Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Przebudowane drogi

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Przebudowane drogi

data dodania: 2018-03-06 10:34:11

Ulice: Kopernik, Gardy i Żelazna zyskały nowe nawierzchnie, chodniki i kanalizację deszczową, sanitarną oraz oświetlenie.
Budowa drogi Kopernika była realizowana w cyklu dwuletnim. W ramach inwestycji wykonano roboty drogowe, powstała kanalizacja deszczowa, sanitarna i oświetlenie uliczne. Prace budowlane obejmowały: wykonanie jezdni o długości 551 mb i szerokości 4,5 – 7,00 mb o nawierzchni z kostki betonowej asfaltobetonu, chodników z kostki betonowej i wjazdów do posesji z kostki betonowej. Kolejne etapy inwestycji to budowa kanalizacji deszczowej, sześciu studni rewizyjnych Ø 1200, kanału deszczowego z rur PVC Ø 315. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wybudowano kanał sanitarny z rur PVC Ø 200 i z rur PVC Ø 160, osiem studni rewizyjnych Ø 1200. Aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców wybudowano sześć słupów oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED.
Prace budowalne na ulicy Gardy były podzielone na dwa etapy. Pierwszy – to budowa jezdni i trzech studzienek ściekowych, drugi – wykonanie nawierzchni, zjazdów oraz 7 studzienek ściekowych.
W efekcie prac powstała jezdnia o długości 672,70 mb i szerokości 5,50 mb, o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej i studzienki ściekowe z osadnikiem Ø 500.
W zakres inwestycji na ulicy Żelaznej wchodziło: wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i kanalizacji deszczowej. Wykonano jezdnię o długości 200 mb i szerokości 5,0 mb i nawierzchni z kostki betonowej, zjazdy z kostki betonowej, kanalizację deszczową, przykanaliki z rur PVC, trzy studnie rewizyjne z kręgów betonowych i osiem studni ściekowych ulicznych z osadnikiem Ø 500.

data dodania: 2018-03-06 10:34:11

czytano: 625 razy

autor: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna