Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Absolutorium dla prezydenta

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Absolutorium dla prezydenta

data dodania: 2018-06-29 12:48:21

Rada Miejska w Zawierciu udzieliła Prezydentowi Miasta Zawiercie Witoldowi Grimowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Wcześniej radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego planu dochodu i wydatków miasta.
Dochody ogółem wykonano w wysokości 184.466.743,66 zł, co stanowi 98,5% w stosunku do założeń planowanych.
Dochody własne, bieżące i majątkowe z subwencjami wykonano w 101,3% planu po zmianach na 2017 r., czyli w kwocie 131.884.493,51 zł.
Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 196.025.903,29 zł, tj. na poziomie 97,4% założeń planowanych, w tym wydatki majątkowe (przeznaczone na inwestycje) ukształtowały się na poziomie 23.089.183,32 i zostały zrealizowane w 96,7% planu po zmianach.
Prezydent miasta Witold Grim podziękował radnym za jednomyślne głosowanie i przyjęcie jednej z najważniejszych uchwał. Z 23 rajców miejskich obecnych na posiedzeniu było 19 osób. Od początku kadencji za udzieleniem absolutorium prezydentowi głosują jednogłośnie wszyscy radni.

 

data dodania: 2018-06-29 12:48:21

czytano: 699 razy

autor: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna