Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Informacja - Zasady uzyskiwania zgody na wykonywanie lotów bezzałogowych

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Informacja - Zasady uzyskiwania zgody na wykonywanie lotów bezzałogowych

data dodania: 2018-03-02 12:09:13

Zasady uzyskiwania zgody na wykonywanie lotów bezzałogowych statków powietrznych w strefie kontrolowanej lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT) oraz wysyłanie balonów napełnianych helem, lampionów, pokazy sztucznych ogni, laserów w okolicy lotniska.


BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE
Ze względów bezpieczeństwa loty bezzałogowych statków powietrznych muszą odbywać się poza strefą kontrolowaną (CTR) lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT).
Dopuszcza się loty bezzałogowych statków powietrznych o masie urządzenia (MTOM) nie większej niż 25 kg używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku operatora (VLOS) w strefie kontrolowanej lotniska (CTR) po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).
Loty wykonywane poza zasięgiem widoczności wzrokowej operatora (BVLOS) w strefie kontrolowanej lotniska obowiązkowo wymagają uzyskania zgody PAŻP z odpowiednim wyprzedzeniem w celu rezerwacji przestrzeni powietrznej.
Wszelkie loty bezzałogowych statków powietrznych nad terenem lotniska wymagają dodatkowej zgody zarządzającego lotniskiem.
Zgłoszenia należy dokonać na minimum 3 dni robocze przed planowanym lotem, celem określenia możliwości i warunków wykonania lotów. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.pansa.pl w zakładce „koordynacja”.
Po uzyskaniu zgody od PAŻP (ASM-1), przed lotem należy skontaktować się z wieżą kontroli lotniska: EPKT TWR +48-32-392-78-61; +48-32-284-55-40. Nie ma obowiązku zgłaszania lotów wykonywanych w celach rekreacyjnych i w zasięgu wzroku operatora:
•    powyżej 1 km od granicy lotniska (ogrodzenia lotniska) bezzałogowymi statkami powietrznymi o masie startowej do 0,6 kg i do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdujących się w promieniu do 100 m od operatora.
•    powyżej 6 km od granicy lotniska (ogrodzenia lotniska) bezzałogowymi statkami powietrznymi o masie startowej do 25 kg i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu.
Dla zobrazowania powyższych stref służy załączona wersję elektroniczną mapy.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako zarządzający przestrzenią powietrzną oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego oficjalnie uznają i rekomendują aplikację DroneRadar do użytku przez operatorów dronów w Polsce.
Aplikacja DroneRadar jest prostym w użyciu, uniwersalnym i łatwo dostępnym narzędziem służącym do orientacji w przestrzeni powietrznej. Aby korzystać z aplikacji wymagane jest posiadanie urządzenia mobilnego typu smartfon lub tablet (iOS lub Android) z dostępem do Internetu.
Zachęca się operatorów dronów do zapoznania się z funkcjonalnością aplikacji oraz wykorzystania jej podczas planowania lotów. Podnosi to niewątpliwie bezpieczeństwo nie tylko operacji dronów ale i całego ruchu lotniczego.
UWAGA: Aplikacja DroneRadar nie zwalnia z konieczności uzyskiwania zgód na loty od zarządzających poszczególnymi strefami w tym zgód na lot w strefach CTR (wymagany formularz zgłoszeniowy). Wszystkie dane w DroneRadar mają charakter informacyjny i mogą służyć jedynie jako materiał dodatkowy do planowania lotów. Aplikacja jest dostępna na stronie https://droneradar.eu

Podstawowe zasady korzystania z bezzałogowych statków powietrznych, opisane w przystępny sposób, są umieszczone na stronie http://latajzglowa.pl

WYSYŁANIE BALONÓW NAPEŁNIANYCH HELEM, LAMPIONÓW, POKAZY SZTUCZNYCH OGNI, LASERÓW.
Zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej z dn. 20.10.2015r. par. 2 ust. 3, na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Mapy online) znajduje się mapa z oznaczeniem stref, w których zezwolenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na wykonanie pokazów sztucznych ogni, laserów, wysyłanie balonów lub lampionów jest wymagane, adres:
•    www.ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/meteorologia-i-informacja-lotnicza/mapy-online  lub
•    caa-pl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d1bf774f23b74986ade794cc9ad13819
Dla usprawnienia organizacji pokazów warto sprawdzić na niej, czy planowany rejon pokazów znajduje się w strefie, gdzie emisja laserów i innych świateł podlega ograniczeniom. Jeżeli lokalizacja znajduje się poza taką strefą - wówczas zgoda od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie jest wymagana i nie ma potrzeby wysyłania wniosku.
    
WNIOSKI I FORMULARZE:
Wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej PAŻP w zakładce „koordynacja” http://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS/ops_formularze). Powinny zostać wysłane przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia za pośrednictwem:
•    faksu (+ 48 22) 574 57 69, 574 57 13,
•    dla pokazów sztucznych ogni, laserowych, wysyłania balonów i lampionów, mail: asm1@pansa.pl,
•    dla bezzałogowych statków powietrznych, mail: drony@pansa.pl,
•    lub poczty na adres:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ośrodek Planowania Strategicznego
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa
Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Planowania Strategicznego PAŻP:
Dla pokazów laserów, wysyłania balonów i lampionów:
•    Tel.: (+ 48 22) 574-57-21
•    Tel.: (+ 48 22) 574-57-23
Dla bezzałogowych statków powietrznych:
•    Tel.: (+ 48 22) 574-57-15

PAŻP na podstawie danych zamieszczonych w formularzu opublikuje ostrzeżenie nawigacyjne w formie NOTAM oraz pisemnie odpowie każdemu zgłaszającemu pouczając go o spoczywających na nim obowiązkach np. konieczności uzyskania bezpośredniej telefonicznej zgody na rozpoczęcie pokazu lub wypuszczenie balonów/ lampionów od kontrolera ruchu lotniczego lotniska, w pobliżu, którego dana uroczystość ma się odbyć.
Wniosek o udzielenie zgody na wykonywanie lotów bezzałogowych statków powietrznych nad terenem lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT) należy skierować do Dyżurnego Operacyjnego Portu (24h/7):
•    Tel.: (+48 32) 392-72-62 lub (+48) 602-746-066,
•    mail: dop@gtl.com.pl   
    
SANKCJE KARNE
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 211 ust. 1 lit. A oraz ust. 12 ustawy Prawo lotnicze zignorowanie powyższych zasad, jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.
Powyższa odpowiedzialność ciąży również na osobie organizatora imprezy, który dopuści do zdarzeń opisanych jak wyżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać również na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego:
•    lampiony, balony (…) http://www.ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/lampiony-balony
•    bezzałogowe statki powietrzne (drony) http://www.ulc.gov.pl/pl/drony oraz http://latajzglowa.pl

 

ZAŁĄCZNIKI

data dodania: 2018-03-02 12:09:13

czytano: 296 razy

autor: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna