Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Debata nad Raportem o stanie Gminy

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Debata nad Raportem o stanie Gminy

data dodania: 2019-06-03 14:23:04

Z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) Prezydent Miasta Zawiercie przedstawił Radzie Miejskiej w Zawierciu Raport o stanie Gminy Zawiercie za 2018 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Zawiercie, a także wykonywania uchwał podjętych przez Radę Miejską w Zawierciu.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 26 czerwca 2019 r.

Nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę, w której zbierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu
25 czerwca br.
, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być rozpatrywany Raport. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 ( art. 28aa ust. 7 pkt. 2 Ustawy o samorządzie gminnym). Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem składa się w Urzędzie Miejskim w Zawierciu w Referacie Biura Rady Miejskiej (pokój 102) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Załączniki:

- Raport nad stanem Gminy

- zgłoszenie do debaty nad Raportem

ZAŁĄCZNIKI

data dodania: 2019-06-03 14:23:04

czytano: 623 razy

autor: Wydział Dialogu Społecznego

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna