Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Spotkanie z druhami i samochód dla OSP Blanowice

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Spotkanie z druhami i samochód dla OSP Blanowice

data dodania: 2018-09-10 13:27:38

Odbyło się posiedzenie Zarządu Miejskiego Ochotniczych Straży Pożarnych i zarządów poszczególnych jednostek OSP z terenu Zawiercia z prezydentem miasta Witoldem Grimem.

Wśród wielu tematów poruszanych w trakcie spotkania znalazły się, m.in.: dofinansowanie do zakupu sprzętu i specjalistycznych samochodów dla jednostek, zakup opału i oleju napędowego, działalność młodzieżowych drużyn OSP, podsumowano również tegoroczną spartakiadę w Bzowie i pielgrzymkę do Skarżyc.
W tym roku dwie jednostki – w Bzowie i Kromołowie – otrzymają nowe pożarniczo – ratowniczo lekkie samochody. Do ich zakupu Gmina, która przeznaczyła środki z budżetu miasta po 150 tysięcy złotych - otrzymała dofinansowanie zewnętrzne. Taki montaż finansowy przewidziany jest również w przyszłym roku dla kolejnych jednostek OSP.
Natomiast w sobotę, samochód otrzymała jednostka OSP w Blanowicach.
W br. Prezydent Miasta Witold Grim przekazał 7 Jednostkom OSP z terenu Zawiercia profesjonalny sprzęt niezbędny do akcji ratowniczo gaśniczych. Gmina pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 145.539,90 złotych. Wkład własny Gminy to 1 % od tej wartości. Sprzęt otrzymały Jednostki OSP Blanowice, OSP Bzów, OSP Kromołów, OSP Marciszów, OSP Pomrożyce, OSP Skarżyce, OSP Żerkowice.
Na terenie miasta działają jednostki OSP w: Blanowicach, Bzowie, Karlinie, Kromołowie, Łośnicach, Marciszowie, Pomrożycach, Skarżycach, Żerkowicach.
Miasto wspiera działalność druhów finansując ich działalność z budżetu miasta i w ramach Funduszu Sołeckiego.
Do czerwca br. przeznaczono na działalność OSP środki w wysokości 294 142,18 zł, w ub.r. było to 676 446,17 zł.

data dodania: 2018-09-10 13:27:38

czytano: 412 razy

autor: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna