Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców

Wakacyjne dyżury w przedszkolach i szkołach z oddziałami przedszkolnymi

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Wakacyjne dyżury w przedszkolach i szkołach z oddziałami przedszkolnymi

data dodania: 2020-06-16 14:29:38

Poniżej prezentujemy wykaz dyżurujących przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi w Zawierciu od 29 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. W nawiasach liczba planowanych miejsc. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można znaleźć w załączeniu. Termin złożenia wniosku: 19 czerwca.

1. Przedszkole nr 1 w Zawierciu, ul. Paderewskiego 57 (36 planowanych miejsc)

2. Przedszkole Integracyjne nr 3 w Zawierciu, ul. Wyszyńskiego 5A (32)

3. Przedszkole nr 4 w Zawierciu, ul. Gałczyńskiego 3 (32)

4. Przedszkole nr 5 w Zawierciu, ul. Moniuszki 9 (32)

5. Przedszkole nr 6 w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 32 (32)

6. Przedszkole nr 8 w Zawierciu, ul. Wierzbowa 8 (32)

7. Przedszkole nr 15 w Zawierciu, ul. Wierzbowa 27 (48)

8. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Szymańskiego w Zawierciu, ul. Niedziałkowskiego 21 (16)

9. Odziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 13 w Zawierciu, ul. Filaretów 9 (16)

Zapisy na dyżury wakacyjne

Zasady ogólne

1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie.

2. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.          

3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać maksymalnie 5 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi w cz. I pkt. 5.

2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:

wnioski dotyczące rodzeństw,

miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w placówce, do której dziecko zostanie zakwalifikowane.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 7 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innego dyżurującego przedszkola/szkoły, które dysponują wolnymi miejscami.

Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w przedszkolu/szkole.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na rozbudowę Żłobka Miejskiego i remont istniejącej już części budynku, nie ma możliwości, by zorganizować tam dyżur wakacyjny.

ZAŁĄCZNIKI

data dodania: 2020-06-16 14:29:38

czytano: 1426 razy

autor: Wydział Komunikacji Społecznej

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna