Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców

Budżet na 2021 rok przyjęty

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Budżet na 2021 rok przyjęty

data dodania: 2020-12-30 20:30:43

Lista inwestycji w budżecie miasta na 2021 rok jest naprawdę długa. Zakładamy, że wydamy na nie ponad 47 mln zł. Jedno jest pewne – w przyszłym roku czeka nas sporo pracy. Chcemy bowiem, by Zawiercie nadal się rozwijało.

W związku między innymi z koniecznością przesunięcia realizacji niektórych zadań na przyszły rok, Prezydent Łukasz Konarski zaproponował, aby dokonać koniecznych zmian.

Chodzi o zapewnienie ciągłości dla wielu ważnych inwestycji takich jak: przebudowa trzeciego odcinka ul. Technologicznej, czy modernizacja budynków przy ulicy Westerplatte 4 i Niedziałkowskiego 1. Ostatecznie budżet na przyszły rok wraz z autopoprawką został przyjęty przy 12 głosach „za” (Mariusz Borzęcki, Martyna Gajos, Mariusz Golenia, Dominik Janus, Dariusz Kurek, Henryk Mól, Tomasz Pacia, Paulina Pietras, Jerzy Radosz, Przemysław Trepka, Justyna Wesołowska i Zbyszek Wojtaszczyk), 1 głosie „przeciw” (Michał Myszkowski), 3 głosach „wstrzymujących się” (Elżbieta Kornobis-Wieczorek, Ewa Mićka, Damian Świderski). Beata Chawuła w ogóle nie oddała głosu. 

- Ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną, kwestie finansowe wciąż są niepewne. To dotyczy nie tylko Zawiercia, ale wszystkich samorządów. Dlatego też nie jest to budżet marzeń, ale na pewno plan, który zapewni dalsze funkcjonowanie miasta na dobrym poziomie – powiedział Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski. Podziękował także Radnym, którzy głosowali „za”.

Planujemy realizować między innymi takie inwestycje, jak: 

- przebudowa ulicy bocznej od ulicy Mrzygłodzkiej; 

- przebudowa ulicy Dożynkowej; 

- przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Wierczki Północ razem z budową kanalizacji deszczowej; 

- przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Nad Wartą i Przejściowej razem z odwodnieniem i oświetleniem; 

- przebudowa nawierzchni ulicy Malinowej.

Nie możemy zapomnieć, że w Zawierciu są miejsca, które były przez szereg lat zaniedbywane. Planujemy między innymi: 

- termomodernizację budynku Środowiskowego Domu Samopomocy (już w trakcie), 

- modernizację budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 (w trakcie), 

- modernizację budynku przy ulicy Westerplatte 4 (w trakcie), 

- termomodernizację budynku OSP w Skarżycach.

Chcemy w przyszłości przeprowadzić termomodernizację aż 31 budynków mieszkalnych. Część z nich przejdzie termomodernizację w przyszłym roku.

Mamy przyznane dofinansowanie na budynki przy ulicach: 

- Kijowskiej 8 i 10 oraz Weneckiej 2; 

- Zegadłowicza 14;

- Skłodowskiej 11;

- Szerokiej 16;

- Marszałkowskiej 29, 31 i 39; 

- Marszałkowskiej 35, 35a oraz 37;

Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie (zostały pozytywnie ocenione) na budynki przy ulicach: - Aptecznej 1, 2, 4, 6; 

- Niedziałkowskiego 2, 23, 24, 25; 

- Marszałkowskiej 16, 18, 22, 23; 

- Bliskiej 1;

- Leśnej 22; 

- Szkolnej 17;

- Wajzlera 6; 

- Amatorskiej 13; 

- Polskiej 5;

- Sienkiewicza 19.

W ramach Funduszu Sołeckiego (łącznie ponad 103 tys. zł) w przyszłym roku planowane jest:

Sołectwo Pomrożyce - zakup mebli do klubu młodzieżowego i materiałów budowlanych do wykonania chodnika przy klubie młodzieżowym, pielęgnacja zieleńca, organizacja imprezy kulturalno - integracyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Sołectwo Łośnice - zagospodarowanie terenów zielonych.

Sołectwo Skarżyce - budowa chodnika przy ul. Skalnej w Skarżycach.

Sołectwo Karlin - zakup wyposażenia kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, wykonanie grilla murowanego przy altanie, wykonanie stołów i ławek do altany.

Fundusz osiedlowy to łączna kwota blisko 460 tys. zł (po 25 tys. 555 zł dla każdego osiedla na rewitalizację). 

Jesteśmy liderem projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim, na które Gmina Zawiercie otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach programu przewidziano budowę mikroinstalacji OZE dla mieszkańców (w tym instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę). Łącznie z terenu Gminy Zawiercie zostało złożonych ok. 1000 wniosków (ilość nieruchomości). 

Wartość zadania dla samej Gminy Zawiercie wynosi ponad 21 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE to blisko 16 mln zł.

Zmiany w tegorocznym budżecie 

Radni przyjęli sporo zmian w tegorocznym budżecie. Jedna z nich dotyczyła: zmniejszenia planu dla projektu realizowanego przez MZOEAS („Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zawiercie” – 43 tys. zł) oraz dla zadania „Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Zawierciu” – ponad 1 mln 461 tys. zł). Uchwała ma związek z przedłużeniem terminu realizacji. Druga zmiana również miała związek z przesunięciem realizacji części zadań na przyszły rok. To: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej”, przebudowa ulicy Technologicznej odcinek III, Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1, modernizacja budynku przy ul. Westerplatte 4.

Trzeba było także wprowadzić do tegorocznego budżetu drugą transzę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (środki przyznane na rozbudowę systemu tras rowerowych) – kwota 5 mln zł. Przyjęto także uchwałę dotyczącą ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2021 r. Chodzi o środki na bieżące utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych. Stawka została ustalona w wysokości 49,90 zł dla 1 mkw. na rok. W dalszej części radni pochylili się nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego osiedle Piłsudskiego oraz nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszarów położonych przy ul. Hutniczej i Słowackiego.

Radni przyjęli także uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców dotyczących termomodernizacji budynków przy: Aptecznej 19, Ciasnej 4, Placu Jarosława Dąbrowskiego 18, 20 i 22, Marszałkowskiej 2, 8, Stary Rynek 6a i 6b. Wszystkie te petycje radni uznali za bezzasadne. 

Kolejne uchwały były związane z ustaleniem planu pracy Rady Miejskiej w Zawierciu na 2021 r. i planu pracy komisji stałych. Przyjęto także sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz jej komisji stałych za 2020 rok. Pozostałe przyjęte uchwały dotyczyły między innymi: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zawiercie, zbycia nieruchomości gruntowych w obrębie Kosowskiej Niwy, w rejonie ul. Równoległej (obręb tereny przyłączone z Kromołowa), oraz w obrębie Żerkowic.

Znowu powrócił temat radnego Pawła Kaziroda. Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powierzenia komisji rewizyjnej rozpatrzenia wniosku Starosty Zawierciańskiego. Chodzi o wypowiedzenie radnemu warunków pracy i płacy przez pracodawcę. Propozycję rozstrzygnięcia komisja przedłoży Radzie Miejskiej do 19 stycznia przyszłego roku.

data dodania: 2020-12-30 20:30:43

czytano: 1073 razy

autor: Wydział Komunikacji Społecznej

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna