańcy wielokrotnie zaznaczali, że remont jest konieczny. W ramach prac wyburzono starą trybunę, naprawiono nieckę basenową, zbudowano drewniany podest wokół basenu, wymieniono całą powierzchnię chodnikową na terenie obiektu, zamontowano ekologiczne solarne lampy LED, ławki, kosze, prysznice. Kupiliśmy również 20 leżaków i piaskownicę dla dzieci.

Inwestujemy w zdrowie mieszkańców

Wkrótce na terenach OSiR w Zawierciu powstanie tężnia solankowa. Wychodzimy bowiem z założenia, że zawsze warto inwestować w zdrowie mieszkańców. Specjaliści zaznaczają, że godzinny pobyt w pobliżu tężni solankowej pozwala na przyswojenie takiej samej dawki jodu, jak w trakcie trzech dni spędzonych nad morzem. Wdychanie solanki ma potwierdzony przez lekarzy zbawienny wpływ na organizm człowieka. Powietrze wokół tężni stworzy mikroklimat podobny do tego, którym możemy cieszyć się nad morzem.

Wspieramy szpital w walce z pandemią

Dzięki wsparciu Gminy Zawiercie Szpital Powiatowy w Zawierciu może szybciej wykonywać badania w kierunku koronawirusa. Aparat Argenta QT-8000 z automatycznym ekstraktorem kosztował ponad 330 tysięcy złotych i pozwala na wykonywanie jednocześnie do 98 testów. Zakup był bardzo potrzebny, ponieważ dzięki temu aparatowi można sprawdzić w laboratorium w Zawierciu, czy ktoś jest zakażony. Dodatkowo z gminnych środków kupiliśmy 500 testów dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu (za 70 tysięcy złotych).

Dotacje na likwidację azbestu

Gmina w 2019 roku przyznała 37 dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest na kwotę blisko 50 tys. zł. Do końca października bieżącego roku wpłynęły 32 wnioski i do tego czasu podpisano 23 umowy.

Chcemy mieć czyste powietrze

Ponad 14 mln zł kosztował zakup 15 nowych autobusów dla Zawiercia i dzięki temu tabor Zakładu Komunikacji Miejskiej powiększył się o 6 autobusów midi (każdy może przewozić do 80 osób) oraz 9 autobusów mini (do 40 osób każdy). Nowoczesne pojazdy wytwarzają mniej szkodliwych spalin.

Jesteśmy także liderem projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim, na które Gmina Zawiercie otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach programu przewidziano budowę mikroinstalacji OZE dla mieszkańców (w tym instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę). Łącznie z terenu Gminy Zawiercie zostało złożonych ok. 1000 wniosków. Wartość zadania dla samej Gminy Zawiercie wynosi ponad 21 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to blisko 16 mln zł.

Od początku 2020 roku w Agencji Rozwoju Zawiercia funkcjonuje punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze”, gdzie mieszkańcy mogą składać wnioski i uzyskać dofinansowanie. To efekt porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W sierpniu przy źródłach rzeki Warty w Zawierciu - Kromołowie gościło Mobilne Biuro Programu. Eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odpowiadali na pytania dotyczące termomodernizacji, wymiany tzw. kopciuchów oraz - co najważniejsze – pomagali wypełnić wnioski o dotacje.

To tylko niektóre ze sposobów walki ze smogiem w Zawierciu. Niezmiernie cieszy fakt, że mieszkańcy także mają dość smogu i chcą, by w Zawierciu było go znacznie mniej. Dowodem na to są składane wnioski o udzielanie dotacji z budżetu gminy na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji lub wprowadzające do systemu grzewczego urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. W 2019 roku pozytywnie rozpatrzono 52 wnioski na kwotę ponad 100 tys. zł, a do końca października br. wpłynęło aż 109 wniosków i podpisano już 52 umowy – obecnie część wniosków jest nadal rozpatrywanych.

Z „kopciuchami” walczy także Straż Miejska, która przez cały rok prowadzi kontrole nieruchomości pod kątem sprawdzania spalanych substancji. Kilka razy na terenie miasta zostały zorganizowane również specjalne warsztaty, podczas których funkcjonariusze uczyli jak prawidłowo rozpalić w piecu.

Na terenie Gminy Zawiercie funkcjonuje 18 czujników tworzących system do pomiaru i wizualizacji jakości powietrza. Zlokalizowane są one przy ul. Leśnej na budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Dąbrowskiego 4 na budynku Administracji Domów Mieszkalnych, a także na budynkach Szkół Podstawowych nr: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 13, Przedszkola nr 2, OSP w Bzowie, Blanowicach, Karlinie, Łośnicach, Marciszowie, Pomrożycach, Skarżycach, Żerkowicach. Każde z zainstalowanych urządzeń pomiarowych zapewnia pomiar: stężenia pyłów PM 2,5 i PM 10, temperatury powietrza w °C, wilgotności powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego w hPa. W naszym mieście działa również stacja pomiarowa w ramach Państwowego Monitoringu Powietrza przy ul. Gałczyńskiego (teren Przedszkola nr 4), gdzie pomiary stężenia pyłu zawieszonego prowadzone są metodą automatyczną, co oznacza, że wyniki są natychmiast dostępne.

Dzięki rozbudowanemu systemowi mieszkańcy mogą się dowiedzieć, gdzie i kiedy mogą bezpiecznie udać się na spacer i jaka jest najlepsza pora na aktywność fizyczną na zewnątrz. Jakość powietrza można sprawdzić na airly.eu oraz na stronie internetowej www.zawiercie.eu w zakładce „dla mieszkańców” - „ochrona powietrza”.

MIESZKAŃCY MAJĄ GŁOS

Miasto to przede wszystkim jego mieszkańcy, dlatego staramy się robić wszystko, by mogli oni decydować o tym, jak zmienia się Zawiercie. Od początku bieżącej kadencji wdrożyliśmy szereg narzędzi usprawniających i ułatwiających komunikację mieszkańców, przedsiębiorców i społeczników z Urzędem Miejskim.

Powołaliśmy Zespoły Dialogu Obywatelskiego, które skupiają się na badaniu potrzeb społecznych. Ich zadaniem jest polepszenie skuteczności działań kierowanych do mieszkańców.

W odpowiedzi na likwidację Młodzieżowej Rady Miasta (uchwałą radnych), powstało Zawierciańskie Forum Młodzieży, które jest organem doradczym i działa w imieniu młodych mieszkańców Zawiercia. W ten sposób młodzież, za pośrednictwem powołanego zespołu, może aktywnie uczestniczyć w życiu miasta.

Nadal doskonale układa się współpraca z Zawierciańską Radą Seniorów. Zarówno jej członkowie, jak i wolontariusze pomagają nam tworzyć miasto przyjazne dla środowisk senioralnych.

ZDO „Forum Osiedli i Sołectw”, w którego skład wchodzą przewodniczący osiedli i sołtysi, skupia się natomiast na sprawach i problemach dotyczących osiedli i sołectw.

W związku z tym, że każda dyscyplina sportowa jest równie ważna dla przyszłości miasta powołane zostało Forum Sportu. Zaproszeni do tej inicjatywy działacze z różnych środowisk sportowych mogą wspierać władze miasta m.in. w kwestiach tworzenia sprawiedliwego budżetu na działalność sportową, przygotowywaniu projektów uchwał czy rekomendowaniu programów promujących aktywność fizyczną (w tym stypendia i nagrody za nadzwyczajne osiągnięcia). Priorytetami Zawierciańskiego Forum Sportu są: zapewnienie pełnego wykorzystania potencjału najmłodszych zawodników każdego typu (od szachistów po biegaczy), odkrywanie nowych talentów oraz promowanie wszystkich dyscyplin sportowych.

Zawierciańskie Forum Przedsiębiorców to natomiast grupa ekspercka, której zadaniem jest aktywne uczestnictwo w planowaniu rozwoju gospodarczego w mieście, wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz decydowanie o strategicznych inwestycjach w regionie. Dzięki połączeniu kompetencji, doświadczenia i wiedzy, wspólnie możemy stworzyć gospodarczy krajobraz nowoczesnego Zawiercia.

Niezwykle istotne jest dla nas zdanie mieszkańców i reagowanie na ich potrzeby. Dlatego stworzona została platforma zawiercie.konsultacjejst.pl. Na platformie przedstawiciele władz mogą przedstawić swoje plany dotyczące m.in. aktów prawnych, inwestycji lub przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli. Na bieżąco urzędnicy starają się odpowiadać na sygnały i zapytania kierowane także za pomocą mediów społecznościowych. Taka forma komunikacji z mieszkańcami jest dla nas również bardzo ważna.

MIASTO PRZYJAZNE DLA SENIORÓW

W mieście uruchomienie zostały pierwsze mieszkania wspomagane i wspierane, otwarto także Klub Seniora. Budynek przy ul. Niedziałkowskiego 22 wyremontowaliśmy dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Wartość całego projektu wyniosła 5 mln zł, a dofinansowanie unijne blisko 3 mln zł. Było warto, bo efekt końcowy robi duże wrażenie.

Z MYŚLĄ O NAJMŁODSZYCH

Rozbudowujemy żłobek miejski

Zapotrzebowanie na miejsce w żłobku wciąż jest duże, dlatego nasze miasto wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców. Trwa rozbudowa Żłobka Miejskiego przy ulicy Marszałkowskiej. Dzięki tej inwestycji utworzonych zostanie dodatkowych 75 miejsc dla najmłodszych mieszkańców Zawiercia. Na rozbudowę pozyskaliśmy około 1,8 mln zł w ramach programu „Maluch +” 2020. Po przetargu wartość przedmiotu umowy wyniosła ponad 3 miliony 550 tys. zł. W ramach inwestycji ma zostać wybudowany nowoczesny budynek, który będzie połączony z już istniejącym. Prace będą polegały również między innymi na budowie nowych chodników i miejsc parkingowych. Powstanie nowy plac zabaw. W związku z rozbudową planowane jest także utworzenie 9 nowych etatów.

Świetlica dla dzieci

W tym roku oficjalnie otwarto filię świetlicy środowiskowej na osiedlu Warty (przy ul. Paderewskiego). Filia finansowana jest ze środków EFS w ramach projektu „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Zawiercie - etap II”. Dzięki powstaniu nowej placówki, z usług świetlicy może korzystać 20 dzieci.

Laptopy dla uczniów

Kupiliśmy łącznie 80 laptopów dla uczniów zawierciańskich szkół podstawowych. Pieniądze udało się pozyskać w ramach Programu Polska Cyfrowa. Komputery trafiły do rodzin wielodzietnych 3+ i najbardziej potrzebujących.

Więcej książek dla bibliotek

Aż cztery zawierciańskie szkoły otrzymały dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (edycja 2019/2020). Dzięki temu można było kupić interesujące nowości wydawnicze do szkolnych bibliotek. Łącznie nasze szkoły otrzymały wsparcie w wysokości aż 40 tys. zł. Dofinansowania otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka, Szkoła Podstawowa nr 8 i Szkoła Podstawowa nr 13.

Zmieniliśmy organizację ruchu przy SP3

Skrzyżowanie znajdujące się przy Szkole Podstawowej nr 3 było bardzo niebezpieczne. Dochodziło tam do wypadków i kolizji. W trosce o bezpieczeństwo – szczególnie dzieci i młodzieży - na ul. Skłodowskiej wprowadzony został ruch jednokierunkowy (na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Daszyńskiego), przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zawierciu. Zmiana polegała także na przeniesieniu przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Daszyńskiego do bezpiecznej odległości.

Bezpieczeństwo przedszkolaków

Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu zorganizowaliśmy w ubiegłym roku prelekcję dla ponad 200 dzieci „Zawierciańskie przedszkolaki to widoczne dzieciaki”. To bardzo istotne, by od najmłodszych lat uczyć prawidłowego zachowania na drodze. Po spotkaniu dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe ufundowane przez Urząd Miejski.

MILIONY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W ramach otwartych konkursów w 2019 r. przyznaliśmy ponad 1 mln zł dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. 27 tys. zł w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 74 tys. zł w zakresie wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych, 59 tys. 700 zł w zakresie turystyki, 29 tys. 410 zł w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz 844 tys. zł w zakresie rozwoju sportu. W trybie pozakonkursowym przyznaliśmy także tzw. małe granty na kwotę blisko 180 tys. zł w ramach: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 79 tys. 350 zł, wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych 24 tys. 300 zł, turystyki 27 tys. 667 zł, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 10 tys. 590 zł, rozwoju sportu 36 tys. zł.

W br. przyznano ogółem 44 dotacje dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych). 29 dotacji w ramach konkursów na łączną kwotę ok. 1,5 mln zł i 15 w ramach małych grantów na ponad 100 tys. zł.

Dotacje w ramach konkursów:

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

103 540 zł

- Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych

73 455 zł

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

37 000 zł

- Turystyka (wypoczynek dzieci i młodzieży)

75 500 zł

- Rozwój sportu

1 177 000 zł

Dotacje w ramach małych grantów:

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

55 000 zł

- Wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych

22 600 zł

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 000 zł

- Turystyka (wypoczynek dzieci i młodzieży)

10 000 zł

- Rozwój sportu

14 800 zł

BEZPIECZEŃSTWO W EKO STYLU

Rowerowy patrol

Zależy nam na tym, by mieszkańcy naszego miasta czuli się bezpiecznie. Od ubiegłego roku na ulicach miasta, oprócz patroli pieszych i zmotoryzowanych Straży Miejskiej, można spotkać również funkcjonariuszy na rowerach. To dodatkowo bardzo ekologiczne rozwiązanie. Pełniąc służbę na „dwóch kółkach”, strażnicy zwracają uwagę na wykroczenia porządkowe i drogowe oraz czuwają nad bezpieczeństwem osób przemieszczających się ulicami miasta.

Hybrydowy radiowóz dla policji

Wparliśmy zakup pierwszego hybrydowego radiowozu dla zawierciańskich policjantów. Toyota Corolla kombi została kupiona ze środków Gminy Zawiercie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz budżetu KWP w Katowicach.

Wspieramy naszych ochotników

Dzięki wsparciu Gminy Zawiercie (400 tys. zł) nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wart ponad 860 tysięcy złotych trafił niedawno do OSP Marciszów. Pozostałą część funduszy na zakup pojazdu pozyskano z Komendy Głównej PSP, a także z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowy samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu Renault D16 trafił do OSP Żerkowice. Kosztował blisko 800 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu Gminy Zawiercie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

WSPÓŁPRACA PRZYNOSI EFEKTY

Przejście podziemne jak za dawnych lat

Dzięki zgodzie, którą miasto uzyskało od PKP, zaniedbane przejście podziemne pomiędzy ulicami 3 Maja a Towarową w Zawierciu, zmieniło się nie do poznania. W ramach przedsięwzięcia zostały wyremontowane schody oraz chodnik od strony ulicy Towarowej. Na terenie samego przejścia pojawiły się także nowe barierki, naprawiono schody, pomalowano ściany i wymieniono tablicę ogłoszeniową. Wyczyszczona i pomalowana została również metalowa konstrukcja wiaty, wyremontowano oświetlenie i zamontowano nowe płyty plexi. Prace zostały przeprowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawierciu. Przejście podziemne jest objęte monitoringiem wizyjnym. Niedawno pojawiły się tam także fotografie przedstawiające nasze miasto sprzed lat.

150 tys. zł na kolejny Festiwal Wiesława Ochmana

W 2019 r. Zawiercie stało się „Jurajską Stolicą Kultury i Sztuki” za sprawą I Festiwalu Wiesława Ochmana. Kontynuację tego wspaniałego wydarzenia na razie pokrzyżował stan epidemii. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku festiwal odbędzie się już bez przeszkód. Zwłaszcza, że dzięki interpelacji Marii Materli (Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego), Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski zdecydował się przeznaczyć aż 150 tysięcy złotych na współorganizację przyszłorocznej, drugiej edycji Festiwalu im. Wiesława Ochmana.

Wiesław Ochman to światowej sławy śpiewak operowy (tenor), reżyser, malarz, kolekcjoner, filantrop, który od 1995 roku jest także Honorowym Obywatelem Zawiercia.

MILIONY NA DROGI I CHODNIKI

Dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych otrzymaliśmy dofinansowania na przebudowę i remont gminnych dróg i chodników. Część z przedsięwzięć wpłynie na poprawę komfortu mieszańców i użytkowników dróg, inne stanowią dodatkowo ważny element rozbudowy infrastruktury drogowej w mieście. Pozyskane środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także Unii Europejskiej. Dzięki takim rozwiązaniom samorząd nie musi pokrywać wszystkich kosztów związanych z realizacją tych ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Ulica Kromołowska - wyremontowaliśmy 625-metrowy fragment nawierzchni ul. Kromołowskiej od ulicy Snopkiewiczówny do ulicy Wiosny Ludów. Wartość prac opiewała na kwotę blisko 333 tys. zł.

Ulica Piastowska – blisko 190 tys. zł – tyle kosztował remont kapitalny ul. Piastowskiej. W ramach zadania została wymieniona nawierzchnia na całej długości jezdni. Wymieniono również chodniki.

Ulica Stalowników - W ramach inwestycji wartej prawie 160 tys. zł wyremontowano 290 metrów bieżących chodnika wraz z krawężnikami wzdłuż
ul. Stalowników.

Ulica Sienkiewicza – Remont chodnika (odcinek od ulicy Równej do ulicy Polskiej po stronie budynków z numerami nieparzystymi) kosztował prawie 190 tys. zł.

Ulica Wyszyńskiego - Inwestycja polegała na przebudowie ponad 500 metrów jezdni od skrzyżowania z ulicą 3 Maja. Zamontowano nowe krawężniki. Przy Przedszkolu Integracyjnym nr 3 powstał nowy chodnik i bezpieczne przejście dla pieszych. Wartość zadania to około 650 tys. zł.

Ulica Polska - Pierwszy etap prac polegał na budowie kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę. Wymieniona została nawierzchnia od skrzyżowania z ulicą Łośnicką niemal do skrzyżowania z ulicą Przechodnią, wybudowano nowe miejsca postojowe, odwodnienie drogi oraz rozbudowano oświetlenie uliczne. Inwestycja polegała także na wymianie chodnika od ulicy Przechodniej do ulicy Sienkiewicza oraz przebudowie parkingu przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego. Zadanie opiewało na kwotę około 3 mln 400 tys. zł.

Ulica Kresowa - 125 tys. zł – tyle kosztował remont kapitalny chodnika przy ul. Kresowej (odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok, po stronie budynków z numerami nieparzystymi).

Działamy w SAG

Zakończył się przedostatni etap budowy zachodniej obwodnicy Zawiercia. Inwestycja, w ramach której powstały również m.in. ciągi pieszo-rowerowe, kosztowała nieco ponad 6 mln zł, a około 50 proc. tej kwoty to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Także ze środków FDS wybudowaliśmy ostatni etap - rondo, które połączyło ten odcinek z drogą wojewódzką nr 796 (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej).

Było to zwieńczenie zachodniej obwodnicy miasta. To jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w powiecie zawierciańskim. Rondo powstało w okolicach stacji diagnostycznej przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Po przetargu okazało się, że całość kosztowała ponad 2 mln 400 tys. zł. Dodatkowo gmina wykonała drogę od ronda przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do wjazdu na tereny przemysłowe (koszt ponad 500 tys. zł).

Trwa także budowa III odcinka ul. Technologicznej. W ramach inwestycji, oprócz nowej nawierzchni wybudowane zostaną także chodniki, wjazdy indywidualne na posesje, a także kanalizacja deszczowa i sanitarna. Budowa 700-metrowego odcinka drogi, aż do skrzyżowania z ul. Myśliwską, ma zakończyć się w połowie przyszłego roku i będzie kosztowała około 3 mln 253 tys. zł. Na ten cel udało nam się pozyskać z Unii Europejskiej ponad 2 mln 300 tys. zł oraz blisko 700 tys. zł z budżetu państwa. Dzięki temu nasi potencjalni inwestorzy uzyskają dostęp do 9 nowych działek. Poza tym poprawimy dostęp do Strefy Aktywności Gospodarczej, umożliwiając bezpośredni dojazd z ulicy Myśliwskiej.

Kolejna inwestycja dotycząca tej ulicy polegała na poszerzeniu jezdni na początkowym odcinku ul. Technologicznej - 540 metrów od ul. Inwestycyjnej. Dzięki temu ułatwiony został dojazd do zakładów w Strefie Aktywności Gospodarczej. Po przetargu okazało się, że inwestycja kosztowała ponad 824 tys. zł. Była możliwa dzięki pozyskaniu przez miasto środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Nie zwalniamy tempa

Ulica Staromiejska - W Zawierciu-Kromołowie zakończyły się prace związane z remontem chodnika przy ul. Staromiejskiej (po stronie budynków z numerami parzystymi). Inwestycja kosztowała około 190 tys. zł. Chodnik wymieniono na długości ok. 300 metrów.

Ulica Dojazd - Na odcinku od strony ul. Wierzbowej i od strony ul. Zaparkowej, ul. Dojazd ma nową nawierzchnię. Kierowców ucieszą także 24 miejsca parkingowe (w tym dwa dla osób niepełnosprawnych) naprzeciwko bloków przy ul. Dojazd 19 i 21. Na całej powierzchni parkingu wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej. W tym miejscu zamontowano także nowe oświetlenie. Całość kosztowała 200 tys. zł.

Ulica Żwirowa - Rozbudowa ul. Żwirowej kosztowała blisko 675 tys. zł. Powstał chodnik, nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, a także rów odwadniający i wjazdy na posesje.

WSPÓŁPRACA Z POWIATEM

Przebudowa ulicy Łośnickiej

Trwa przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Piłsudskiego (rondo) do drogi krajowej nr 78 w Zawierciu – Kromołowie. To efekt współpracy Miasta Zawiercie ze Starostwem Powiatowym. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na koniec lipca przyszłego roku. Inwestycja wyniesie blisko 4 mln 650 tys. zł i jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych (80 proc. wsparcia). Projekt przewiduje między innymi: wymianę konstrukcji drogi (w rejonie Huty CMC), wzmocnienie nawierzchni jezdni na pozostałym odcinku, remont drogi, poszerzenie podbudowy drogi na odcinku jezdni bez chodników i wykonanie utwardzonego pobocza, przebudowę i budowę nowych zatok autobusowych, przebudowę istniejących chodników (z wymianą krawężników). RPWiK w trakcie trwania remontu przy okazji zmodernizuje sieć wodno-kanalizacyjną.

Przebudowa ulicy Myśliwskiej

To kolejny efekt współpracy Miasta Zawiercie ze Starostwem Powiatowym oraz Porębą. Powiat otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL na lata 2014-2020. Inwestycja polega między innymi na przebudowie drogi powiatowej na długości około 2,5 km, poszerzeniu jezdni i przebudowie chodników, wprowadzeniu ciągu pieszo-rowerowego. Wkład własny zabezpieczają Powiat Zawierciański, Zawiercie i Poręba.

INFRASTRUKTURA NA WYSOKIM POZIOMIE

Drogowa

Budowa obwodnicy rusza już wiosną

Na początku 2021 roku rozpoczną się prace związane z budową obwodnicy Zawiercia i Poręby, która połączy się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. Wkrótce w okolicznych lasach mieszkańcy mogą zaobserwować wycinkę drzew. Prace będą prowadzone równolegle w kilku miejscach.

Według przyjętej koncepcji obwodnica będzie posiadała dwa zjazdy umożliwiające dojazd do Miasta Zawiercie, są to: Węzeł Kuźnica znajdujący się w ciągu ul. Obrońców Poczty Gdańskiej oraz Węzeł Kromołów w rejonie ul. Olkuskiej. Nadal walczymy również o budowę Węzła Zawiercie i naprawienie kuriozalnej decyzji poprzedników. W projekcie pominięto zupełnie zjazd w centrum miasta, dlatego zwróciliśmy się do katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki naszym staraniom pojawiła się jednak możliwość budowy Węzła Zawiercie w przyszłości, jednak w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. Nasze działania skupiamy więc obecnie na kwestiach związanych z możliwością doprojektowania i wykonania tak ważnego dla nas Węzła Zawiercie, a także perspektyw pozyskania środków zewnętrznych na jego realizację.

Kolejowa

Już w I kwartale 2021 roku ma rozpocząć się rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie. Prace potrwają 2 lata, a w ramach inwestycji na stacji Zawiercie powstanie m.in. nowy peron nr 3 oraz nowe windy. Przebudowa jest warta ponad 660 mln zł netto. Perony będą oświetlone i wyposażone w wiaty oraz ławki. Komfort i bezpieczeństwo zapewnią nagłośnienie i monitoring oraz czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Powstaną całkiem nowe przystanki osobowe: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice Łubne, Zawiercie Kądzielów oraz stacja Pyrzowice Lotnisko. Rewitalizacja i elektryfikacja dotyczyć będzie w sumie ok. 48 km linii kolejowej. Pociągi towarowe na tej trasie przyspieszą nawet do 80 km/h, a osobowe osiągną prędkość do 140 km/h. Pasażerowie z Zawiercia dojadą do lotniska w 23 minuty.

Rowerowa

Trwa budowa czterech zintegrowanych węzłów przesiadkowych z infrastrukturą Bike&Ride połączonych trasami rowerowymi. Inwestycja, której częścią jest także wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP), kosztować będzie ponad 13,5 mln złotych.

W ramach zadania (dofinansowanego z unijnych środków) powstają właśnie trasy rowerowe oraz Zintegrowane Centra Przesiadkowe. Otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ponad 9,5 mln zł). Trasy rowerowe będą przebiegały przez: Zawiercie (dworzec PKP) – Kolonię Ręby – Blanowice – Pomrożyce – Skarżyce – Morsko (około 13,5 km) oraz przez Zawiercie – Kromołów – Skarżyce (około 12,3 km). Prace są obecnie w trakcie realizacji. Wykonano między innymi nawierzchnię: trasy rowerowej w Kromołowie (od ul. Żelaznej do ul. Okiennik w Skarżycach), trasy w Skarżycach (przy ul. Ostańcowej), trasy od ul. Ostańcowej w okolice Zamku Bąkowiec, trasy od Pomrożyc do Skarżyc, trasy od Blanowic do Pomrożyc oraz od ul. Miejskiej do ul. Armii Krajowej. Powstaną także elementy tzw. małej architektury. W mieście pojawią się łącznie 102 stojaki rowerowe i 5 wiat rowerowych, w których znajdzie się po 20 stanowisk rowerowych. Przy węzłach przesiadkowych pojawi się oświetlenie solarne, ławki, stacje naprawy rowerów i kosze na śmieci. Wstępnie założono, że inwestycja potrwa do końca 2020 roku.

 

 

05

STY

2021

1383

razy

czytano