Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Bogdan Dworak – Honorowy Obywatel Zawiercia

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Bogdan Dworak – Honorowy Obywatel Zawiercia

Radni Rady Miejskiej w Zawierciu – podczas ostatniego posiedzenia w kadencji 2014 – 2018 – podjęli uchwałę w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Zawiercia Bogdanowi Dworakowi. Inicjatorem jej podjęcia był Prezydent Miasta Zawiercia.
Bogdan Dworak urodził się w Zawierciu w 1933 roku. Jest synem przedwojennych kupców z Zawiercia. Do szkoły średniej uczęszczał w Stalinogrodzie (Katowice) gdzie, jako syn kupca ukończył średnią szkołę o profilu handlowym. Studiował na Wydziale Filologii Polskiej i Wydziale Socjologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, związał się ze środowiskiem literackim Warszawy. Był członkiem Koła Młodych Związku Literatów Polskich.
Poeta i prozaik, jest autorem wielu książek i publikacji o historii, niezwykłych wydarzeniach i ludziach regionu zagłębiowskiego.
Kierował klubem NOVUM w Pałacyku Szymańskiego. Był związany z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. 
Był redaktorem i członkiem kolegiów redakcyjnych gazet ukazujących się na terenie Zawiercia i Ziemi Zawierciańskiej.
Jest pomysłodawcą i współorganizatorem i Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka oraz Konkursu Literackiego im. Haliny Snopkiewiczowej w Zawierciu.
Bogdan Dworak organizuje od czterdziestu lat spotkania autorskie i literackie, podczas których przedstawia publiczności to, co w kulturze lokalnej, regionalnej, krajowej i światowej jest warte do usłyszenia i poznania. Założył i opiekował się grupą literacką „Szalej" promując młodych poetów. Był wykładowcą  i opiekunem warsztatów literackich dla młodych twórców z województwa śląskiego.
Bogdan Dworak to autor setek felietonów i szkiców literackich. Twórca autobiograficznych, biograficznych i literackich gawęd, szkiców o zawiercianach. Propagator twórców kultury wywodzących się z Zawiercia, np. Wiktora Weintrauba i Juliana Majcherczyka. W swojej twórczości literackiej i publicystycznej, beletryzowanych felietonach wprowadza nazwiska i imiona autentyczny ludzi z miasta, Zawiercian, wśród który żyje.
W jego życiorysie jest również epizod samorządowy.
Był radnym Rady Miejskiej Zawiercia w latach 1990-1994, przewodniczącym Komisji Kultury. Z jego inicjatywy przywrócono historyczne nazwy ulic Zawiercia. Jest Kawalerem Krzyża Orderu Odrodzenia Polski (2013), Honorowej Odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej i Złotej Odznaki Zasłużony dla Województwa Śląskiego". W 2018 r. otrzymał wyróżnienie - Statuetkę Gali Laureatów Zawiercia.
 

18

PAŹ

2018

956

razy

czytano