Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców

Prezydent Zawiercia z wotum zaufania i absolutorium

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Prezydent Zawiercia z wotum zaufania i absolutorium

data dodania: 2020-06-25 14:34:07

Za nami czerwcowa sesja Rady Miejskiej w Zawierciu. Wśród najważniejszych punktów obrad znalazło się podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Zawiercie wotum zaufania, a także absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2019 r. Uchwały zostały przyjęte.

W czasie sesji odbyła się również debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok. Nie zgłosił się do niej żaden mieszkaniec. W dyskusji nad raportem wzięli udział między innymi radni: Michał Myszkowski, Ewa Mićka, Witold Grim, Henryk Mól, Beata Chawuła. 13 radnych zagłosowało „za” wotum zaufania dla Prezydenta Miasta, a 5 radnych było przeciw. Jeśli chodzi o absolutorium: 13 radnych było „za”, a 4 wstrzymało się od głosu.

W trakcie obrad Prezydent Miasta Łukasz Konarski poinformował radnych między innymi o tym, że kupiliśmy 46 laptopów, które trafią do rodzin wielodzietnych. Pieniądze udało się pozyskać w ramach Programu Polska Cyfrowa. Mówił także o tegorocznych stypendiach w dziedzinie kultury.

W trakcie dyskusji powrócił między innymi temat przyszłości schroniska dla zwierząt w Zawierciu. W środę (24 czerwca) w godzinach porannych odbyło się spotkanie w tej sprawie i zostało ustalone ostateczne stanowisko: umowa na dzierżawę terenu, na którym obecnie znajduje się schronisko, zostanie przedłużona do 2033 roku. W dokumencie pojawi się także opcja pierwokupu. Warunek jest taki, że na tym terenie będzie prowadzona dotychczasowa działalność.

Rozmawiano także o taryfach za wodę i odprowadzanie ścieków, które weszły w życie 7 czerwca 2018 roku. Obowiązują do 6 czerwca 2021 roku.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, taryfy były po raz pierwszy zatwierdzane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i musiały obejmować okres 3 lat. Nie oznacza to, że jednakowe ceny i stawki opłat obowiązywały przez całe 3 lata. Taryfy są podzielone na trzy okresy, w których obowiązują różne wartości: pierwszy okres od 1 miesiąca do 12 miesiąca, drugi okres od 13 miesiąca do 24 miesiąca, a trzeci okres od 25 miesiąca do 36 miesiąca. Wyciąg z taryfy był od razu umieszczony na stronie internetowej RPWiK w Zawierciu.

Radni podjęli między innymi uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A” (położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem). Przyjęto też uchwałę w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Zawiercie. Z porządku obrad zdjęto projekt uchwały w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Zawiercie.

Cała sesja trwała prawie 8 godzin. Materiał wideo jest dostępny na stronie internetowej zawiercie.sesja.pl.

data dodania: 2020-06-25 14:34:07

czytano: 417 razy

autor: Wydział Komunikacji Społecznej

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna