Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Aktywni w trzecim wieku

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Aktywni w trzecim wieku

data dodania: 2018-05-11 09:43:09

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok 2017. W porządku obrad znalazły się, m.in. sprawozdanie merytoryczne i finansowe, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, propozycja planu pracy na rok 2018/2019 oraz zmiany w Statucie organizacji.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Zarządu, który podjął 29 uchwał. ZUTW skupia 671 słuchaczy, mogących brać udział w 26 różnych formach zajęć. Są to zajęcia edukacyjno – aktywizujące – lektoraty, kursy komputerowe, warsztaty tematyczne, zajęcia ruchowe, chór, strzelectwo, wolontariat seniorów, a także wyjazdy rekreacyjne, turnusy rehabilitacyjne.
Członkowie ZUTW brali udział w różnych imprezach, m.in. Juwenaliach III Wieku, przeglądach twórczości słuchaczy UTW, organizowali lub współorganizowali wiele imprez – turniej tenisa, kongres zdrowia seniorów, a także pozyskiwali fundusze na działalność.
W 2017 r. organizacja, którą wspiera również Gmina Zawiercie, obchodziła jubileusz 10 – lecia działalności.
W Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięła udział Teresa Mucha-Popiel, zastępca prezydenta miasta ds. społecznych, która życzyła członkom organizacji prowadzenia nadal tak aktywnej działalności na rzecz seniorów.

W załączeniu sprawozdanie merytoryczne z działalności ZUTW. Zapraszamy do obejrzenia.

ZAŁĄCZNIKI

data dodania: 2018-05-11 09:43:09

czytano: 531 razy

autor: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna