Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

data dodania: 2019-02-11 09:03:20

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Beneficjentem środków mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego osoby fizyczne, które na swojej nieruchomości położonej na terenie Gminy Zawiercie posiadają azbest mogą składać wnioski bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Złożone wnioski będą podstawą do wystąpienia przez Gminę Zawiercie do WFOŚiGW w Katowicach z wnioskiem o udzielenie dotacji.

Dotacja WFOŚiGW może wynieść:

 1. w przypadku zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest.

 2. w przypadku demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest: do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, przy czym:

 • 100% kosztów kwalifikowanych zadania, w formie dotacji nie więcej niż 800 zł/Mg odpadów zawierających azbest dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia pilności,
 • 90% kosztów kwalifikowanych zadania, w formie dotacji nie więcej niż 720 zł/Mg odpadów zawierających azbest dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II stopnia pilności,
 • 80% kosztów kwalifikowanych zadania, w formie dotacji nie więcej niż 640 zł/Mg odpadów zawierających azbest dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla III stopnia pilności,

Wnioski należy przedkładać w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. na załączonym formularzu. W przypadku, gdy Gminie Zawiercie nie zostanie udzielone dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, zadanie nie będzie realizowane.

Przypominamy, że Gmina Zawiercie udziela dotacji z budżetu na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawiercie. Dotacje udzielane są na podstawie uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Dotacja udzielana jest na częściowe pokrycie poniesionych kosztów likwidacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 80 % ceny usługi i nie więcej niż 1800,00 PLN.
W przypadku, gdy wniosek dotyczy likwidacji wyrobów zawierających azbest z więcej niż jednego budynku na danej nieruchomości – wymieniona wysokość dotacji odnosi się do każdego budynku, z którego usunięto azbest.

Celem ubiegania się o dotację należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z dokumentami określonymi w „Regulaminie udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie polegające na likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zawiercie”. Termin składania wniosków - do ostatniego dnia roboczego październik danego roku.

Regulamin wraz z wnioskiem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Zawierciu w Poradniku Interesanta:

https://www.zawiercie.eu/kategorie/udzielenie_dotacji_z_budzetu_gminy_na_zadanie


 

ZAŁĄCZNIKI

data dodania: 2019-02-11 09:03:20

czytano: 370 razy

autor: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna