Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Skuteczne zwalczanie barszczu Sosnowskiego

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Skuteczne zwalczanie barszczu Sosnowskiego

data dodania: 2019-05-10 14:01:38

Już od trzech lat miasto Zawiercie prowadzi działania mające na celu zwalczanie barszczu Sosnowskiego. Roślina ta jest niebezpieczna dla ludzi i zwierząt ze względu na bardzo silne właściwości parzące. Rozprzestrzenia się szczególnie na terenach, na których zaniechano użytkowania rolniczego. Największe zagrożenie stwarzają jej skupiska występujące w pasach dróg, ścieżek rowerowych oraz terenów rekreacyjnych. W celu poprawy skuteczności zwalczania barszczu na terenach leśnych Gmina Zawiercie podpisała porozumienie o współpracy z Nadleśnictwem Olkusz.

Działania prowadzone będą w trzech etapach.

W pierwszym etapie pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie przeprowadzili inwentaryzację miejsc, w których barszcz Sosnowskiego występuje.

Drugi etap, to zwalczanie rośliny występującej na terenach należących do miasta przy pomocy specjalistycznych preparatów chemicznych. Opryski przeprowadzane są przez przeszkolonych strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Bzowa, Marciszowa i Żerkowic. Odbywać się będą na przestrzeni miesięcy maj – czerwiec, a powtórzone zostaną w miesiącu sierpniu.

Trzeci etap będzie polegał na dokonaniu oceny skuteczności działań i sporządzeniu dokumentacji fotograficznej. Będzie ona bazą porównawczą do inwentaryzacji, która zostanie przeprowadzona w roku 2020.

Apelujemy do mieszkańców, którzy zauważą ogniska występowania barszczu Sosnowskiego o zgłaszanie tego bezpośrednio do Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Wystarczy zadzwonić pod całodobowy numer 326721824, bądź numer alarmowy 986.

Jednocześnie przypominamy wszystkim, którzy we własnym zakresie usuwają barszcz Sosnowskiego, że przy jego zwalczaniu wymagane są szczególne środki ostrożności. Żadna część ciała nie może być narażona na bezpośredni kontakt z rośliną. Konieczne jest zakładanie kombinezonów, rękawic i okularów ochronnych.

 

Skuteczność zwalczania barszczu Sosnowskiego:

            

  Bzów-Karli las przy skale Rzędowej (Kolonia Biały Kamień) 2017  

  

 

 

    Bzów-Karli las przy skale Rzędowej (Kolonia Biały Kamień) 2019    

 

Góra Żerkowska 2016

 

                                  Góra Żerkowska 2019

             

 Skarżyce, ul. Turystyczna 2017

 

 

 

Skarżyce, ul. Turystyczna 2019

 

data dodania: 2019-05-10 14:01:38

czytano: 355 razy

autor: Wydział Dialogu Społecznego

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna