Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Odjazdowy bibliotekarz w roku jubileuszowym

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Odjazdowy bibliotekarz w roku jubileuszowym

data dodania: 2018-06-13 11:28:17

W najbliższą sobotę, 16 czerwca Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zawiercia. Tegoroczny rajd to rajd szczególny ponieważ odbywa się w roku Jubileuszowym – 70-lecia Biblioteki oraz 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Zgłoszenia do udziału w rajdzie Biblioteka przyjmuje do czwartku, 14 czerwca (tel. 32 672 77 28), w celu ubezpieczenia uczestników (koszt 3 zł). Zapisy (karty zgłoszeniowe) i wpłaty można dokonać w Wypożyczalni Centralnej (ul. Szymańskiego 2) oraz w Filii nr 4 (ul. Powstańców Śląskich 6).
Impreza rozpocznie się na ulicy Szymańskiego – Pałacyk Szymańskiego, o godz. 10.00, następnie odbędzie się przejazd ulicą Kościuszki w kierunku ulicy Blanowskiej na ścieżkę rowerową, przejazd w kierunku Rudnik koło basenu, później szlakiem przez Blanowice, Pomrożyce do Skarżyc (Remiza Strażacka).
W programie: uroczyste biwakowanie, zabawy i gry dla dzieci pieczenie kiełbasek (biblioteka zabezpiecza prowiant, jedzenie i picie), loteria fantowa dla uczestników, uroczyste zakończenie.
Odjazdowy Bibliotekarz przeznaczony jest dla bibliotekarzy, miłośników książek, bibliotek i rowerów organizowany podczas Tygodnia Bibliotek.
Akcja ma na celu integrację środowiska bibliotekarskiego, promowanie bibliotek i czytelnictwa, propagowanie roweru jako środka lokomocji.

Regulamin Rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz 2018” 16.06.2018
W rajdzie rowerowym „ Odjazdowy Bibliotekarz” organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Zawierciu  mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu rajdu potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wcześniejsze zgłoszenie, zapoznanie się z regulaminem rajdu, opłacenie ubezpieczenia NW oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.
Prawo startu w rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
Uczestnicy są ubezpieczeni przez Organizatora.
Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione  lub spowodowane szkody.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach.
Udział w rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 – 50 cm od jej krawędzi.
Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę  itp.).
Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciw pożarowe na terenach leśnych i innych.
W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 – 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask lub jasną czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące, kiełbaskę na ognisko.
Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego oraz aparatu fotograficznego.
W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczeniu z rajdu.
W trakcie Rajdu jego organizatorzy, uczestnicy  wykonują zdjęcia grupowe. Materiały te mogą zostać opublikowane  na stronie biblioteki lub UM.
Udział w rajdzie jest bezpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszty ubezpieczenia.
W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych Kierownik Rajdu może zmienić trasę lub rozwiązać Rajd, informują

data dodania: 2018-06-13 11:28:17

czytano: 274 razy

autor: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna