Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców

Będziemy ubiegać się o dofinansowanie na remont 24 budynków

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Będziemy ubiegać się o dofinansowanie na remont 24 budynków

data dodania: 2020-05-11 18:14:34

Dziś odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Zawierciu. W trakcie obrad radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Trzeba było zwiększyć środki dla Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół na realizację rozbudowy Żłobka Miejskiego. To nic innego jak wprowadzenie środków przyznanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat („Maluch +” 2020). Przypomnijmy bowiem: pozyskaliśmy ponad 1,8 mln zł na rozbudowę Żłobka Miejskiego.

Dzięki tej inwestycji, utworzonych zostanie dodatkowych 75 miejsc dla najmłodszych mieszkańców Zawiercia. Całkowity koszt przedsięwzięcia to blisko 4 mln zł.

Chcemy również termomodernizować kolejne budynki w mieście i będziemy ubiegać się o środki na ten cel (ZIT i WFOŚiGW). Prezydent Miasta Łukasz Konarski zaprosił radnych na spotkania w tej sprawie. Miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wsłuchując się jednocześnie w głos ich przedstawicieli.

W związku z planowaną termomodernizacją budynków mieszkalnych Prezydent Miasta zaproponował Radnym Rady Miejskiej zestawienie zawierające wykaz proponowanych lokalizacji. Podejmowane działania wynikają bezpośrednio z przyjętego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Miasta Zawiercie. Chodzi o wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych pod względem społecznym, przestrzennym, gospodarczym i środowiskowym.

Udało się osiągnąć kompromis, a Radni zostali poproszeni o przedstawienie własnych propozycji budynków przewidzianych do termomodernizacji. Swoje propozycje drogą elektroniczną przedstawili: Jerzy Radosz, Beata Chawuła, Elżbieta Kornobis-Wieczorek, Dominik Janus i Tomasz Pacia. Po przeprowadzeniu analizy pod kątem możliwości technicznych, uwarunkowań prawnych (konserwator zabytków) oraz zasadności ekonomicznej, wybrano 23 budynki.

W wykazie budynków proponowanych do termomodernizacji znalazły się obiekty przy ulicach:

- Bliska 1

- Amatorska 13

- Sienkiewicza 19

- Apteczna 1, 2, 4, 6, 9, 14, 17

- Szkolna 17

- Niedziałkowskiego 2, 23, 24, 25

- Polska 5

- Wajzlera 6

- Marszałkowska 16, 18, 22, 23

- Porębska 1, 46

Radna Ewa Mićka proponowała, by do zestawienia dodać także budynek przy ul. Leśnej 22 (24. na liście). Prezydent zapewnił, że także ten obiekt zostanie ujęty na liście budynków przewidzianych do termomodernizacji.

data dodania: 2020-05-11 18:14:34

czytano: 710 razy

autor: Wydział Komunikacji Społecznej

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna