Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Powiatowe obchody Dnia Strażaka

data dodania: 2017-05-15 13:35:35

Prezydent Witold Grim uczestniczył w obchodach „Dnia Strażaka”, które odbył się w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Wydarzenie współorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu PSP bryg. Markowi Fiutakowi przez Dowódcę uroczystości mł. bryg. Radosława Lendora. Po wysłuchaniu hymnu, Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu bryg. Marek Fiutak przywitał przybyłych gości. Podczas uroczystości nie zabrakło życzeń oraz podziękowań dla strażaków za trud, poświęcenie oraz sumienną i rzetelna służbę.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: mł. bryg. Łągiewka Artur, st. kpt. Ziębiński Sławomir, st. ogn. Kończyk Przemysław. Wręczenie medali odbędzie podczas wojewódzkiej uroczystości Dnia Strażaka w Katowicach.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznakę "Zasłużony dla ochrony przciwpożarowej" otrzymali: mł. bryg. Antosiak Dawid, asp. sztab. Słodek Dariusz, ogn. Latacz Mariusz, Bakalarz Zbigniew oraz Tomsz Męcik-Kronenberg.

Dyplomem Komendanta Głównego za bohaterską postawę i działanie, które zapobiegło wybuchowi gazu uhonorowany został Szymon Kotwa, uczeń klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łazach. W marcu br. 7-letni Szymon podczas spaceru wyczuł w pobliżu wykopu zapach ulatniającego się gazu. Niezwłocznie przekazał tą informację swojemu ojcu, a następnie sąsiadowi, funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej, który zaalarmował służby ratownicze.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. śląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Złoty „Medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał: dh Czesław Pantak. Srebrny „Medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: dh Ibek Stanisław, dh Wrona Krzysztof, st. ogn. Tkacz Tomasz. Brązowy „Medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał: mł. kpt Nocoń Grzegorz.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. śląskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Brązowy „Medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymały firmy: Karczma u Stacha, Przedsiębiorstwo P. P. U. H. D. "URBIT".

Rozkazem personalnym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyższe stopnie oficerskie otrzymali funkcjonariusze: stopień młodszego brygadiera: st. kpt. Antosiak Dawid, st. kpt. Królak Adam. Stopień kapitana: mł. kpt. Wiśniewska Beata.

Rozkazem personalnym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyższe stopnie aspiranckie otrzymali funkcjonariusze: stopień aspiranta sztabowego: st. asp. Grabowski Rafał, st. asp. Ładoń Tomasz, st. asp. Słodek Dariusz.

Rozkazem personalnym Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyższe stopnie podoficerskie otrzymali funkcjonariusze: stopień starszego ogniomistrza: ogn. Drabek Dariusz, ogn. Kowalik Krzysztof, stopień ogniomistrza: mł. ogn. Dworak Piotr, mł. ogn. Glanowski Krzysztof, mł. ogn. Pucek Michał, stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Latacz Zbigniew, st. sekc. Staroń Michał, stopień starszego sekcyjnego: sekc. Barczyk Arkadiusz, sekc. Lassak Jacek, sekc. Pelan Grzegorz, stopień sekcyjnego: st. str. Jamrocha Marek, st. str. Maj Marcin, st. str. Surmik Michał, st. str. Żmuda Grzegorz

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizowaniu zadań służbowych wyróżniona została pani Anna Mędrek. Dyplomem Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu za trud, poświęcenie i ofiarną postawę podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz zaangażowanie i aktywny udział w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej, a także za godne reprezentowanie Komendy wyróżnieni zostali: mł. bryg. Osikowicz Łukasz, mł. bryg. Szczerba Krzysztof, st. ogn. Kowalik Krzysztof, sekc. Boroń Damian.

Uchwałą Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Odznakę zasłużony dla Związku otrzymali: Stanisław Pasiut oraz Wiesław Nowak.

Decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu z okazji „Dnia Strażaka” za szczególne zaangażowanie w służbie i wzorowe wykonywanie przydzielonych zakresem czynności zadań i obowiązków służbowych przyznał strażakom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej uznaniowe nagrody pieniężne.

data dodania: 2017-05-15 13:35:35

czytano: 972 razy

autor: Na podst. inf. KP PSP w Zawierciu / Foto: KP PSP

 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna